Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Žebříček výherních kombinací (Lowball)

Celkem existuje v pokeru 2 598 960 odlišných karetních pokerových sestav, které mohou ovlivnit chování hráčů při sázkách. Jejich soutěžní hodnota je odstupňována podle toho, jakou mají pravděpodobnost výskytu. Při stanovení vítězné kombinace není rozhodujícím kriteriem barva karetních listů. V případě, že mají dva hráči stejně hodnotné vítězné kombinace, je bank rozdělen mezi tyto hráče.


LOWBALLové pokerové hry - sestavy hodnocené obráceným způsobem než Hold'em

Poker se hraje jakoby naruby, tj. obráceným způsobem, kdy jsou nejlepší vlastně nejhorší resp. nejnižší kombinace. Jde o tak zvané poker low kombinace (tímto systémem hraný poker se obecně nazývá LOWBALL ). Existují celkem tři způsoby, kterými se tyto kombinace zhodnocují. Jedná se o systémy hry zvané ACE-TO-FIVE LOW, ACE-TO-SIX LOW a DEUCE-TO-SEVEN LOW.Vůbec nejčastěji je používán systém prvně uvedený, tj. ACE-TO-FIVE LOW.

ACE-TO-FIVE LOW

Metoda zhodnocení pokerových kombinací ACE-TO-FIVE LOW je vůbec nejčastější metodou, která se pro hodnocení pokerových her používá. Speciálně v amerických kasinech se využívá u her označených jako HIGH-LOW splitové hry. Například v neoficiálním světovém pokerovém mistrovství bývají vypsány hry OMAHA HI-LOW SPLIT a SEVEN CARD STUD HI-LOW SPLIT.

Systém ACE-TO-FIVE LOW ignoruje (podobně jako ostatní tzv. LOW-BALLové pokerové hry) postupky a FLUSH, přičemž eso hraje i jako nejnižší karta. Páry a trojice jsou zde špatné a jakákoliv pokerová kombinace neobsahující pár tedy poráží tu s párem. Obdobně jeden pár poráží dva páry, trojici atd. Sestavy neobsahující pár jsou stejně jako u klasického high pokeru posuzovány mezi sebou počínaje nejvyšší kartou s tím rozdílem, že zde kombinace s touto kartou prohrávají.

Například sestava 8-5-4-3-2 poráží kombinaci 9-7-6-4-3 , protože osmička jako nejvyšší karta v této kombinaci je menší než devítka, která je nejvyšší kartou v soupeřící kombinaci. Tyto uvedené dvě kombinace zase přebíjí sestava 7-6-5-4-3, protože obsahuje jako nejvyšší kartu sedmičku, která je v tomto srovnání nejnižší nejvyšší kartou (tato sestava se označuje jako SEVEN-HIGH) - u HIGH POKERu by se v případě této kombinace vlastně jednalo o sekvenci. Esa hrají nízko, takže kombinace 8-5-4-3-A poráží kombinaci 8-5-4-3-2. Taktéž kombinace A-A-9-5-3 (pár es) přebíjí kombinaci 2-2-5-4-3 (pár dvojek - A PAIR OF DEUCES). Obě posledně jmenované pokerové sestavy by ovšem prohrály s bezpárovou sestavou, například K-J-8-6-4. V opravdu raritních situacích, v nichž by se mohlo jednat např. o shodné sestavy s páry, jsou tzv.KICKERS (tj. doplňkové karty) zhodnocovány jako u HIGH POKERu , ale obráceně. Takže například kombinace  3-3-6-4-2 poráží sestavu 3-3-6-5-A. ACE-TO-FIVE LOW se takto nazývá proto, jelikož nejnižší a tím pádem i nejlepší kombinací je sestava 5-4-3-2-A zvaná též jako WHEEL nebo BICYCLE. Dalšími nejlepšími možnými kombinacemi po wheelu jsou sestupně sestavy: 6-4-3-2-A, 6-5-3-2-A, 6-5-4-2-A, 6-5-4-3-A, 6-5-4-3-2, 7-4-3-2-A, 7-5-3-2-A, 7-5-4-2-A, 7-5-4-3-A, 7-5-4-3-2, 7-6-3-2-A, 7-6-4-2-A atd. Jestliže hovoříme obecně o nízkých kombinacích (LOW HANDS), označujeme je vždy nejvyšší kartou nebo dvojicí nejvyšších karet.

Jakákoliv kombinace s nejvyšší kartou hodnoty devět bývá označována jako NINE-HIGH a poráží ji kombinace osmičková, tj. kombinace s nejvyšší kartou osmičkou (EIGHT- HIGH). K označení se používají také dvě karty: například sestava 8-6-5-4-2 může být nazvána jako an EIGHT-SIX a poráží sestavu 8-7-5-4-A zvanou jako EIGHT-SEVEN. Při označování nízkých kombinací nebývá udávána výše všech pěti karet, ale pouze jen té nejvyšší. Můžeme tedy říci, že například sedmičková nízká kombinace poráží osmičkovou. Jestliže však mají dva nebo více hráčů stejnou nejvyšší kartu v LOW kombinaci, pak se uvádí i ta druhá nejvyšší. V případě, že je i druhá karta u obou hráčů stejně vysoká, uvádí se v označení i tato druhá karta. Takže například nízká sestava typu osm-šest je rozhodně lepší než sestava typu osm-sedm a analogicky sestava sedm-pět-tři poráží kombinaci sedm-pět-čtyři. Pokud tedy jsou nejvyšší karty stejné, rozhodnou vždy další karty v pořadí. Pochopitelně, že se může přihodit, že hráči budou mít všech pět karet hodnotově stejných - v tom případě si rozdělí u HIGH-LOW splitových her bank.

U HIGH-LOW splitových her obecně vyhrává jednu polovinu banku hráč s nejvyšší HIGH kombinací a druhá polovina banku jde zase za hráčem s nejlepší nejnižší kombinací. U některých her bývá stanoveno pravidlo, že nejvyšší kartou v nízké kombinaci může být nanejvýš osmička nebo devítka. Je tedy někdy možné, že karty žádného z hráčů nesplní toto dané omezení a v tom případě ovšem vyhrává celý bank hráč s nejlepší nejvyšší kombinací. Některé karetní kombinace (obzvláště postupky a FLUSH) mohou soutěžit o obě poloviny banků a někdy se i stane, že hráč oba banky získá. V pokerové terminologii existuje pro tento případ označení SCOOPING (nebo HOGGING) THE POT. Vynikající sestavou je v této souvislosti kombinace 5-4-3-2-A v barvě (nazývaná též STEEL WHEEL), která hraje perfektně o obě poloviny banku. Ovšem prakticky je také možné (i když je to málo pravděpodobné), že nastane situace, kdy jeden z hráčů má STEEL WHEEL a přesto prohraje peníze. Může to být v případě, kdy o bank hrají tři hráči - jeden má právě tuto sestavu, druhý drží v ruce stejnou, ale různobarevnou (tj. MIXED SUIT WHEEL) a třetí má lepší STRAIGHT FLUSH.

Potom vlastník lepší ulice v barvě vyhraje půlku banku určenou pro vítěze s vysokou sestavou a zbylí dva hráči si pouze rozdělí druhou část banku určenou pro vítěze s nízkou kombinací. Hráči, kteří mají kombinaci wheel tedy vlastně v tomto případě vyhrají každý pouze jednu čtvrtinu banku.

K označení nízkých (LOW HANDových) kombinací se používají také výrazy SMOOTH a ROUGH. Přívlastkem smooth bývá označena kombinace, v níž je druhá nejvyšší karta v pořadí výrazně menší  to je třeba příklad kombinace 8-4-3-2-A, kterou je možné tedy označit jako SMOOTH EIGHT. Označení rough se používá v případě, kdy je druhá nejvyšší karta poměrně vysoká - například sestavu 8-7-6-3-A je možné právě označit jako ROUGH EIGHT.

Kombinace WHEEL, zvaná též jako FIVE-HIGH STRAIGHT (protože se jedná o ulici s nejvyšší kartou pětkou), je v HIGH-LOW SPLIT hrách, jak již bylo řečeno, nejlepší nízkou kombinací (LOW HAND) a zároveň kombinací, která se může zúčastnit souboje o nejlepší vysokou kombinaci (HIGH HAND).

V některých hrách ACE-TO-FIVE LOW systému zhodnocování pokerových kombinací se někdy používá žolík (JOKER) jako divoká karta. Příkladem může být pěti karetní DRAW varianta ACE-TO-FIVE LOWBALLu a kombinace 7-5-4-JOKER-A, v níž hraje žolík jako dvojka. Žolík může vždy jako divoká karta situaci v high-low split hrách řádně zamotat. Řekněme, že hráč A bude mít kombinaci STRAIGHT SIX, tj. 6-5-4-3-2, což je velmi dobrá sestava pro vysokou i nízkou hru.

Hráč B ho ale porazí žolíkem jak v sestavě JOKER-6-5-4-3 hrané jako SEVEN-HIGH STRAIGHT, tak v nízké sestavě 6-5-4-3-JOKER, v níž jak je vidět žolík figuruje jako eso. Žolíky jsou zkrátka v HIGH-LOW SPLIT hrách mocné.

ACE-TO-SIX LOW

Systém ACE-TO-SIX LOW je jako metoda pro ohodnocování nízkých kombinací (LOW HANDS) méně častější než systém ACE-TO-FIVE LOW. Používá se u některých domácích her v USA a ve Velké Británii je tradiční jeho užití ve variantě STUD POKER LONDON LOWBALL.

Metoda se nazývá ACE-TO-SIX-LOW, protože nejlepší možnou kombinací je sestava 6-4-3-2-A. Po ní následují kombinace 6-5-3-2-A, 6-5-4-2-A, 6-5-4-3-A, 7-4-3-2-A, 7-5-3-2-A, 7-5-4-2-A, 7-5-4-3-A, 7-6-4-3-A, 7-6-5-3-A, 7-6-5-4-A, 8-4-3-2-A atd. Jako u všech LOWBALLových her i zde páry a trojice jsou špatné. To znamená, že jakákoliv sestava s absencí párů poráží jakoukoliv sestavu s párem. Analogicky kombinace obsahující pár poráží sestavu se dvěma páry. U kombinací bez párů se porovnávají výše nejvyšších karet jako u HIGH POKERu s tím rozdílem, že zde prohrávají vysoké karty. STRAIGTH a FLUSH jsou počítány jako HIGH, a tudíž jsou špatné. Eso hraje jako nejnižší karta. Například sestava 8-5-4-3-2 poráží kombinaci 9-7-6-4-3, protože osmička je menší než devítka. Obě tyto kombinace jsou pak poraženy například sestavou 7-6-5-4-2. Kombinace 7-6-5-4-3 by prohrála se všemi třemi, jelikož se vlastně jedná o ulici. Esa hrají nízko, takže například kombinace 8-5-4-3-A poráží sestavu 8-5-4-3-2.

Podobně také sestava s párem es A-A-9-5-3 poráží kombinaci s párem dvojek (A PAIR OF DEUCES) například 2-2-6-4-3. Ovšem obě tyto kombinace s páry jsou však horší, než kombinace bez párů a prohrály by například se sestavou Q-J-8-6-4. V raritním případě rovnosti hodnoty párů, by o vítězi rozhodly doplňkové karty (KICKERS), takže například sestava 3-3-6-4-2 by porazila sestavu 3-3-6-5-A. Vidíme, že se zde porovnávají doplňkové karty jako v HIGH POKERu, ale obráceně. Pokerové nízké kombinace bývají označovány podle jedné nebo dvou nejvyšších karet. Sestavu 8-6-3-2-A je tedy možné zkráceně nazvat jako sestavu 8-6 (EIGHT-SIX) a tato sestava poráží samozřejmě sestavu 8-7-6-4-A , kterou je možné zase zkráceně nazvat jako sestavu 8-7 (EIGHT-SEVEN). Divoká karta (např. žolík = JOKER) se počítá tak, aby vytvořila co nejnižší kombinaci. Takže například v sestavě 6-4-JOKER-2-A hraje žolík jako trojka, zatímco v kombinaci JOKER-5-4-3-2 hraje tato karta jako sedmička, protože kdyby hrála v tomto případě jako šestka nebo eso, jednalo by se o straight, což by byla ovšem špatná kombinace.

Systém ACE-TO-SIX LOW je metodou hodnocení pokerových kombinací například na britských ostrovech frekventované hře LONDON LOWBALL, což je v podstatě sedmi karetní STUD POKER hraný jako RAZZ POTLIMIT.

DEUCE-TO-SEVEN LOW

DEUCE-TO-SEVEN LOW je metodou pro hodnocení pokerových nízkých kombinací, která se takto nazývá proto, že nejlepší pokerovou sestavou je v tomto systému různobarevná (UNSUITED) sestava 7-5-4-3-2 (deuce je americký pokerový název pro dvojku) hodnotově následována sestavami 7-6-4-3-2, 7-6-5-3-2, 7-6-5-4-2, 8-5-4-3-2, 8-6-4-3-2, 8-6-5-3-2, 8-6-5-4-2, 8-6-5-4-3, 8-7-4-3-2, 8-7-5-3-2, 8-7-5-4-2, 8-7-5-4-3 atd.

Pokerová hra, která se hraje tímto systémem se často nazývá KANSAS CITY LOW nebo jednoduše a prostě pouze low poker. Jedná se opět o jakoby obrácený poker, v němž vysoké kombinace prohrávají. Podobně jako u všech LOWBALLových her jsou také zde páry resp. trojice atd. špatné. Stejně tak je špatná STRAIGHT a FLUSH, které se počítají jako vysoké kombinace.

Důležité je vědět také to, že v této hře se esa počítají pouze jako karty ve vysokých kombinacích a jsou tedy také v LOW kombinacích k nepoužití. Například kombinace J-8-5-4-3 poráží kombinaci A-8-5-4-3, protože eso je počítáno jako vysoká karta. V raritních případech, kdy dvě kombinace obsahují stejné páry, rozhoduje doplňková karta (KICKER). Kombinace 3-3-6-4-2 tedy poráží sestavu 3-3-6-5-2, protože čtyřka je jako kicker menší než pětka.

Pro hru KANSAS CITY LOW POKER platí ještě jedno speciální pravidlo, které říká, že kombinace WHEEL n e n í považována za ulici (STRAIGHT). Sestava A-5-4-3-2 je zkrátka pouze kombinací s esem bez páru (ACE-HIGH NO PAIR) a jako taková by prohrála s jakoukoliv kombinací, která by obsahovala jako nejvyšší kartu krále (KING-HIGH) - vyhrála by ovšem třeba nad sestavou A-6-4-3-2, protože pětka je menší než šestka.

Systém hodnocení pokerových kombinací DEUCE-TO-SEVEN LOW se používá v pěti karetním DRAW POKERu ve hře s neomezenými sázkami (NO-LIMIT).

WILD CARDS

Výrazem WILD CARDS nebo-li divoké karty se v pokerové terminologii nazývají karetní listy, které hrají podle situace jako karty libovolné hodnoty. Obvykle takovými kartami bývají dvojky (DEUCES WILD) a každá z karet této hodnoty se počítá zcela libovolně. Nápad použít divoké karty k pokerové hře vyšel pravděpodobně ze snahy o oživení hry u DRAW POKERu. Tím, že hráči mohou použít dvojky jako divoké karty, zvedají své šance na získání dobré kombinace.

Při použití divokých dvojek se mění pořadí pravděpodobností zkompletování určitých pokerových kombinací. Nejvzácnější kombinací se stává pětice, kombinace poker (tj.čtveřice) se objeví častěji než FULL HOUSE nebo FLUSH, přestože v základním pořadí zůstává nad těmito kombinacemi. Dále je třeba si uvědomit, že ulice (STRAIGHT) je asi pětkrát běžnější než FLUSH a také, že naprosto zcela běžné jsou také trojice, jejichž výskyt je třeba častější, než u dvou párů. Někdy je u pokerových her s divokými dvojkami proto vyžadováno, aby byla trojice minimem pro otevření sázek. Při hře s divokými dvojkami není dobré se nechat zlákat do hry například s kombinací FLUSH popřípadě dvěma páry - některý z protihráčů by totiž lehce mohl mít pár a dvojku s velkým náběhem na poker. Není také moc dobré začínat hru se dvěma páry. Dobrou kombinací na zvedání sázky je například eso s dvojkami. Jako minimum pro otevření sázek se jeví kombinace tří es.

Existují dvě pravidla pro užití divokých karet. První označuje divokou kartu jako FULLY WILD, tedy jako list, který může hráč použít jako náhradu za jakoukoliv potřebnou nejlepší kartu. Druhé pravidlo označuje divokou kartu jako BUG, tedy list, který má jen omezené "divoké" použití. Jako BUG často hraje žolík, který je přidaný do hry. Někdy se do hry přidávají i dva žolíky. Žolík je potom možné jako BUG použít buď jako eso nebo jako doplňující kartu do STRAIGHT, FLUSH nebo STRAIGHT FLUSH. Podle tohoto pravidla tedy žolík může v kombinaci K-JOKER-5-2 hrát pouze jako eso, čímž tedy v tomto případě vytvoří nejlepší kombinaci mající hodnotu jedné dvojice králů s esem jako doplňující kartou. Jestliže ale budeme mít k dispozici jakékoliv čtyři karty jedné barvy a žolíka, potom můžeme s jeho pomocí sestavit FLUSH. Zrovna tak, jestliže budeme hrát s kartami například 7-JOKER-5-4-3, budeme moci vytvořit kombinaci STRAIGHT, v níž náš BUG hraje jako šestka. V případě her hraných s přidaným žolíkem se opět zvyšuje pravděpodobnost dobré pokerové kombinace hned na začátku hry - zde jsou ale ve srovnání s kombinacemi poker častější STRAIGHT či FLUSH. Je dobré si uvědomit, že pokud vlastníte žolíka, nemůže jej mít v případě jedno žolíkové hry již nikdo jiný, což nám poskytuje určité obranné možnosti ve vedení sázek. Za minimální kombinaci při otevření hry na prvních místech je možné považovat například tří karetní FLUSH s esem. Pokud bychom chtěli ještě navyšovat sázku, pak je třeba mít ještě k tomu aspoň žolíka. Pro navyšování sázek bychom měli mít k dispozici alespoň trojici z es. U hry se žolíkem jako divokou kartou se používají běžná základní pravidla jako u normálního DRAW POKERu hraného bez žolíku. Je třeba si ale uvědomit, že eso je v těchto hrách mnohem běžnější, což znehodnocuje všechny ostatní kombinace se dvěma páry.

Sdílet tento článek na Facebooku
3.10.2007 | Autor: Redakce

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 0
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.


 

Spolupracujeme:

Forbes Casino