Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Analýza Claytona Newmana: Třetí titul světového šampiona pro Stu Ungara

Vždy jsem měl pocit, že se v pokeru nikdy nedal příliš dobře zanalyzovat způsob hry, jakým se prezentovali šampioni z dob dávno minulých. Když se podívám na nějaký sportovní záznam ze sedmdesátých let, tak hned získám představu, jak tehdy hra vypadala. To samé platí i pro šachy, kde jsou všechna známá klání zaznamenána tah po tahu.


Jakmile však přijde na historii World Series of Poker, tohle porovnání prostě chybí. V éře před Moneymakerem byly záznamy z WSOP točeny spíše dokumentární formou, kdy se na obrazovky dostaly jen ty největší handy. V drtivé většině případů se přitom logicky jednalo o setupy, které jen stěží ukazovaly nějaké pokerové schopnosti z té doby. Jediným způsobem, jak přesně zhodnotit holdemové umění hráčů jako byli Stu Ungar, bylo na základě vyprávění lidí, kteří s ním u stolu přišli do styku.

To platilo až do včerejšího dne, kdy jsem byl upozorněn na kompletní záznam všech rukou, jež se odehrály na finálových stolech Main Eventů World Series of Poker v letech 1995 až 2000. Naleznete je na této stránce.

Tento článek se bude věnovat výhradně roku 1997, kdy legendární Stu Ungar získal svůj třetí titul světového šampiona.


(zdroj: pokerplayer.co.uk)

Blindy 5.000/10.000/a2.000
Startovní stacky:

(Seating hráčů je seřazen proti směru hodinových ručiček, takže Ungar má přímou pozici na Stanleyho)

Stu Ungar - 1.1MM
Peter Bao - 204k
Bob Walker - 610k
John Strzemp - 245k
Mel Judah - 300k
Ron Stanley - 700k

Pro získání hodnot VPIP/PFR (počet hand v %, které hráč hraje / počet hand, které raisuje) jsem vzal každou handu z reportu a použil svoji iPhone aplikaci DonkeyTracker.

Prvních 43 hand

Statistiky:
Stu Ungar - VPIP 33, PFR 23
Peter Bao - VPIP 12, PFR 7
Bob Walker - VPIP 14, PFR 9
John Strzemp - VPIP 33, PFR 16
Mel Judah - VPIP 23, PFR 14
Ron Stanley - VPIP 30, PFR 19

Finálový stůl Ungar rozehrál se solidními pre-flop statistikami, nicméně raději bych přeci jen viděl ještě agresivnější hru. Je na chipleadu, má přímou pozici na hráče s druhým nejvyšším stackem a obrovské nity po své levici. Většina Ungarových stealů fungovala bez jakéhokoliv odporu a jediný 3bet přišel v situaci, kdy John Strzemp přes 3,5x open raise 3bet shovenul svých 50bb effective. Preflop hru Ungar balancuje v průběhu prvních 43 hand tím, že nikdy ne-3betuje. Jen bych tu chtěl ještě stranou zmínit, že po 5k/10k blindy skočily na 10k/20k. To zrovna není struktura, ze které by měl Matt Savage (slavný turnajový ředitel pozn. red.) radost.

Podle mnohých Ungar finálový stůl odehrál takovým způsobem, že o jeho vítězství od počátku prakticky nebylo pochyb. Oponoval bych, že Ungar obrovsky těžil ze svého až absurdně příznivého seatingu. Strzemp by mu mohl se svým neortodoxním donkbetting stylem titul klidně vzít.

Zajímavá je hra post-flop. NL Hold'em v roce 1997 mi tak trochu připomíná Pot Limit Omahu v roce 2012. V současném NL lidé striktně sázejí buď pro value, nebo jako bluff. V roce 1997 lidé předváděli bety, ze kterých nemohli získat žádnou value, ale nějakým způsobem si pomocí nich chtěli chránit svoji equity. Continuation bet asi nebyla ještě zaběhnutá věc (myslím?), takže když měl někdo Kx, defendoval je proti raisu z LP a na flop přišlo K-Q-J, považovali cbet range na flopu za silnou. Nechtěli dát hráči s Ax/55/Q9o atd. kartu zdarma, a tak donkleadnuli. Divné.

Ungarova pre-flop hra mě ohromila. Rozhodně má winning red line (výhry před showdownem).

Ungarovy handy:

Handa 6: MP (14/9) limpnul, SB completnul a Ungar na velkém blindu checknul. Na flopu J-3-3 rainbow dává Ungar stab ve výši potu. Nit zahazuje, SB dorovnává. Turn 5 , check check. River Q , SB checkuje, Ungar sází polovinu potu, SB dává 2,5x check-raise a Ungar zahazuje. Nejsem si jistý, zda Stu value bettoval s K-Jo nebo bluffoval, aby vyfoldoval nějaké ace-high, nicméně obojí se mi zdá v pohodě.

Handa 22: CO (30/19) otevírá 3,5x raisem, Ungar flat/calluje na buttonu s A , Q  a small blind over/calluje. Na flopu A-K-6 rainbow Ungar po checku obou soupeřů checkuje behind. Na turnu 7  SB checkuje, CO sází polovinu potu, Ungar dorovnává a SB karty zahazuje. Na river jde 3x. CO neprve checkuje a po Ungarově betu ve výši 2/3 potu calluje a karty muckne. Tohle je další zajímavá handa, která mi z hlediska získání value přijde v pořádku. Protože light 3bet v té době ještě neexistoval, Ungar balancuje (předpokládám) flat/callem všechny handy, které na buttonu hraje. Možná i včetně velkých párů. Tahle range (řekněme top 30% hand) A-K-6r netrefuje, takže checkuje behind. Nebyl bych ale překvapen, kdyby s něčím jako 8-7 a backdoor flush draw vsadil půl potu. Hra na turnu a riveru je standardní, líbí se mi betsizing. Předpokládal bych, že většina LOL live hráčů by na riveru s pouze s jedním párem vsadila 1/7 potu, ale Ungar balancuje své post-flop sizingy velice dobře.

Handa 28: Ungar s A-5o otevírá z hijacku 3,5x raisem, Strzemp flatuje na SB. Na flopu A , K , 4  Ungar checkuje back. Turnová 8  otevírá další flush draw, Strzemp sází 70% potu a Ungar dorovnává. 6  na riveru kompletuje backdoor flush draw, Strzemp betuje polovinu potu a dočkává se od Ungara callu. Strzemp otáčí K , 10 , Ungar mu své karty ukazuje. Nejsem si jistý, jestli zde Ungar musel své karty ukázat nebo to udělal dobrovolně, nicméně ta handa se mi zdá opět standardní. Ačkoliv Strzemp cold callnul z malého blindu, po checkbacku na flopu s touto texturou nebyl podobný způsob hry ničím zvláštním. Na boardu je velké množství draws a Strzemp se může někdy "zbláznit", takže Ungar vlastně calluje na základně nějaké teorie hry.

Handa 36: SB (30/19, vilain z handy s A , Q ) completuje a Ungar na BB checkuje s Q-To. Flop A-9-6ss, check check. Turn 8x, SB sází 25.000, Ungar raisuje na 85.000 a SB dorovnává. River Kx, SB checkuje, Ungar sází 220.000. Soupeř face up zahazuje devítku a Ungar mu ukazuje bluff. Paráda! Vzhledem k absenci light 3betů a continuation betů tohle připomíná PLO ve smyslu, že range reprezentované velkou sázkou jsou zde strašně úzké/polarizované. Když někdo čelí raisu, boardy typu A-9-6-8 jsou jako lockdown boardy v PLO (boardy, kde má jen málo hand equity proti případné nuts/top range pozn. red.). Zde si Ungar vybral skvělý spot, ve kterém call na turnu nemá dostatečnou value a zároveň je zde soupeřova betting range velice široká. Spousta hand typu pár/gutter buď foldnou na turnu, a nebo dorovnají a následně foldnou river. Dobrý bluff.

Handa 39: Ungar při blindech 10k/20k dává 3,5x open raise z hijacku a Strzemp flatuje z malého blindu. Na flopu K-Q-Jr Strzemp donkbetuje 75% potu a Ungar face up zahazuje 5-5. Strzemp ukazuje krále. To je přesně to, o čem jsem mluvil už výše. Strzemp již dříve v totožném pre-flop spotu ukázal K-Ts a nyní s K-x donkleaduje a UKAZUJE KRÁLE. Bizarní. Další "I fold and show" situace, ke které by v současné době nedošlo. Pro Ungara ale jedině dobře, protože mohl snadno vypozorovat Strzempovu range pro cold call na malém blindu proti raisům z LP (broadway karty).

Handa 42: BvB souboj. Hráč s pre-flop statistikami 30/19 otevírá 3,5x na small blindu a Ungar defenduje s K-Qo. Flop Q-8-8r. SB checkuje a Ungar činí to samé. Na turnu 5  SB znovu checkuje, Ungar sází 60.000 (něco přes půl potu) a je dorovnán. Po otočení riveru K  (ten přináší backdoor 3flush) SB leaduje za 120.000, což je cca 60% potu, a Ungar dorovnává. SB ukazuje 7-7 a Ungar se tak stává vítězem handy.

Tady konečně začínáme chápat metagame a Ungarův herní plán. Protože light 3bety a cbety se příliš nenosí, snaží se Ungar hrát v 6maxu 30+/20+ a checkovat hodně flopů. Logika jeho hry spočívá v tom, že lidé většinou na jeho stealy zahazují, a pokud dorovnají, drží dobrou handu, se kterou budou pokračovat na většině flopů.

Tím, že Ungar checkuje většinu flopů, udržuje svoji range širokou, zatímco soupeř ji bude mimo pozici postupně stále více zužovat, čímž Stuovi umožní dělat lepší rozhodnutí.

Ungar navíc může klidně cold/callovat mimo pozici a poté použít stejnou taktiku, protože jeho soupeři většinou ne-cbetují. Pokud víte, že oponent často checkne behind a poté foldne na 90 procentech turn/river kartách, můžete najednou hrát mnohem více hand.

Zde se jednalo o jeden z mála případů, kdy se SB upřednostnil open raise před completem a nakonec ukázal 7-7. Pokud by měl SB vybalancovanou limping/opening range, pak by byl jeho river bluff uvěřitelnější, ale takhle jeho pre-flop akce zužuje jeho range na dobré startovní kombinace. S K-Q je pak na river call vzhledem k předcházející akci, kdy checkne flop a check/callne turn, hodně jednoduchý. Vlastně jde o špatnou/nevybalancovanou hru od SB a balancovanou/dobrou hru ze strany Ungara.

Po vyřazení 6. hráče celkového pořadí turnaje (Bao), začíná Ungar využívat ICM. Po 52 handách mají stacky tuto podobu:

Stu Ungar 1.7MM
Bob Walker 200k
John Strzemp 450k
Mel Judah 150k
Ron Stanley 650k

Statistiky hráčů vypadají následovně:
Ungar: VPIP 34, PFR 25
Walker: VPIP 17, PFR 13
Strzemp: VPIP 32, PFR 15
Judah: VPIP 19, PFR 11
Stanley: VPIP 30, PFR 12

Zajímavé handy:

Handa 46: Ungar 5handed otevírá z UTG 3,5x raisem a Strzemp flatuje z malého blindu. Na flopu Q-J-3 rainbow poté check/folduje na Ungarův pot-sized bet.

ZNOVU Strzemp flatuje z malého blindu proti Ungarově open raisu a na struktuře flopu, který by měl většinou trefovat jeho range, nesází. Ungar proto správně předpokládá velice slabou range a rozhoduje se pro pot-sized bet, kterým získává pot. Strzempova hra je nyní obrovsky nevybalancovaná - jakmile OOP checkne, vzdává se tím v podstatě potu. A to je hodně špatný přístup ke hře.

Pokud se teď znovu podíváme na konfrontaci, v níž Ungar checknul back své A-5o a dorovnal turn i river, tipoval pravděpodobně Strzempa na některou z těchto hand. Soupeř checkuje flop se špatnými handami a pokud má alespoň něco málo, tak donkbetuje turn. Ungar proto checkbackuje svůj top pár a chce soupeře přimět k bluffu. Je to chytrý hráč.

Handa 52: Ungar dává 3,5x open raise z cutoffu a Strzemp defenduje big blind. Flop J-J-7cc, Strzemp donkbetuje 120.000 do potu ve výši 150.000, Ungar raisuje na 420.000 a získává pot.

Tohle je další spot, v němž je Strzempova hra obrovsky nevybalancovaná. Vzhledem k metagame totiž každé J-x ve své range checkne. Navíc, když vsadí 120k, zbude mu za čarou 450k a na stole jsou stacky 200k (Walker) a 150k (Judah). Pouští se tak do křížku s ICM ve spotu, kdy jeho range jednak nevypadá vůbec silně a navíc by o stack hrál jen s absolutně úzkou range. Ungar proto raisuje, přičemž se dá předpokládat, že zde má hodně semi-bluffů nebo bluffů.

Ungar pokračuje ve využívání ICM dalších asi 40 hand, během nichž svůj stack navýší až na 2 miliony. Walker s Judahem spadnou na 6 respektive 4bb, Strzemp a Stanley na cca 450 tisíc (okolo 22BB).

Stacky po vyřazení Boba Walkera (možná o něco později)

Stu Ungar: 2MM
John Strzemp: 450k
Mel Judah: 250k
Ron Stanley: 250k

Statistiky ve chvíli, kdy v turnaji zbývají 4 hráči (handa 92)

Ungar: VPIP 38, PFR 26
Strzemp: VPIP 36, PFR 16
Judah: VPIP 22, PFR 13
Stanley: VPIP 27, PFR 22

Zajímavé handy:

V tuto chvíli jsou stacky hodně nízké a Ungar proto začíná otevírat 3x místo 3,5x. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby otevíral méně, ale co se dá dělat.

Stanley začíná být aktivní a neustále raisoval, zatímco Strzemp ustupuje lehce do pozadí a inklinuje k foldům. Další dva hráči jen foldují.

Handa 65: Stanley, nyní hrající 27/22, otevírá z cutoffu, Ungar flat/calluje na buttonu a hráči na blindech zahazují. Na flopu A-9-7hh jde akce check check. Turn 4x, check check. River 10  check check. Stanley ukazuje A-To, Ungar Q-Q. Tato handa vlastně jen potvrzuje mé dřívější tvrzení o Ungarově pre-flop tendencích. Stanley se bojí ICM a i přesto, že se na riveru objeví 3flush, jasně ztrácí value.

Všiml jsem si, že Ungarovou slabinou v turnajích jsou situace, kdy se na SB rozhodne limpnout místo toho, aby proti nitům na blindech shovenul.

Handa 49: Všichni hráči foldnou až k Ungarovi sedícímu na SB, hráč na BB má 10 big blindů a hraje 17/13. Ungar limpuje a zahazuje na následný shove.

Handa 84: Stejná situace, jen soupeř má tentokrát 7bb. Ungar limpne s A-7o a poté callne shove.

Pokud si myslíte, že máte skvělou kontrolu nad stolem, tak bych vám limp v hadně číslo 49 odpustil, ale limp v #84 je neomluvitelný.

Do fáze třech hráčů se dostáváme poměrně rychle. Walker s K-9o z malého blindu callne za 90 procent svého stacku pětiblindový hijack shove Judaha, jenž vyhraje s T-T. Walker o zbytek svých žetonů přichází ihned v následující handě. Stanley se poroučel rukou Strzempa, který defendoval, a poté donknul více než pot na flopu T-7-2cc. Stenley dal min-raise all-in s J-8o (lol) a Strzemp jej snap/callnul s A-A.

Ani 3handed fáze netrvala dlouho. Judah otevřel z buttonu, Ungar flatnul SB s Q-Jo a na flopu J-T-3hh oba checknuli. Na turnu 2x Ungar vsadil pot, Judah shipnul třikrát tolik a Ungar dorovnal. Judah ukázal T-9o a river mu nepomohl.

Heads-up trval pouhých šest hand. Ungar otevřel s A-4o, Strzemp defendoval a poté na A-5-3r předvedl další ze svých podivných pot-sized betů. Starting stacky byly 800k effective (40bb) a Ungar se rozhodl přes jeho sázku jednoduše shipnout. Myslím si, že by se tady dalo vážně přemýšlet o lajně call flop/fold turn, protože Strzempova range pro donkbetting je na tomto flopu dost silná. Jde v podstatě o situaci, kdy jsme buď hodně vepředu, a nebo hodně pozadu. Ungar každopádně shovenul a Strzemp dorovnal s A-8o. Na další streetě ovšem Stu trefil svůj wheel a stal se vítězem turnaje.

Výsledek analýzy tohoto finálového stolu mě trochu překvapil. Pokud byste mi řekli, že Ungar hrál 45/10 nebo 20/15, věřil bych vám. Tyhle věci se jen špatně odhadují. Nicméně Stu hrál solidní lagTAG s VPIP a PFR lehce přes 30 respektive 20. Také se mi líbí jeho menší open raisy (od 3,5x do 3x), protože z toho, co jsem měl možnost slyšet, většina live profesionálů běžně otevírala 4x nebo 5x a svůj sizing neustále měnili v závislosti na kartách (3x s 5-5, 6x s A-K atd.). Ungarovy open raisy měly stálou velikost a nebyly tak vysoké.

Jakmile si nebyl Ungar jistý svou equity, obvykle to s agresivitou příliš nepřeháněl. V situacích, kdy byly range již polarizovanější, a lidé si začali uvědomovat svoji equity, začal ukazovat své schopnosti. Každý o Ungarovi hovoří jako o nejlepším hráči gin rummy historie, který  se ve velké míře spoléhá na své instinkty, a proto není žádným překvapením, že jeho post-flop plán stál na rozhodnutích založených na co nejvyšším počtu informací. Dostat se do "standardního cooleru" na flopu jako malý favorit by ublížilo jeho snaze dokonale přečíst své soupeře a konstantně navyšovat svůj stack.

Sdílet tento článek na Facebooku
26.10.2012 | Autor: Clayton "cnew27" Newman, z leggopoker.com volně přeložil Filip Novák

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 6
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Loleczek
26.10.2012 10:57:20
Gr8 článek ::)
Loleczek
Offico
26.10.2012 12:01:36
::U
Offico
MacataStika
26.10.2012 12:02:26
skvely
MacataStika
H5Q
26.10.2012 13:16:55
donkovani proti lightpro
lightpro je hrac co se po nauceni cbetu povazuje za higstakes profesionala :)))
Takovy clovek Vam nebo teda aspon me :) poklada 99 procent ruk na donkbety...nevim proc ale tesi me to :)))
H5Q
H5Q
26.10.2012 13:17:31
jinak super clanek....ojedinele tema..naprostej original....diky ::R
H5Q
majky666
27.10.2012 11:52:23
::U
majky666
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino