Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Strategie: Pružné a nepružné calling range

Co má pružnost co do činění s pokerem? Zní to zajímavě, že? Pružné a nepružné range pro dorovnání jsou jako obvykle pouze pojmy stojící za konceptem, s nímž se zcela určitě setkáte v každé session. V tomto článku vám vysvětlím, co tyto pojmy znamenají, a jak jejich pochopení můžete využít k volbě ziskovějších velikostí sázek.


Co jsou pružné a nepružné handy?

1. Hráč s pružnou handou bude své rozhodnutí, zdali má dorovnat nebo složit, zakládat na velikosti sázek.

2. Hráč s nepružnou handou bude dorovnávat nebo pokládat po jakkoliv vysoké sázce. Velikost sázky zkrátka nemá na jeho rozhodnutí žádný vliv.

Pružnost sázky je závislá na tom, jak velký vliv má velikost betu na rozhodnutí, že dorovná.

Poznámka: Pro všechny následující příklady předpokládejme, že hrajeme heads-up a handy jsou procheckovány až na river. K tomu navíc přidejme, že jsou jen dvě možnosti – dorovnat a nebo foldnout.

1) Pružná handa

Naše handa: Q , 10 
Board: A , Q , 8 , 5 , 2 

Pot: $10
• pokud náš protivník vsadí mezi $3 až $5, dorovnáme
• pokud náš protivník vsadí mezi $5 až $8, můžeme dorovnat a nebo složit
• pokud náš protivník vsadí mezi $8 až $10, složíme

Toto je pružná handa, protože naše rozhodnutí je ovlivněno výší sázky našeho oponenta. Naše rozhodnutí je flexibilní a liší se podle situace, proto mluvíme o pružné handě.

2) Nepružná handa

Naše handa: 10 , 9 
Board: 10 , 10 , 8 , 4 , 4 
Pot: $10

• pokud náš protivník vsadí mezi $3 až $5, dorovnáme
• pokud náš protivník vsadí mezi $5 až $8, dorovnáme
• pokud náš protivník vsadí mezi $8 až $10, dorovnáme

A naopak – pokud budeme mít na tomto boardu trochu jinou handu, bude naše rozhodnutí zcela opačné.

Naše handa: 5 , 6 
Board: 10 , 10 , 8 , 4 , 4 
Pot: $10

• pokud náš protivník vsadí mezi $3 až $5, položíme
• pokud náš protivník vsadí mezi $5 až $8, položíme
• pokud náš protivník vsadí mezi $8 až $10, položíme

Jedná se o nepružné handy, neboť velikost sázky našeho oponenta nemá na naše rozhodnutí, zdali dorovnat a nebo složit, žádný vliv. Naše rozhodnutí není flexibilní, nemění se a proto jde o nepružné handy.

Pružné a nepružné range

Teď už víme, co znamená pružná a nepružná handa. Jak je to ale s range? Vzhledem k tomu, že range se skládají z mnoha hand, můžeme říct že:

• Pokud je range tvořená převážně pružnými handami, jedná se o pružnou range.
• Pokud je range tvořená převážně nepružnými handami, jedná se o nepružnou range.

A kolik mám na mysli přesně, pokud říkám „převážně“? Pokud je range tvořená více jak 75% pružných či nepružných hand, můžeme je bezpečně nazývat pružnými nebo nepružnými range.

Jelikož je většinou krajně nepravděpodobné přesně určit konkrétní handu soupeře, je nutné pracovat právě s range. A získat povědomí o tom, zdali je range soupeře pružná či nikoliv, je mnohem jednodušší než zjistit, zdali je pružná či nikoliv konkrétní handa soupeře.

Pozn.: Stupeň „pružnosti“ range se bude lišit. Určité range mohou být více či méně pružné než range jiné. V tomto článku se zaměřuji na range, které se nacházejí na obou koncích této stupnice.

Jak přijít na to, zdali je range pružná či nepružná?

Jak víte, že range sestává převážně z hand jednoho typu (např. 75% nepružných hand)?
Nejrychlejší cesta k tomuto zjištění vede přes intuici. Jestliže máte dostatek zkušeností s přiřazování range vašim protivníkům, bude snadné říct si: „myslím, že v tomto bodě má nepružnou range“. Nemusí to být zcela přesné a určitě to není způsob, jak by na to chtěl přijít každý hráč, ovšem jedná se o nejrychlejší metodu.

Abyste byli přesnější, můžete případně range vašeho protivníka rozdělit (range, kterou jste mu přiřadili) na pružné a nepružné handy. Použitím konkrétních kombinací hand můžete pružným a nepružným kombinacím přidělit procentuální hodnotu. Pokud se ve vašem seznamu těchto hand nachází více jak 75% pružných startovních kombinací, potom můžete mluvit o pružné range.

Jak hrát proti nepružné range?

• Pokud máte dobrou handu, vsaďte hodně.
• Pokud máte slabou handu a myslíte si, že soupeř na vaši sázku zahodí, vsaďte málo.

Hrát proti nepružné range je snadné. Jediné, co si v takovém případě musíte pamatovat je to, že soupeřovo rozhodnutí je jasně dané a že velikost vaší sázky na něj nebude mít žádný vliv.

Nepružné range můžete snadno využít tím, že se silnými handami budete hodně sázet (protože vaši soupeři dorovnají nebo položí proti vysoké i nízké sázce úplně stejně) a pokud si myslíte, že soupeř na vaši sázku odpoví foldem, se svými bluffy budete sázet málo (soupeř totiž položí po malé i vysoké sázce úplně stejně).

Perfektním příkladem využití teorie nepružné range je Zeebova věta, která říká: „Žádný hráč není schopný v jakémkoliv sázkovém kole položit full house bez ohledu na to, jak vysoké čelí sázce.“. Takže pokud sázíte pouze polovinu potu ve chvíli, kdy váš soupeř ve své range může mít full house, přicházíte o peníze.

Diagram hry proti nepružné range

Pokud má váš soupeř nepružnou range a chcete po něm, aby položil, měli byste vsadit málo. Pokud vsadíte hodně, zbytečně riskujete víc, než musíte, jelikož i s malou sázkou můžete dosáhnout stejného výsledku.

Čím méně můžete vsadit, pokud chcete aby váš soupeř položil s nepružnou range – zatímco udržíte vysokou frekvenci jeho foldů – tím lépe.

Pokud váš soupeř má nepružnou range, a vy chcete, aby dorovnal, měli byste vsadit hodně. Vzhledem k tomu, že váš soupeř stejně tak dobře dorovná malou i velkou sázku, malá výše sázky vás připraví o peníze.

Čím více můžete vsadit, když chcete, aby vás soupeř dorovnal – při zachování stejné frekvence jeho callů – tím lépe.

Pozn.: Ne všechny nepružné range budou ve 100% případů pokládat nebo dorovnávat na jakékoliv výše sázek. Tyto extrémy jsem započítal do šedých částí všech diagramů.

Příklad hry proti nepružné range

Zde je zcela základní a velice běžný příklad hry proti nepružné range: máme pozici na průměrně dobrého soupeře, který neví co je to floating.

Na následujícím flopu cbetneme:

Naše handa: A , K 
Board: Q , 7 , 2 
Pot: $11

Na tomto flopu je range našeho protivníka pro dorovnání nepružná. Proč? Protože range našeho soupeře je v podstatě polarizovaná na dva druhy hand:

1. Silné handy s kterými bude dorovnávat. Vysoké páry (např. AQ), overpáry (KK+), střední pocket páry (např. TT), sety, dva páry a střední páry (např. A7).
2. Všechno ostatní jsou slabé handy, s kterými položí.

1) Pokud náš soupeř drží silnou handu jako je top pár nebo lepší, může na flopu pohodlně dorovnat jakoukoliv výši sázky. Ve většině případů mu bude jedno, jestli to bude pot nebo půl potu.

2) Každá jiná handa bude na flopu považována za slabou. Pokud náš soupeř bude držet nějakou jinou handu, například pár dvojek nebo jiný nízký pocket pár (ty stojí na vrcholu jeho „slabé range“), sázku nemohou pohodlně dorovnat. Pravděpodobně proto foldnou po sázce o polovině potu stejně, jako po sázce o výši celého potu.

Na tomto flopu v soupeřově range prakticky neexistuje jediná handa, s kterou by mohl dorovnat sázku o velikosti poloviny potu, ale musel by složit po sázce o výši potu.

Pokud s AK na ruce máme v plánu pokračovat na flopu v c-betu, potom bychom měli sázet málo – něco okolo $6. Se sázkou o velikosti půl potu dosáhneme stejného výsledku, jako se sázkou ve výši potu. Abychom minimalizovali své ztráty ze situací, kdy náš soupeř bude držet handu, se kterou nás dorovná, měli bychom vsázet málo.

Jak hrát proti pružné range

• Pokud máte dobrou handu, měli byste dělat dostatečně malé bety na to, aby vás soupeři s horšími handami mohli dorovnat (pro thin value).
• Pokud máte slabou handu a myslíte si, že váš soupeř složí, měli byste vsadit dostatečně vysokou částku na to, aby soupeři se silnějšími handami skutečně položili.

Jestliže víte, že váš soupeř má pružnou range, měli byste měnit velikost svých sázek v závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout. Pokud svého soupeře chcete nalákat k dorovnání sázky, měli byste se přiklonit k vsazení menší částky. A pokud chcete, aby váš soupeř složil, měli byste se poohlížet spíše po vyšší hodnotě sázky.

Hrát proti pružné range je o mnoho těžší než hrát proti range nepružné. Proti pružné range musíte přizpůsobovat velikosti sázek, což vyžaduje více dovedností než je výběr ze dvou možností na opačných koncích stupnice (tedy velká nebo malá sázka), které vám stačí při hře proti nepružné range.

Diagram hry proti pružné range

Pokud máte slušnou handu a váš soupeř má pružnou calling range, chcete výši své sázky nastavit tak, aby ji mohl dorovnat pouze s horší handou.

Je-li velikost vaší sázky příliš velká, budete dorovnáni pouze soupeři s lepšími handami, než je ta vaše. Pokud je výše vaší sázky příliš malá, budete ztrácet value z protivníkových hand, které jsou jen o něco málo horší než ty vaše.

Příklad hry proti pružné range

Máme pozici na dalšího přemýšlivého hráče. Na buttonu raisujeme a pouze on na BB nás dorovná. Na flopu se otáčí:

Naše handa: A , J 
Board: J , 7 , 2 
Pot: $13

Protivník checkuje. My c-betujeme $9 a jsme dorovnáni. Následuje turn:

Board: J , 7 , 2 , 5 
Pot: $31

Calling range našeho soupeře je po tomto turnu pružná. A to z tohoto důvodu, že jeho range bude reagovat odlišně v závislosti na velikosti sázky. Zde je základní přehled, co bychom mohli očekávat od dorovnání různě vysokých sázek:

malá sázka ($16): slabé draws, silné draws, top páry+
• střední sázka ($23): silné draws, top pár +
• vysoká sázka ($30): top pár+

Jak tedy vidíme, pokud z handy slabší než je ta naše, chceme dostat nějakou value, potom rozhodně není správnou volbou vsadit hodně ($30). Pokud se na tomto turnu rozhodneme pro vysokou sázku, vyženeme ze hry handy, z kterých bychom mohli získat nějaké peníze – například Jx nebo slabší draw. Vysoká sázka je atraktivní pouze pro část soupeřovy range, která nás poráží – například dva páry nebo lepší.

Na druhou stranu – pokud vsadíme málo (třeba $18), dočkáme se callů od části soupeřovy range, kterou porážíme. Kombinace obsahující jeden pár, flush a straight draws uvidíme dorovnávat mnohem raději, jelikož ve hře proti nim máme dostatečnou equity.

Pozn.: Jsem si jistý, že někteří z vás budou křičet „A nechceme soupeře s draw spíše donutit k foldu?“. Ani ne, protože při sázce $18 jim dáváme pot odds 2,7:1, což je je stále málo, protože potřebují 4-1. Tím je tedy přimějeme udělat chybu a v dlouhodobém horizontu z toho budeme profitovat.

Pružné a nepružné range – shrnutí

S pojmy „pružné“ a „nepružné“ range jste se pravděpodobně už seznámili, ale nepřemýšleli jste o nich do hloubky. Princip tohoto konceptu je velice jednoduchý:

Nepružné range – pokud máte dobrou handu, potom vsaďte hodně
Pružné range – pokud máte slušnou handu, vsaďte jen tolik, aby vás dorovnal soupeř s horší handou

Nebo to ještě zjednodušíme:

S nepružnou range nezáleží na velikosti sázky.
S pružnou range na velikosti sázky záleží.

Hra proti nepružné range je jednoduchá, protože jde hlavně o sázení vysokých sázek, které maximalizují naše výhry. S pružnými range je to složitější, protože velikost svých sázek musíme přizpůsobovat tak, abychom z nich dostali co nejvyšší možnou value, přičemž však nesmíme vsázet tak moc, abychom byli dorovnáni pouze handami, které nás poráží.

Pro začínající hráče je to nejcennější, co si z tohoto článku mohou odnést, schopnost porozumění využití nepružné range. Využívání elastických range vyžaduje mnoho zručnosti a současně kumuluje menší zisky, což se bude hodit zase zkušenějším jedincům.

Sdílet tento článek na Facebooku
5.5.2013 | Autor: Z thepokerbank.com přeložila Lucie Jiříková

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 1
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
NutFlush
06.05.2013 18:08:36
„Žádný hráč není schopný v jakémkoliv sázkovém kole položit full house bez ohledu na to, jak vysoké čelí sázce.“
Tak tohle mi připomnělo Main Event WSOP kdy Stazsko v HU (byla to tuším handa č.50) donutil blufem Heinze položit fullhouse ::8 ::U
Ale článek je to zajímavej
NutFlush
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino