Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Pravidla hry 7 CARD STUD (HIGH) POKER

7 CARD STUD ná oproti holdemovým hrám řadu odlišností. Především se nehraje se společnými kartami (COMMUNITY CARDS). Liší se i počet sázkových kol a jiné je i určování pořádí hráčů v jednotlivých sázkových kolech. Pojďme se na jednotlivá pravidla pokerové hry 7 CARD STUD podívat podrobněji.


Po zamíchání 52 karet (při řezání karet dealerem by se v každém díle oddělených karetních balíčků mělo nalézat nejméně tolik karet, kolik je hráčů u stolu) obdrží hráči od dealera nejprve postupně dvě karty otočené lícem dolů a jednu kartu otočenou lícem nahoru. Tato třetí rozdaná a zároveň první otočená karta se v pokerové terminologii nazývá THIRD STREET. Potom dealer hráčům zase postupně rozdá další tři karty otočené lícem nahoru a nakonec poslední sedmou zakrytou kartu. Čtvrtá rozdaná (tj. druhá otočená karta) se nazývá FOURTH STREET, pro pátou rozdanou (tj. třetí otočenou) kartu se vžil název FIFTH STREET a poslední otočená (tj. šestá karta rozdaná) se jmenuje SIXTH STREET. Poslední, tj. sedmá rozdaná a zároveň třetí zavřená karta se nazývá SEVENTH STREET. Mezi uvedenými jednotlivými rozdáními se vždy spálí jedna karta. Pro vlastní sázení je vyhrazena jedna vstupní sázka (tzv. ANTE) odpovídající platnému limitu, která je realizovaná před prvním rozdáním karet. Poté následuje ještě celkem pět dalších sázkových intervalů uskutečněných mezi jednotlivými rozdáními karet.

Ve hře sedmikaretní STUD POKER je tedy o jedno sázkové kolo více, než je ve hrách OMAHA a HOLDEM. Sedmikaretní STUD POKER se, jak již bylo řečeno, nikdy nehraje bez omezení sázek. Hraje se buď jako limitní, nebo pot limitní hra. Vždy udávaný první sázkový limit je závazný pro první dvě kola sázek a obdobně uváděný druhý sázkový limit je aplikovaný na zbývající tři sázková kola, přičemž sázky jsou uskutečňovány vždy v násobcích omezených danými limity. Asi nejrozšířenější variantou sedmikaretního STUDu v amerických kasinech je hra $1/5, v níž může hráč vsadit sázku ve výši od jednoho do pěti dolarů. Je ale třeba podotknout, že navýšení sázky musí být alespoň dvakrát vyšší než předcházející sázka.

Před prvním rozdáním karet umístí na stůl každý z hráčů předem stanovenou vstupní sázku (tzv. ANTE). Tuto vstupní sázku musí před rozdáním karet položit na stůl každý hráč, který má v úmyslu se zúčastnit hry. Výše ANTE bývá stanovena v různých kasinech různě. Je dost dobře možné, že najdete herny, které nabízejí vlastní výši ANTE u jinak stejné srovnatelné hry. Třeba u STUDu s limity $4/8 může mít jedna herna ANTE jeden dolar a druhá zase třeba 50 centů.

U her $10/20 bývá ANTE obvykle ve výši $2, u STUDu $1/2 se můžeme často setkat s 25 centy a třeba u her $50/100 může být ANTE $10. Jednodolarové ANTE se obvykle používá u STUDu 4-8, 5-10 a 6-12, dvoudolarové potom u her 8-16 a 10-20. U nejvyšších her například $100/200 je ANTE obvykle $25.

Po prvním rozdání dvou zavřených a jedné otevřené karty (UPCARD) následuje první sázkový interval, ve kterém položí na stůl otevírající sázku (tzv. BRING-IN BET) jako první hráč, jehož třetí rozdaná (tj. první otevřená) karta má nejnižší hodnotu. V případě, že mají hráči co do hodnoty nejnižší kartu identickou, rozhoduje pořadí barev od nejnižší po nejvyšší v následující sekvenci: kříže, kára, srdce a piky.

Toto pravidlo ovšem nemá platnost pro zjišťování konečných výherců v závěrečné fázi hry, kdy se hráči při stejně vysokých karetních kombinacích o konečný výherní bank případně dělí rovným dílem bez ohledu na pořadí barev. Jestliže se jedná o hru bez úvodní sázky (BRING IN), potom první sázkové kolo začíná u hráče s nejvyšší otevřenou kartou a tento hráč může potom pauzírovat (CHECK).

Jestliže v tomto případě mají dva hráči stejně vysokou otevřenou kartu (UPCARD), začíná akci ten hráč, který je jako první na řadě ve směru hodinových ručiček od dealera. Jestliže jde o hru s úvodní sázkou, nemůže hráč, který je na řadě, pauzírovat - může buď složit karty (FOLD), nebo dorovnat sázku (CALL), popřípadě může ji i navýšit (RAISE). Hráč, který v prvním sázkovém kole navyšuje sázku (RAISE), činí tak maximálně do výše kompletní základní sázky. Velikost této základní sázky se rovná velikosti prvního limitu u limitem stanovené hry. Například jestliže se třeba hraje hra s limitem 5-10 $, potom navýšení úvodní (BRING IN) sázky může činit 5 $ a nazývá se v tomto případě zkompletování sázky (COMPLETING THE BET). Počínaje druhým kolem sázek začíná ve všech následujících sázkových kolech sázet jako první hráč, který má nejvyšší kartu - nemusí ale za každou cenu vsadit, tj. může začít akci pauzírováním (CHECK).

Sázení probíhá vždy ve směru hodinových ručiček a v jednotlivých sázkových intervalech doprovázejí, resp. dorovnávají hráči sázky ostatních hráčů nebo mohou sázky sami zvyšovat (obvykle maximálně 3x). Od druhého kola sázek je nejmenší možnou sázkou sázka v minimální výši nižšího limitu. Například v případě hry $6/12 je touto minimální sázkou $6. Jestliže však náhodou dojde k tomu, že některý z hráčů bude mít v prvních dvou otevřených kartách této hry pár (třeba dvě devítky), potom má tento dotyčný hráč na výběr: buď může vsadit to, co je normálně povoleno, tj. $6, nebo může zvýšit svou sázku až na $12, tj. částku, kterou je možné sázet až počínaje třetím kolem sázení.

Poté, co se všichni hráči ve druhém kole sázení vyjádřili, mohou se po rozdané třetí otevřené (FACE UP) kartě začít vyjadřovat ve třetím kole sázek. V tomto kole začíná jako první akci hráč, který má nejhodnotnější kombinaci otevřených karet. Může pauzírovat (CHECK) nebo vsadit sázku (BET) s vyšším limitem - v našem případě může položit na stůl vklad ve výši $12, jelikož se jedná o stud s limitem $6/12 Způsob sázení ve zbývajících sázkových kolech, tj. ve čtvrtém a pátém, je potom úplně stejný. Hráč, který začal jako první sázet ve čtvrtém sázkovém kole, začne sázet jako první i v posledním, tj. pátém sázkovém kole, protože poslední karta byla rozdána jako zavřená, a nejlepší kombinace je tedy stále u něj. Má možnost opět buď pauzírovat, nebo vsadit.

Každý z hráčů může v každém sázkovém intervalu samozřejmě svou hru také vzdát. V tomto případě jeho dosavadní vklady zůstanou v banku a budou vyplaceny v rámci výherního banku vítězi nebo vítězům po ukončení pátého kola sázek.

Jestliže před uzavřením posledního sázkového kola zůstane ve hře již jenom jeden hráč, protože ostatní položili (FOLD) hru, potom tomuto hráči připadne bank, aniž by musel odkrýt své karty.

Protože 7 CARD STUD POKER hraje až 8 hráčů, je jasné, že se někdy může stát, že nebude dostatek listů ke hře. Normálně nejde v kasinech o běžnou situaci, protože v průběhu hry se samozřejmě stane, že mnozí hráči položí své karty. Kdyby ale všichni hráli až do konce, jak to častěji bývá u domácích nízko limitových her, musel by dealer teoreticky použít 60 karet, které by byly tvořeny čtyřmi spálenými a 56 rozdanými listy. To ale není samozřejmě prakticky možné, protože je v pokerovém balíčku pouze karet 52. Jak se tato situace tedy obvykle řeší? V případě, že je evidentní, že se dealerovi již nebudou dostávat karty, zamíchá  podle určitých propozic ty ještě nerozdané se spálenými, a pokud to početně jde, dokončí rozdání.

Pokud to ovšem již z hlediska počtu zbývajících karet není možné, je místo regulérního rozdání vyložena dealerem odkrytě do středu stolu společná karta (COMMUNITY CARD). Ta je považována pro všechny zúčastněné hráče jako náhrada za nerozdanou šestou kartu. Druhá společná karta potom nahrazuje jako zavřená sedmou nerozdanou kartu.

RAZZ

RAZZ je verzí klasického sedmikaretního pokeru, v němž jsou nejlepšími kombinacemi ty, které jsou nejnižší, tzn. nejhorší. STRAIGTH a FLUSH nemají v této hře žádnou hodnotu. Úvodní sázku v RAZZu pokládá hráč s nejvyšší kartou na stole (ne tedy s nejnižší jako u klasické hry 7 CARD STUD) a sázení v dalších kolech začíná hráč, který má nejhorší kombinaci (ne tedy nejvyšší). Rozdávání se v ničem neliší od rozdávání ve hře 7 CARD STUD. Nejlepší možnou kombinací ve hře RAZZ je kombinace 5-4-3-2-A, jež se nazývá bicycle nebo také WHEEL.

Hra 7 CARD STUD HIGH-LOW (8 OR BETTER) má stejné rozdávání a stejný systém sázení jako 7 CARD STUD. POT se v této hře rozděluje mezi vyhrávající vysokou a vyhrávající nízkou pokerovou kombinaci - proto se někdy tato hra označuje jako 7 CARD STUD HIGH-LOW SPLIT.

Nízká kombinace může mít v této hře nejvyšší kartu osmičku. Nejhorší osmičková nízká kombinace (pouze bez párů) je sestava 8-7-6-5-4. Při sestavování nízkých kombinací se STRAIGTH a FLUSH nepočítají. Nejlepší nízká kombinace (WHEEL) se může použít i jako STRAIGTH v souboji o nejvyšší kombinaci. Eso je možné použít i jako nejvyšší kartu. Nejvyšší nízká kombinace vyhrává jen polovinu banku. Jestliže tuto nízkou kombinaci nikdo nesestaví, vyhraje celý bank držitel nejlepší vysoké kombinace.

Sdílet tento článek na Facebooku
11.10.2007 | Autor: Redakce

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 0
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.


 

Spolupracujeme:

Forbes Casino