Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Úvod do problematiky pokerového bankrollu

O tom, že online poker je opravdu velkou zábavou, nemůže být rozhodně sporu. Není sporu ale také o tom, že každá dobrá zábava obvykle něco musí stát - ani online poker není výjimkou. Tuto zábavu ale neplatí úplně všichni.


Takových 10 % hráčů ji má určitě zadarmo a ještě jsou za to, že se této zábavy zúčastňují velmi dobře placeni. Kdo je platí? Organizátoři tohoto povyražení, tedy pokerové sajty to rozhodně nejsou. Je to zbylá skupina hráčů, která zkrátka tuto hru ve všech souvislostech ovládá hůře, než ta druhá. Jednou z těchto souvislostí je také bankroll management, čili umění starat se o své herní finanční prostředky korektním způsobem tak, aby byly pokud možno stále úspěšně rozmnožovány. Skutečnost, že z dlouhodobého hlediska je 90 % online pokerových hráčů nevýdělečných, nemá pouze jedinou hlavní příčinu, i když by se třeba v této souvislosti mohla nabízet existence poplatku ze hry. Poplatek ze hry ale platí každý, s tím se nedá nic dělat, ten zde bude přítomen stále, aby vůbec on line pokerová zábava mohla existovat. Zakopaného psa je třeba hledat v herní vyspělosti hráčů a ve schopnostech tuto herní vyspělost využít.

Holdem je hrou, která může ukázat svou strašně protivnou tvář čas od času každému, výborné hráče nevyjímaje. Každý se může stát při tomto pokeru lehce obětí krátkodobých excesů herních nepřízní, kterým zkrátka nelze herně čelit. Aby vás nezničily, tedy aby nebyly příčinou vašeho náhlého vyřazení ze hry kvůli nedostatku peněz, musíte mít k dispozici nástroj pro zmírnění jejich následků. Poker sice můžete hrát jako génius, ale když na něj nebudete mít peníze, tak vám tato vaše dispozice bude platná jako mrtvému zimník a své schopnosti zkrátka nevyužijete. V této souvislosti se nabízí trefné přirovnání k re-buy turnajům. V tomto turnajovém formátu většinou k úspěchu nestačí pouze herní vyspělost. Musíte mít po ruce i dostatek „náhradních“ žetonů, které vám pomohou vyrovnat se i s případnými bad beaty.

Pokud budete brát poker pouze jako lehkého koníčka, je třeba vždy počítat s tím, že vám za toto hobby může být vystaven účet, který budete muset prostě zaplatit. Samozřejmě, že se vám může také stát, že budete mít krátkodobě štěstí a dostanete se z minimálních prostředků až k překvapivě zajímavým částkám. Někdo může získat pár dolarů zdarma a dostane se třeba z nich relativně rychle až na sumu, která mu nasadí do hlavy myšlenku, že má klidně na to, aby se stal pokerovým profesionálem. Může tomu tak být, ale většinou to tak není. Stane se pouze rybkou, jednou z miliónů rybek, které jsou nezbytné k tomu, aby byla v pokerovém moři zachována zdravá rovnováha, tedy aby dravé ryby měly dostatek potravy.

Pokerový money management, nebo-li správa všech disponibilních peněžních prostředků vyčleněných pouze na pokerovou hru (tj. správa celkového bankrollu) vás může nejen udržet BEZPEČNĚ a dlouhodobě ve víru pokerové zábavy, ale může vám i zásadně pomoci, při zlepšování pokerových dovedností nebo při vaší snaze začlenit se mezi hráče, pro které je poker příjemným vedlejším zdrojem finančních prostředků či snad dokonce živobytím.

Jak stanovit výši dílčího BANKROLLu

Pokud jste se tedy rozhodli hrát dlouhodobě poker na seriozní bázi, budete potřebovat věnovat se také seriozně správě bankrollu. To je skutečnost, která má svou váhu u každého takto rozhodnutého hráče - tedy bez ohledu na úroveň jeho herních schopností. Abychom mohli začít pracovat s BANKROLLem, musí nedříve stanovit jeho výši. Celkový bankroll zahrnuje všechny finanční prostředky, které jsme si vyčlenili na poker. Ty do našich her nikdy všechny nepoužijeme, protože si vytvoříme operativní bankroll, z něhož pak vyčleníme dílčí bankrollyy určené pro jednotlivé hry. Základním smyslem stanovení dílčích bankrollů pro vybrané hry je zajistit, abychom nehráli s penězi, které se tzv. bojí (scared money), protože bychom je jednak složitěji rozmnožovali a ještě bychom se mohli od nich tímto povahovým rysem nakazit.

Každá hra a každý limit hry vyžaduje jiný bankroll, který se může stanovit buď odhadem na základě zkušeností a pouček nebo precizněji pomocí softwarových nástrojů. V tom druhém případě jde o stanovení bankrollu tzv. na tělo hráče, protože každý hráč má tendenci hrát jinak a tudíž i potřebuje i vyladěný bankroll. Budování celkového bankrollu by se dalo přirovnat ke zdolávání pyramidy - začíná od nejnižších pater limitů a hráči postupně zdolávají stupínky představující dílčí bankrolly stanovené tak, aby dlouhodobě zajistily prosperitu hráče bez ohledu na výkyvy v jeho příjmech ze hry. Smyslem je, aby se hráč nikdy nedostal v rámci hraných limitů do potíží z hlediska herní solventnosti.

Dobrý hráč limitního holdemu vyhraje v hodinové hře (full-ring game) částku, která se přibližně rovná výši velké sázky (big betu). To znamená, že za hodinu hry na pokeru 20/40 získá $40. Aby se tento hráč mohl uvedené hry s jistou rezervou zúčastnit, potřebuje mít bankroll ve výši minimálně 300 násobku velké sázky, tj. v našem případě $12.000. Když bude tento hráč hrát uvedený limit třeba 150 hodin, může se také stát, že se jeho příjmy budou pohybovat v rozmezí například 10.000 až $17.000. Ten samý hráč může být ale také zase jen tak zvaně na svém (break even) třeba řekněme po 2.500 hodinách hry. Jednotlivé výsledky našeho dobrého hráče mohou po různém počtu stovek hodin různě oscilovat od významných minusových hodnot až významně plusovým hodnotám. Ve finále pak může trvat i několik tisíc hodin, než se dobrému hráči podaří ustálit průměrný hodinový příjem ze hry (earn rate) v očekávané výši. Naopak špatný hráč, který by normálně spolehlivě prohrál každou hodinu $30 může krátkodobě třeba za sto hodin hry při opravdu velkém štěstí vyhrát na uvedeném limitu například $8.000. A to je právě důvod, proč je holdem poker tak nesmírně populární hrou - protože špatní hráči mohou žít krátkodobě díky faktoru štěstí v iluzi, že jsou prostě hodně velcí pokeroví borci. Matematické pravděpodobnosti ale fungují i v tomto pokeru, takže se často tito hráči i třeba po velkých výhrách dostanou hodně rychle z dolarových výšin na zem, protože rychle přijdou v lepším případě jen o to, co vyhráli.

Pomocí údajů získaných ze sledování hry hráče (jako jsou earn rate / míra výnosu nebo standard deviation / statistická míra rozptylu) mohou některé již existující chytré pokerové programy (např. StatKing od proslulé oborové firmy ConJelCo) vypočítat, jak velký bankroll bude hráč potřebovat u konkrétního limitu a typu hry. Dokonce tento program například i spočítá, kolik hráč musí průměrně uhrát her, aby standardně zůstával ve výsledcích třeba na nule.

To už bychom ale zabíhali pro účely tohoto článku do větších podrobností. Zůstaňme tedy jen u přibližného určení potřebné výše bankrollu. Dobrý hráč, který je u limitního pokeru schopen získat z hodinové hry výhru rovnající se velké sázce, potřebuje teoreticky na to aby se udržel ve hře přibližně 350 násobek velké sázky. Ve skutečnosti potřebuje většina hráčů bankroll větší (cca 400 násobek), protože mají dlouhodobě nižší míru výnosu. Řekněme, že by někdo měl na limitní hru k dispozici takových $2.000 a bude to hráč hrající špetku agresivněji. Potom, aby nepřišel o peníze, je třeba, aby hrál spíše limit 2/4, než limit 3/6 - i když další strategií může být také hra na limitu 3/6 a když by potom bankroll tohoto hráče klesl na $1.600, přeorientoval by se na hru 2/4 a dále potom při poklesu tohoto bankrollu na ještě polovinu by přešel na hru 1/2. Když se jedná o bankroll, mohou být hráči různého založení. Někdo má třeba tendenci spíše gamblovat a má chuť také dát více peněz do risku. Jestliže si ten dotyčný patřičně pohlídá bankroll, může mít za své větší peníze i větší šance na výhru.

Doporučené přibližné hodnoty BANKROLLů pro jednotlivé limitní THP hry

Limit sázek Minimální BANKROLL
0.1/0.2 80 $
0.25/0.5 200 $
0.5/1 400 $
1/2 800 $
2/4 1.400 $
3/6 2.100 $
5/10 3.500 $
10/20 6.000 $
15/30 9.000 $
20/40 12.000 $

Stanovení bankrollu v případě SNG turnajů

Vedle limitní holdemové hry jsou vhodné pro budování bankrollu také Sit and go turnaje , v nichž si můžete perfektně vyzkoušet svoje herní schopnosti. SNG hry vyžadují určitou specializaci, protože charakter hry v těchto turnajích je trochu jiný, než u běžných ring games. Nicméně, když už přijdete SNG turnajům na chuť a projevíte v nich určitou zručnost, mohou se pro vás stát zajímavě výdělečnou záležitostí.

Běžně se uvádí, že bankroll pro SNG turnaje by měl dosahovat výše, která je dvacetinásobkem buy-inu do těchto turnajů. Jestliže tedy budete začínat turnaji se vstupným $3, měli byste mít v bankrollu k dispozici minimálně $60. Při stanovování SNG bankrollu musíte ale vzít v úvahu ještě některé další okolnosti a podle nich výši bankrollu ještě trochu upravit. Při stanovování bankrollu pro SNG turnaje musíme počítat registračním poplatkem do turnaje.

Doporučené výše BANKROLLů pro jednotlivé BUY-INy

BUY-IN Minimální BANKROLL
2 + 0.20 $ 50 $
3 + 0.30 $ 70 $
5 + 0.50 $ 120 $
10 + 1 $ 250 $
20 + 2 $ 500 $
30 + 3 $ 700 $
50 + 5 $ 1.100 $
100 + 9 $ 2.200 $

Stanovení výše BANKROLLu u NO LIMITní a POT LIMITní hry THP

Přibližné stanovení bankrollu u královské pokerové disciplíny, tedy No Limit Holdemu, si ukážeme pomocí jeho diversifikace dle herního naturelu hráčů. Budeme k tomu potřebovat rozdělení hráčů na tři skupiny:

1) gamblerskou - zahrnující hráče hrající většinou pro zábavu, takové častější gamblery, kteří nemají daleko k často riskantním sázkám

Doporučený bankroll - 10 x buy-in (např.ve hře 0.50/1 NO LIMIT s maximálním buy-in $100 by měl bankroll činit $1.000)

2) konzervativní - což jsou hráči hrající také pro zábavu, ale ti už si více hlídají peníze

Doporučený bankroll - 25 x buy-in (např. u hry 0.50/1 NLH s max. $100 buy-in by bankroll měl být $2.500)

3) ultrakonzervativní - zahrnující skupinu hráčů hrající pro obživu nebo naopak hráče začínající držící se striktně herních doporučení

Doporučený bankroll - 40 x buyy-in, což pro stejnou hru jako v předchozích případech činí 4.000 $

BANKROLL management v přehledu

1) Preciznější stanovení vhodného bankrollu pro jednotlivé hry je možné na základě statistické analýzy hry hráče. K tomu slouží řada softwarových nástrojů.

2) Orientační stanovení bankrollů je následující:

No Limit cash games = 20 x max. buy-in nebo 2000x BB
Limit cash games = 300 x big bets
SNG = 20 x buy-in

3) Častou chybou hráčů je neochota přejít na nižší limit, když prohrají část bankrollu (tento přechod by měl nastat po asi 30 % ztrátě).

4) Jestliže hráč hraje dobře v určitém limitu, měl by v něm zůstat, pokud to neohrožuje jeho bankroll a neúspěchy jsou momentální.

5) Jestliže hraje hráč ve špatné hře, měl by jí opustit, i když se mu momentálně daří.

6) Vždycky si doplňujte peníze na stole do povoleného limitu, abyste mohli za příznivých okolností co nejvíce vyhrát.

7) Pokud máte bankroll například ve výši $200 $ můžete hrát Limit THP 0.5/1 nebo SNG 5+1 nebo NLH 0.05/0.1 (max. 10x buy-in).

7) NENECHTE SE ROZHODIT BAD BEATEM A HRAJTE STÁLE SVOJI TRPĚLIVOU HRU (samozřejmě, že se to lehce řekne, ale těžko dodržuje).

8) Obecně by mělo platit, že na short handech budete vždy potřebovat o něco větší bankroll s ohledem na častěji se střídajcí blindy.

9) Váš operativní bankroll vyčleněný na aktuální hru by měl být je součástí celkového bankrollu a pokud by se vám v jednom dni neuvěřitelně nedařilo, nechte si také něco napříště (i když při správném dodržování taktiky nakládání s pokerovými finančními prostředky byste nikdy neměli přijít o všechno).

10) Pro extrémně úspěšnou aplikaci bankroll managementu je třeba dlouhodobé trpělivosti (nenechte se odradit historkami o rychlých a velkých výhrách téměř z nulové úrovně bankrollu - v pokeru se může stát všechno vyjma toho, že by v něm mohl dlouhodobě opravdu hodně vyhrávat někdo, kdo na to nemá).

11) Stanovte si finanční cíle a z pokeru získané prostředky navíc investujte třeba do něčeho smysluplného (vzdělání, cestování etc.), tj. pokerem prostě bavte sebe a své přátele a nesnažte se za každou cenu snít o dráze pokerového šampiona.

Jednoduchý příklad práce s BANKROLLem

Řekněme, že máte ke hře $50. Začnete tedy na 0.01/0.02 NLH. V tomto limitu budete mít k dispozici celkem 25 buy-inu. Jakmile dosáhnete potom v bankrollu na $100, můžete se přesunout na další limit 0.02/0.04.

Zde budete mít k dispozici 25 buy-inů. Při bankrollu 200 až 250 se přesunete na hru 0.05/0.1, kde může být buy-in $10. Takhle budete za příznivých okolností pokračovat dále a přitom byste se mohli ve hře neustále zlepšovat. Pokud se vám nebude zásadně dařit a nebudete mít bankroll požadovaný na hraný limit, přesunete se zase na nižší limit. Jestliže se například dostanete na bankroll $1.000 a budete hrát hru 0.25/0.5 NLH a nebude se vám dařit tak, že vám hra sníží bankroll na řekněme $750, přejdete na nižší limit 0.1/0.25, abyste zase získali do bankrollu zpět $1.000.

Pozn.: pokud budete hrát na několika stolech, váš operativní bankroll bude muset mít o něco více než násobnou hodnotu a budete ho regulovat s přihlédnutím k této násobné hodnotě. Například, když budete chtít hrát na čtyřech stolech NLH 0.02/.04 centů (s buy-inem ve výši $4), měli byste mít v partikulárním bankrollu k dispozici jako třeba hráč - gambler tak desetinásobek buy-inu, tj. $40 a váš celkový bankroll by neměl být $160, ale o něco vyšší, řekněme tak $200.

Sdílet tento článek na Facebooku
3.10.2007 | Autor: Redakce

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 11
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
TTT241
05.01.2009 12:25:42
Pocital jsem obalky ve kterych se bude hrac pohybovat.

U FL FR Holdemu s stdev 15BB (BigBets) / 100 hand a earn rate 1 BB / 100 hand potrebuje hrac odehrat asi 90 000 hand, aby mel 95.4% jistotu (+- 2 stdev) aby nebyl ztratovy.

Pro stanoveni miry vynosnosti s rozumnou presnosti je potreba odhehrat vice nez 200 000 hand a i tak se bavime o stdev 0.3BB/ 100 hand, tj. pri 95% jistote earn rate +- 0.6BB.
TTT241
Apsarina
23.04.2009 06:59:45
Jsem pokerová rybka, Jardo, nechceš se věnovat mému Bankrollu? Apsina
Apsarina
grima
26.04.2010 18:34:22
Je nějaký rozdíl v bankrollu mezi NLH SH a NLH HU? Měl bych mít k hraní HU obecně větší bankroll? Díky
grima
joeyloey
18.08.2010 17:09:38
GRIMA 26.04.2010 18:34:22: imo podla mna ano, prehrat 10-15 BI na HU je podla mna pri downswingu omnoho jednoduchsie ako na SH
joeyloey
maaaarty
26.07.2011 21:28:01
JOEYLOEY 18.08.2010 17:09:38:
imo podla mna? :D
maaaarty
Hopsalek
26.07.2011 22:01:17
MAAAARTY 26.07.2011 21:28:01: pleonasmy najdes i v novinach, tak proc ne na pokermanovi:]]]]
Hopsalek
joeyloey
05.08.2011 12:47:45
MAAAARTY 26.07.2011 21:28:01: HOPSALEK 26.07.2011 22:01:17: nj to som vychytal ::R ::R
joeyloey
Haklbery
08.01.2012 19:45:11
text je fajn já bych jen dodal že to jak jakej roll komu sedí si musí zkusit každej sám, doupravit...
Kdysi sem měl roll 100BI na jednostolvých sitkách...
zkrátka víc než cokoliv jiýho jsem potřeboval jistotu nemohl sem si dovolit aby nějakej swing ovlivnil mou hru... riziko ztracení rollu by bylo něco jako ztráta firmy....
Bylo to super pak sem ho setjně ztratil :D....
teď postupem času jsem ohebnější tiltu odolnější a co je nejduležitější sem si jistej svou hrou... jedu si roll25BI cca občas střihnu lepší vyší stoly a když je nouze du dolů.... ale pod 25BI bych nelez.. a necítím se vůbec safe je to o hubu...
lidem co to berou vážnějc bych doporučil 50bi ++
Haklbery
milanfenix
12.04.2012 10:14:40
HAKLBERY 08.01.2012 19:45:11: Presne mam ted bankroll 80€ a nedovedu si predstavit hrat NL20, hraju si 3stolove NL 10 a je to pro me vyhodnejsi
milanfenix
FISHonFORK
12.04.2012 10:41:31
MILANFENIX 12.04.2012 10:14:40: No tvůj roll není moc safe :-).
FISHonFORK
bluff79
11.07.2012 12:27:39
Busto is coming
bluff79
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino