Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Výběr stolů, preflop hra

Pokerman.cz vám přináší volný překlad 6max guide, jejímž autorem je online profesionál Ryan Fee. Ryan Fee pochází z  Philadelphie a poker hraje profesionálně od svých osmnácti let, zhruba od roku 2006. Tento internetový profesionál se věnuje převážně cash games, ale i v turnajové sféře má za sebou jeden výrazný úspěch, a to 1. místo na Latin America Poker Tour (LAPT), kde si připsal $285,773.


Jeho 6max guide je online pokerovou komunitou považována za velmi přínosnou a pokud chcete hrát úspěšně 6max cash games, určitě by měla patřit mezi vámi přečtenou literaturu.

Série článků, kterou vám Pokerman.cz bude přinášet, je určena spíše mírně pokročilým hráčům. Avšak i začátečníci se v ní dozvědí mnoho zajímavých věcí. Zjistíte, jak a z jaké pozice hrát, jaká by měla být vaše range. Poradíme vám, kdy 3betovat a kdy položit. Naučíme vás, co je to squeezing a kdy ho používat a mnoho dalších, neméně zajímavých věcí. Pokud chcete být v 6max cash games úspěšní, sledujte naši sérii.

Mějte na paměti, že budoucí články a rady v nich obsažené nejsou dogma. Nezaručí vám vítězství. Nakopnou vás však tím správným směrem a naučí vás nad hrou přemýšlet. Neexistuje žádná zaručená strategie pro jisté vítězství v pokeru a ani 6max guide od Ryana Fee vám jí nepřinese. Myslete nad hrou, přizpůsobte se dané situaci na stole a poslouchejte rady, které vám Ryan předává.

Výběr stolu

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšnou hru je výběr stolu. Při výběru byste měli sledovat následující věci:

Jak aktivní jsou hráči u stolu

Vaším cílem jsou hráči, kteří hrají okolo 40 % (VPIP = 40 %) hand. Ovšem i 30 % je dobré, stejně tak jako hráči, kteří hrají něco kolem 25/10 (25 % VPIP, z toho 10 % preflop raise).

Velikost stacků

Obecně chcete hráče s velkým stackem napravo od vás. Chcete mít na tyto hráče pozici, jelikož je to +EV. Proto si pokud možno sedněte napravo od hráčů, kteří mají méně žetonů než vy. V nejlepším případě chcete hrát s třemi hráči s plným stackem s VPIP přes 40 % po vaší pravé straně a s dvěma tight shorstacky po vaší levé straně. (Což je ideální situace a málokdy se vám jí povede dosáhnout, ale pointa je jasná.)

Obecné zásady

Hrajte na stole s hráči, kteří hrají loose passive a se slabými tight hráči. Vyvarujte se stolů, u kterých někteří hráči hrají 80% hand a spolu s nimi u nich sedí solidní tight agressive hráči.  Preferujte stoly s hráči někde okolo 40/10, 30/20, 25/14, 20/12, 17/12 místo těch, kde hrají lidé s 70/30, 23/20, 20/18, 18/15. Je jednodušší hrát na stole se špatnými/průměrnými hráči, než na stole s jedním velmi špatným hráčem a se čtyřmi dobrými. Proti špatným hráčům hrajte tight ABC poker. Proti dobrým tight hráčům můžete více blufovat. Nemyslete si, že každý  20/17 TAG hráč je dobrý. Proti těmto typům hráčů je vaším cílem mít looser preflop strategii a na flopu už hrát solidněji.

Preflop hra

Under the Gun (UTG)

Být na UTG znamená, že máte před sebou tři hráče, kteří na vás mají pozici: middle position (MP), cut off (CO) a button (BTN). Zároveň máte dva hráče, na které máte pozici vy, small blind (SB) a big blind (BB).

Na UTG by vaše range měla být co nejužší. Níže můžete najít standardní „bezpečnou“ range pro pozici UTG.

-          22+

-          ATs+

-          AJo+

-          98s+

-          KQo+

-          KJs+

Tyto handy představují přibližně 13% všech startovních kombinací a jsou mírně konzervativní, ale ziskové pro preflop rating. Samozřejmě musíte mít na paměti, že vaše UTG range se musí přizpůsobovat konkrétní situaci u stolu. Pojďme se tedy podívat, jak upravovat vaši range podle typu hráčů u stolu.

Loose games

K uvedené range přidejte handy typu KJo nebo ATo. Můžete s nimi sestavit pár a získat tak value od hráčů se slabším top párem nebo s horším párem.  Důvod, proč se těmto typům karet chceme vyvarovat v tight hrách je ten, že často můžeme být mimo pozici s druhým nejlepším párem a dostáváme sami sebe do hodně nepříjemných situací.

Tight games

Zařazujte handy typu 65s+ nebo A5s. Mají velký potenciál a neměli byste se s nimi dostávat do situací, kde máte jeden slabý pár. Rozšíří vaši range proti pravděpodobně lepším hráčům a stanete se tak hůře čitelnějším a nebezpečnějším soupeřem.

Velikost stacků

Při výběru karet, se kterými budete raisovat, byste se také měli zaměřit na velikost stacků soupeřů. Například, pokud sedíte na UTG a jsou před vámi 2-3 hráči se stackem kolem 40BB (nebo méně), měli byste se vyvarovat kombinací typu 22-66 nebo 98s a nahradit je kartami KJo, QJo, A9s, ATo. Proti těmto hráčům totiž potřebujete top pair handy, jelikož jsou většinou slabí a hrají mizerně post flop.

Složitější situace může nastat v medium stakes a high stakes hrách, protože tady hráči hrají často tight a solidní shortstack hru a jsou mnohem hůře čitelní. Nicméně, výše napsané můžete v klidu aplikovat u NL3/6 níže.

Middle position (MP)

Pokud jste na MP, máte jednoho hráče před sebou (UTG), na kterého máte pozici. Dále dva hráče za vámi, kteří mají pozici na vás (CO a BTN) a blindy, na které získáváte pozici po flopu. Middle position je velmi podobná UTG. Vaše range by tu měla být podobně tight, jako je tomu u UTG. Pár hand přidat můžete, nezapomínejte však na pravidla, která jsme si řekli pro hru na UTG – vždy přizpůsobte svou hru podmínkám u stolu. Range na MP by měla vypadat takto:

-          22+

-          A9s+

-          98s+

-          KQo+

-          KJo, KJs

-          KTs

Toto je zhruba 15% startovních kombinací. Jak jsme uvedli výše, měli byste přizpůsobit hru kvalitě/povaze stolu.

Loose games

Vyvarujte se A9o a podobným kartám, protože jejich potenciál je velmi malý. Stejně jako u UTG můžete ziskově raisovat s 98s a T9s, jen to dělejte méně často.

Tight games

Přidejte 65s, A8s, A5s a QTs.

Izolování

Měli byste mít na paměti, že limping range UTG by měla být velmi úzká. Proto buďte opatrní při izolování v takovýchto situacích.  Přidejte do své range handy jako J9s pro případ izolování špatného hráče (hráče, který po limpnutí často folduje nebo folduje na cbet/double barrel). Pokud máte za sebou dva TAG hráče, kteří vás dokážou přečíst, měli byste se izolování slabých hráčů vyvarovat a jednoduše foldnout.

Pokud jsou tito hráči na blindech nebo pokud jste dobře vybrali stůl a hráči po vás nejdou, samozřejmě se snažte co nejčastěji izolovat slabého hráče.

3betting

Obecně 3betujte více v pozici, než mimo ni. Jediný hráč, kterého můžete na MP 3betnout, je UTG. Buďte proto velmi opatrní při 3betování hráče na UTG, jelikož jeho range je nejvíc tight.

Pojďme se podívat na 3bet range v MP:

Pokaždé:

-          AKs/o

-          QQ+

Někdy

-          AQo/s

-          AJs

-          KQs

-          JJ, TT

Pokud říkáme někdy, myslíme tím, že 3betování těchto hand musíte zvážit. Měli byste vždy přizpůsobit 3betting range hráčům u stolu. Hráč, který hraje 14/12 a raisne UTG pravděpodobně raisuje top 8% hand (což znamená 88+, AJs+, KQs, AJo+, KQ). Níže jsou uvedeny příklady vašich hand a vedle nich procenta, která vyjadřují vaši šanci na beat range vašeho soupeře:

Nejdříve handy, které byste neměli 3betovat v každé situaci:

-          AQ (všechny kombinace) - 48%

-          AJs – 41%

-          JJ – 54%

-          TT – 50%

-          KQs – 38%

Zatímco handy, které 3betovat vždy:

-          AA - 85%

-          KK – 72%

-          QQ – 63%

-          AK – 56%

Obecně je s malými páry více ziskový call (jak si uvedeme později), ačkoliv je můžeme občas zařadit do naší range pro light 3bet, která by měla vypadat asi takto:

-          65s-QJs

-          AXs (X by mělo být častěji 5, protože jsme schopni flopnout gutshot + flush draw+over handy. Nicméně 4 až T místo X je stejně dobré)

-          22-77

-          KQo

-          AJo

3betujte UTG s 65 - T9s nebo AXs, protože se suited connectors se často vyvarujete toho, že budete držet druhou nejlepší handu (buď flopnete monster, nebo nic - jednoduché). AXs hand snižují pravděpodobnost, že někdo drží AA nebo AK a tedy to, že nás bude někdo 4betovat a stejně jako suited connectors mají ohromný flop potencionál. Vyvarujte se všech ostatních kombinací, protože pravděpodobně vždy sestavíte jen druhou nejlepší handu a budou vás dostávat do velmi těžkých situací.

Pojďme se vrátit k vysvětlení, kdy 3betovat. Řekněme, že chceme mít poměr někdo kolem 80/20 (80% value/20% bluffs). To znamená, že ve třech ze čtyř situací 3betujeme s AK nebo AA a v jedné s něčím jako 56s.

Velikost stacků

Stejně jako z UTG, i u hry z MP byste se při raisování měli zaměřit na velikost stacků svých  soupeřů. Pokud jsou stacky menší, měli byste se vyvarovat hand jako 22-66 a 98s a nahradit je kartami KJo, QJo, A9s, ATo, protože proti menším stackům chcete top pair handy.

Cut off

Toto je pozice, kde poker začíná být mnohem zajímavější a zábavnější. Cut off (CO) je jedna pozice před buttonem, tzn. je to late pozice. Zásadně se zde mění naše range oproti MP a UTG.

CO je jedna z nejziskovějších pozic, nebo by alespoň měla být. Začnete na ní mnohem více izolovat hráče, kteří limpnuli, a 3betovat raisery, abyste vyvinuli co největší tlak na protihráče. Pojďme se podívat na vaši raising range z této pozice.

-          22+

-          A5s+

-          A9o+

-          65s+

-          JTo+

-          QTo+

-          KTo+/K9s+

-          T8s+

-          Q9s+

Budete hrát cca 23% hand. Na CO vám jde o kradení blindů a izolování limperů. Vše samozřejmě jako v předchozích případech záleží na povaze stolu.

Loose stůl

V loose hrách je hra z CO obecně těžší. V tight hrách můžete raisnout prakticky cokoliv a většina rozhodnutí bude lehká. V loose hrách se vystavujete riziku, že budete hrát spoustu potů s marginálními handami a budete tyto poty prohrávat nehledě na pozici.

Čím jste lepší v post-flop hře, tím více a častěji můžete raisovat a izolovat tak limpující hráče. Pojďme si vysvětlit, kdy izolovat hráče a kdy naopak neizolovat:

Jste na CO s K9s, UTG, který hraje 38/10, limpne (viděli jste tohoto hráče limpovat z UTG s KQo a z pozdní pozice s K4s), Náš hráč je často pasivní a foldne na 50% cbetů. Button je průměrný TAG hráč hrající 18/15 a málokdy 3betuje v pozici.  Blindy jsou dva halfstacky (mají ½ buy-inu) a hrají 30-35% hand. Jak se zachováte?

FOLD

Přesto, že hráč na UTG je špatný a limpuje s obrovskou range, můžeme si být jisti, že je na vrcholu své „limping range“ a že si je vědom toho, že hraje mimo pozici. Dále víme, že foldne na 50% cbets a pravděpodobně méně často, když je jeho range silnější (což je, protože je UTG).

Button je o trochu více znepokojující. Víme, že re-raisne s AQ+ a TT+ a ve vzácných případech bluffuje.

Druhý problém je v blindech. Hrají příliš mnoho hand nehledě na pozici. Bez flopnutí něčeho opravdu silného bude velmi těžké proti nim hrát. Máte sice karty s potenciálem (jsou suited), ale implied odds vychází z hráčů, kteří mají velké stacky. Blindy tento případ nejsou (jak jsme si uvedli výše).

Výše zmíněné faktory jsou důvodem, proč je nebezpečné zkoušet takového hráče izolovat. Velmi pravděpodobně budeme mít pot o třech hráčích a bude velmi těžké z něj něco vytěžit.

Další příklad:

Jste na CO s 65s, middle position limpne. Má full stack a ze svých statistik víte, že hraje 24/12 a foldne na 66 % continuation betů. Hráč na buttonu je špatný tight hráč se staty 20/10. Na blindech je jeden TAG, který často 3betuje mimo pozici a jeden donk, který často hraje velké poty s marginálními kartami a má kolem 140-180BB (vy ho pokrýváte).

RAISE

Raisem izolujete hráče na MP, který je špatný. Statistika foldu na cbet sice není ideální, ale nezapomínejte na to, že máte pozici a plný stack. V kombinaci s vaší handou, která má veliký potenciál, je toto velmi zisková situace. Nechceme, aby s námi byl v potu i button, ale pokud callne, stále můžeme reprezentovat silnou handu cbetem na flopu a jak už jsme zmínili, máme karty s vysokým potenciálem.

TAG, který často 3betuje, je sice problematický, ale v této situaci můžeme čas od času callnout a ubluffovat pot.

Další plus naší situace je v tom, že oba blindy svým stackem pokrýváme. Na oba blindy máme pozici a máme úžasné implied odds, takže nemusíme zoufat, pokud oba blindy callnou.

Pokud hráč po flopu často calluje, nahraďte 65s spíše kartami jako K9s, pokud s ním nejste asi 100BB+. Proti těmto hráčům potřebujete silné páry nebo silné draw, což handy typu Kx mohou vytvářet.

V prvním příkladě jsme nefoldli až tak kvůli shortsackům na blindech, jako kvůli hráči na UTG, u kterého jsme se obávali, že by mohl callnout a po flopu být dominantní. Dalším důvodem bylo, že K9s má menší preflop potenciál v multiway potu než 65s.

Pojďme se podívat na příklad, kde můžeme izolovat hráče s K9s/KTo/A9o atd.

Jste na CO s A9o, MP limpne (má 75-100BB a stats 40-50/5-15). Button je tight a blindy také. Tento hráč (MP) foldne na cbet v 70% a více případech. A jak jeho statistika foldu na cbet naznačuje, měli bychom ho v této situaci izolovat.

Příště se zaměříme na preflop hru na buttonu a blindech.

Sdílet tento článek na Facebooku
19.4.2009 | Autor: Ryan Fee, volně přeložil Martin Horník

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 3
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
maXX
08.04.2009 22:06:45
Neni to spatne, ale brat vazneji (nedejboze striktne dodrzovat) si myslim tak od midstakes.
maXX
pepe
09.04.2009 10:01:44
bude zas nějaké video z hraní?děkuji
pepe
ghavelka
09.04.2009 10:55:07
Jsem moc rád, že to překladáš. Dobrá práce, už se těším na další části.
ghavelka
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino