x

 Cash Games (6)

King’s Casino RozvadovNLH2/4 €Ikonka pokerový stůl 2
King’s Casino RozvadovPLO2/2 € 7/8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 8
Ambassador CasinoNLH10/30 Kč 8
Ambassador CasinoNLH25/50 Kč 7
Showdown Poker Club MuzeumNLH10/30 KčIkonka pokerový stůl 3


 Turnaje (25)

26.6. 18:00
1 500 Kč
200 000 Kč
6.7. 14:00
105+15 €
20 000 €
18.7. 18:00
30+40+10 €
8 000 €
Zobrazit více »

Aktuálně

Oficiální mezinárodní turnajová pravidla vytvořená asociací turnajových ředitelů

Ikonka datum zveřejnění10. 04. 2012
Ikonka komentáře19

Tournament Directors Association (TDA) byla založena v roce 2001 čtveřicí herních profesionálů: Matt Savage, Linda Johnson, Jan Fisher a David Lamp. Postupně se asociace rozrostla na více než 1.300 členů z 39 zemí. Mezi členy patří magament největších pokerových roomů z celého světa, zástupci online heren, pokerových lig i některých turnajových okruhů. Zmiňovaná asociace pořádá každé dva roky summit, na kterém se probírají navrhované změny a případně dokonce nová pravidla.

Jestliže hrajete živé turnaje pravidelně, určitě je ku prospěchu věci se v pravidlech alespoň částečně orientovat. Věděli jste například, že když váš soupeř zahlásí all-in (a přesnou hodnotu jeho stacku vám dealer spočítá), ale po vašem callu se zjistí, že soupeř má ve svém stacku žetonů mnohem více, tak byste měli dorovnat tuto konečnou sumu? Více u pravidla #41. Pozor si určitě dejte na bod #46 týkající se podmíněného vyjadřování a za zmínku jistě stojí i pravidlo #51 (komentování hry ostatních, pokud zrovna nejste v handě nebo v heads-upu), které je velmi často hráči porušováno. 

V případě jakéhokoli konfliktu či rozporu mezi TDA Rules a domácími pravidly vašeho pokerového roomu se většinou aplikují domácí pravidla každého poker roomu. Může se vám proto stát, že některé rozhodnutí floormana bude provedeno trochu jinak, než jako to očekáváte. Ve většině případech si však kompletní pravidla v jakémkoli poker roomu můžete vyžádat (pokud nejsou přímo vystavena) a personál by je měl ochotně poskytnout. V České republice se mohou/budou některá pravidla výrazně odlišovat. Následující body jsou pouze překladem oficiálních pravidel zveřejněných na webové stránce The Poker TDA

Všeobecné koncepty

1) Turnajový ředitel / Floorman

Úkolem floormana je řešit sporné situace, řídit turnaj a konat rozhodnutí v zájmu co nejvyšší korektnosti hry. V neobvyklých situacích může floorman rozhodnout tak, že pro udržení korektní a férové hry převýší jeho rozhodnutí některé z technických pravidel. Rozhodnutí floormana je vždy konečné.

2) Oficiální jazyk

V US je dovoleno u stolu používat pouze anglický jazyk. Jako oficiální jazyk se používá angličtina i v mezinárodních turnajích spolu s domácím/úředním jazykem. V ČR se tedy během turnajů používá český a anglický jazyk.

3) Oficiální termíny turnajového pokeru

Oficiální termíny jsou jednoduchá, nezaměnitelná a časem prověřená prohlášení jako: bet (sázka), raise (navýšení), call (dorovnání), fold (zahození), check (zdržení se sázky), all-in (všechny žetony do hry), pot (pouze v pot limitních hrách, znamená sázku ve výši potu) a complete (dorovnat například z malého blindu). Regionální zavedené termíny do tohoto výčtu patří také. V případě použití nestandardních termínů hráč riskuje, že jeho akce bude vyhodnocena jinak, než původně zamýšlel. Zodpovědností všech hráčů je vyjadřovat své záměry zcela jasně. Související pravidla jsou #36 a #44.

4) Komunikace pomocí elektronických zařízení

Hráči u stolu nesmí telefonovat. Ohledně dalšího používání elektronických zařízení vždy platí pravidla konkrétního kasina nebo poker roomu.

Usazování hráčů; rozpouštění a balancování stolů

5) Náhodný a správný seating

Místa v turnajích a satelitech budou přidělena náhodně. Hráč, který se v turnaji posadil na špatné místo (avšak se správným stackem) bude přesunut na místo správné a jeho stack bude přesunut spolu s ním.

6) Zvláštní potřeby

Hráčům, kteří potřebují speciální způsob usazení (například ti, kteří mají nějaký handicap), bude vyhověno za předpokladu, že je to možné.

7) Rozpouštění stolů

Hráči opouštějící rozpadající se stůl jsou zodpovědní za kontrolu a správnost své nové pozice. Po zasednutí na nový stůl se mohou ocitnout na malém blindu, velkém blindu i na buttonu (a samozřejmě na dalších pozicích). Nemohou však být posazeni mezi malý blind a button.

8) Balancování/vyrovnávání stolů

A: U takzvaných flop games (pokerová hra, která zahrnuje společné karty a 3 karty vykládané na flop) a u mixed games je vždy přesunut hráč, který měl jít další handu na velký blind. Tento hrát je na novém stole přesunut na nejhorší možnou pozici, i za předpokladu, že usedne rovnou na velký blind. Nejhorší možná pozice však nikdy není místo na small blindu. Ve studových eventech jsou hráči přesouvání dle pozice. Hra je vždy zastavena na každém stole, kde chybí 3 a více hráčů.

B: Pokud se v mixed game (například HORSE) hra změní z Holdemu na Stud, tak se button přesune na místo, kde by byl v případe pokračování Holdemu. Zmrazený button na tomto místě zůstane po celé kolo Studu. Pokud by v toto chvíli mělo dojít k přesazení hráče, bude přesazen ten hráč, který by v daný moment v případě Holdemu seděl na velkém blindu.

9) Počet hráčů na finálovém stole

U flop games se finálový stůl skládá z 10 hráčů. Pokud turnaj probíhá 6-handed, finálový stůl se bude skládat ze 7 hráčů. U Studových her je na finálovém stole 9 hráčů. V eventu, který je pořádaný jako 7-handed (například 2-7 draw lowball) se finálový stůl skládá z 8 hráčů. Každé kasino si však může tyto podmínky upravit, takže u Holdemu je často na finálovém stole k vidění pouze 8-9 hráčů.

Poty / Showdown

10) Deklarace výherní kombinace

Karty mluví za sebe. Verbální prohlášení hráče o jeho kombinaci není závazné. Pokud by však hráč úmyslně lhal o své kombinaci, může být penalizován.

11) Otočení karet při all-inu

Všechny zúčastněné karty musí být bez zdržování otočeny ve chvíli, kdy jsou hráči all-in a všechny sázky již byly uzavřeny.

12) Pořadí v showdownu

V showdownu, kde není žádný ze soupeřů all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, který provedl poslední agresivní akci. Pokud během posledního kola sázek k žádné akci nedošlo, jako první ukazuje hráč po levici buttonu a následně další hráči po směru hodinových ručiček. Ve hře Stud jako první ukazuje hráč s nejvyšším boardem, v Razzu naopak hráč s nejnižším boardem.

13) Hráč v showdownu hraje board

Pokud hraje v showdownu hráč board a chce získat část potu, musí otočit své karty.

14) Žádost na odhalení karet

Toto pravidlo existuje především pro udržení integrity a férovosti hry. Karty může na žádost otočit/odhalit pouze turnajový ředitel/floorman v případě podezření z koluze či jiné podvodné hry. Toto pravidlo by rozhodně nemělo být zneužíváno. Hráč, který v showdownu mucknul/zahodil své karty, ztrácí jakékoli právo na shlédnutí soupeřových karet.

15) Chybné určení/sebrání výherní kombinace

Dealer nemůže sebrat/mucknout hráči karty, které byly otočeny a byly zcela jasně vítěznou kombinací. Hráči jsou žádáni o asistenci při vyhodnocování kombinace v případě, že by mělo dojít k chybě dealera.

16) Lichý žeton

Lichý žeton vždy obdrží hráč sedící na horší pozici, což se určuje dle směru hodinových ručiček od buttonu. V případě split potu (například během chip race) platí stejné pravidlo. V hrách typu Stud náleží lichý žeton hráči, který má kartu nejvyšší barvy.

17) Vedlejší poty

Každý z vedlejších potů (side pots) bude oddělen zvlášť.

18) Sporné handy

Právo na námitky/diskusi o sporné handě končí v momentu, kdy začíná handa nová. Více v pravidlu #19.

Obecné postupy

19) Nové limity

Ve chvíli, kdy vyprší čas současného levelu a floorman ohlásí level nový, tato změna se týká až handy následující. Každá handa začíná mícháním balíčku (riffle). Pokud je používána automatická míchačka, nová handa začíná stiskem zeleného tlačítka.

20) Chip race

Chip race znamená odebrání žetonů nejnižší hodnoty ze hry. Hráč může obdržet pouze jeden žeton. Chip race začíná vždy od pozice číslo jedna. Hráč nemůže být v rámci chip race vyřazen z turnaje: hráč, který ztratí poslední žeton během chip race obdrží jeden žeton následující nejnižší hodnoty a pokračuje ve hře. Hráči mohou na chip race dohlížet.

21) Stack musí být viditelný a spočitatelný

Hráči mají nárok, aby jim bylo umožněno odhadnout velikost stacku svých oponentů, tudíž je doporučeno držet žetony v počitatelných sloupcích. Doporučují se sloupce po 10 nebo 20 žetonech. Každý hráč musí držet žetony nejvyšší hodnoty na viditelném místě a to způsobem, aby byly dobře rozeznatelné za všech okolností. Hodnotu a počet žetonů ve hře kontroluje floorman, který vždy oznamuje probíhající chip race.

22) Výměna balíčku karet

Balíček karet (deck) se mění na pokyn dealera, podle dosaženého levelu a nebo dle dalších pravidel kasina. Hráči nemohou požadovat výměnu decku.

23) Re-buys

Pokud chce hráč učinit re-buy, nesmí zameškat jedinou handu. Jestliže hráč nahlásí před novou handou re-buy, hry se účastní, jeho žetony jsou ve hře a je povinen re-buy uskutečnit.

24) Time pro hráče

Jestliže hráč dlouho přemýšlí a je na něj zavolán time, tento hráč obdrží maximálně jednu minutu na své rozhodnutí. Pokud hráč nezareaguje před vypršením času, nastane 10 sekundové odpočítávání, po kterém je handa prohlášena za mrtvou (hand is dead). Pokud hráč neprovede rozhodnutí před tímto prohlášením, jeho handa je mrtvá.

25) Dotáčení boardu (rabbit hunting)

Dotáčení boardu není povoleno. Dotáčení boardu znamená odhalení karet, které by byly vyloženy v případě neukončení handy.

Přítomnost hráčů / Zodpovědnost za karty

26) Každý na svém místě

Aby se hráč mohl účastnit hry, musí sedět na svém místě do okamžiku, než dealer rozdá ostatním hráčům poslední karty. V opačném případě je jeho ruka prohlášena za mrtvou. Hráč musí být na svém místě i pro vykonání jakékoli akce či pro zahlášení time na protihráče.

27) Probíhající akce

Pokud je hráč ve hře, musí zůstat u svého stolu.

Button / Blindy

28) Zmrazený button

V turnaji bude používán zmrazený button (dead button). To znamená, že button může být umístěn před židli, na které nesedí žádný hráč.

29) Vyhýbaní se blindům

Pokud se bude hráč během rozpouštění či přesazování na jiný stůl záměrně vyhýbat blindům, obdrží penalizaci.

30) Button během Heads-Upu

V heads-upu je malý blind vždy na buttonu, jako první se vyjadřuje před flopem a jako druhý na všech ostatních streetách. Poslední karta je vždy rozdána buttonu. Na začátku heads-upu platí pravidlo, že žádný z hráčů nemůže být na velkém blindu dvakrát v řadě.

Pravidla během rozdávání

31) Misdeal

K misdealu dochází v případě, kdy je jedna z prvních dvou rozdaných karet odhalena, jsou během rozdávání odhaleny dvě a více karet, první karta je rozdána na špatnou pozici, karty jsou rozdány na pozici, která karty neměla obdržet a nebo jeden z hráčů karty neobdrží. Hráč na buttonu může obdržet dvě karty po sobě. Jestliže však následně dojde k podstatné akci, k misdealu nedochází a handa pokračuje.

32) Podstatná akce (substantial action)

Podstatná akce je definována jako: A) dvě zahrání v řadě, přičemž alespoň jedno z nich musí obsahovat vložení žetonů do potu (tedy jakékoli dvě akce, kromě dvou foldů nebo dvou checků), NEBO B) jakákoli kombinace tří zahráních v řadě (check, bet, raise, call, fold).

33) Čtyři karty na flopu

Pokud se na flopu objeví 4 karty (namísto 3), dealer musí otočit všechny karty lícem dolů. V tu chvíli je zavolán floorman a náhodně jednu z nich vybere. Tato karta bude použitá jako spálená karta a ze zbývajících 3 karet se stane flop.

Hra: Sázky a navyšování

34) Slovní prohlášení / Akce ve správném pořadí

Hráči musí jednat ve chvíli, kdy jsou na řadě. Slovní prohlášení akce je závazné. Žetony umístěné do potu musí zůstat v potu.

35) Zahrání mimo pořadí

Pokud hráč provede svou akci mimo pořadí, tato akce je platná v případě, pokud před ním nedojde ke změně akce některým z hráčů. Check, call nebo fold neznamená změnu akce. Jestliže se akce změní, sázka hráče, jenž zahrál mimo pořadí, není závazná a je mu navrácena. Ten pak má možnost provést všechny druhy akce: call, raise a fold. V případe zahození karet mimo pořadí již tento krok nejde vrátit.

36) Způsoby navyšování

V no-limitních a pot-limitních hrách musí být navýšení provedeno třemi způsoby: 1) umístěním celé částky do potu jedním pohybem, 2) slovním nahlášení částky před umístěním žetonů do potu, 3) slovním prohlášení "raise" před umístěním částky do potu a následným posunutí zamýšlené částky do potu jedním pohybem. Hráč je zodpovědný, aby jím zamýšlená akce byla vždy jasná.

37) Navyšování

Navýšení (raise) musí být minimálně ve stejné výši, jako předchozí sázka či navýšení v aktuálním kole. Pokud hráč navýší alespoň 50% a více předchozí sázky (zároveň však méně než je minimální raise), musí učinit minimální raise. V no-limitních a pot-limitních hráč musí být sázka all-in alespoň ve výši minimálního raisu, jinak původní sázející hráč nemá další možnost znovu navyšovat.

38) Použití žetonu vysoké hodnoty při sázkách

Pokud hráč stojí proti sázce či dorovnává velký blind a do potu hodí jeden žeton vysoké hodnoty, je tato akce vždy brána jako call (pokud dopředu nenahlásí raise). Aby hráč mohl navýšit jedním žetonem, musí tak zahlásit do chvíle, než se žeton dotkne povrchu stolu. Pokud není sdělena částka, raise se rovná hodnotě použitého žetonu. V případě sázky pomocí tohoto žetonu (bez nahlášení částky) se sázka rovná hodnotě použitého žetonu.

39) Sázení několika žetony

Jestliže hráč čelí sázce a použije více žetonů stejné hodnoty (bez nahlášení akce raise), je to vždy call, pokud odstranění jednoho žetonu zanechá částku nižší, než jaká je potřeba na call. Příklad: Hráč A raisne před flopem na blindech 200/400 částkou 1.200 (tedy navýšení o 800), hráč B bez slovního oznámení vloží do potu dva žetony, každý v hodnotě 1.000. V tomto případě se jedná pouze o call, neboť odstranění jednoho 1.000 žetonu by zanechalo sumu nižší, než je původní sázka 1.200. V případě použití žetonů různé hodnoty se používá pravidlo 50% dle bodu #37.

40) Povolený počet navýšení

V no-limitních a pot-limitních hrách neexistuje horní hranice pro maximální počet navýšení. V limitních eventech však hranice existuje a to včetně situace, kdy se jedná o heads-up. Aplikují se vždy pravidla konkrétního kasina. Při posledních 2 hráčích v limitním turnaji se maximální počet navýšení ruší.

41) Akceptovaná akce

Poker je hra, během níž je nutné neustále dávat pozor a být ve střehu. Dorovnávající hráč je zodpovědný určit správnou výši soupeřovy sázky před tím než dorovná, nehledě na to, co oznámí dealer nebo protihráč. Pokud si hráč vyžádá přesný počet žetonů, tuto informaci od dealera/soupeře obdrží a následně sdělenou sumu vloží do potu, předpokládá se, že akceptuje a hodlá provést tuto akci. V ten moment je povinen dorovnat správnou výši sázky/all-inu i v případě, že by se lišila od původní obdržené informace. V případě vzniku sporu může dojít na pravidlo #1.

42) Výše potu a sázek v pot-limitních hrách

Hráči mají narok na informaci ohledně výše potu pouze v pot-limitních hrách. Dealer nepočítá pot v limitních a no-limitních hrách. Prohlášení "sázím pot" není v no-limitní hře platná sázka, nicméně hráče zavazuje sázku jako takovou provést.

43) String bet/raise

Je povinností dealery zahlásit string bet, případně string raise. String bet znamená akci, při níž hráč neoznámil výši sázky, nevložil žetony do potu jedním pohybem a vkládá je do potu postupně.

44) Nestandardní a nejasné sázky

Pokud hráč použije neoficiální termín pro sázku, činí tak na vlastní riziko. Takové prohlášení pak může znamenat jinou akci, než jakou hráč zamýšlel. Jestliže ohlášená sázka může mít několik významů, bude vždy interpretována jako ta s nižší hodnotou. Příklad: "Sázím pět" - ve chvíli, kdy není jasné, zda "pět" znamená 500 či 5.000, sázka platí jako 500. Více v pravidlech #3 a #36.

45) Nestandardní fold

Hráč by neměl před posledním kolem sázek zahazovat karty po checku soupeře a rozhodně nesmí zahazovat, než na něj dojde řada. Obojí je ovšem závazný fold a hráč může být penalizován.

46) Podmíněné vyjadřování

Podmíněné výroky týkající se budoucí akce jsou nestandardní a vysoce se nedoporučují. Mohou být brány jako zavazující akce a navíc mohou být předmětem udělení penalizace od turnajového ředitele. Příklad: "Jestli vsadíš, tak navýším".

Hra: Ostatní

47) Přenos žetonů

Hráč musí žetony přenášet takovým způsobem, aby během přenosu nezmizeli z dohledu. Pokud toto pravidlo poruší, žetony mu budou zabaveny a může být diskvalifikován. Zabavené žetony jsou následně odstraněny ze hry.

48) Omylem sebrané/ztracené karty

Hráč je povinen si neustále chránit své karty. Pokud mu dealer omylem karty sebere, případně jeho handa je z technických důvodů prohlášena za mrtvou, hráč nemá žádný nárok na vrácení vložených žetonů do potu. Pokud však hráč vsadí/navýší a jeho sázka není dorovnána, tyto žetony se mu vrací.

49) Mrtvé karty ve Studu

Ve hře stud platí, že pokud hráč sebere karty otočené lícem (ve chvíli, kdy čelí akci), jeho ruka je mrtvá.

Etiketa / Penalizace

50) Penalizace a diskvalifikace

Penalizace může být udělena v případě, že: hráč odhalí své karty zatímco probíhá akce, shodí svou kartu/karty ze stolu, poruší pravidlo "jeden hráč = jedny karty" a nebo dojde k podobnému incidentu. Penalizace bude udělena v případě, že: přistižení při soft play, dojde k rušivému chování či v případě podvodu. Penalizace, které uděluje turnajový ředitel/floorman zahrnují slovní varování, sit out od stolu a diskvalifikaci. Sit out může být udělen na jednu handu až na několik orbitů. Během sit outu se hráč musí zdržet mimo stůl, avšak karty mu budou rozdávány a stejně tak bude postovat blindy. V případě diskvalifikace budou hráči odebrány žetony.

51) Zákaz nápovědy, poskytování rad, pravidlo "jeden hráč = jedny karty"

Každý je povinen chránit ostatní hráče během turnaje po celou dobu jeho průběhu. Hráč, ať se hand účastní či nikoli, nesmí:

1. Hlásit zahozené karty či ty, které jsou stále ve hře

2. Jakkoliv radit či kritizovat cizí hru

3. Zkoušet uhodnout karty, které ještě nebyly jejich držitelem otočeny

Platí pravidlo "jeden hráč = jedny karty".

52) Odhalení/odkrytí karet

Hráč, který odhalí své karty (zatímco je stále ve hře) může obdržet penalizaci, ale jeho handa není mrtvá. Penalizace začíná po dokončení handy. V případě odhalení karet je hráč zbaven jakékoli agresivní akce, což znamená, že jeho možnosti jsou pouze check a nebo call.

53) Morální hra

Poker je individuální hra. Za soft play (takzvaná přátelská hra) hráč obdrží penalizaci, která může přijít v podobě zabavení žetonů a v některých případech může dojít k diskvalifikaci. Chip dumping (záměrné přenechání žetonů) a jiné formy koluze vždy vyústí v diskvalifikaci.

54) Porušení etikety

Opakované porušování pokerové etikety bude znamenat penalizaci hráče. Jako příklad může posloužit zbytečné dotýkaní se žetonů/karet ostatních hráčů, zdržování hry, opakované zahrání mimo pořadí či nepatřičný slovní projev.


« Zpět
Diskuse k článku
Mates24
16. 01. 2017 / 19:03
Chtel jsem se zeptat jako amatersky hrac. Nekde sem slysel, ze pokud mam na riveru nuts, musim pokazde vsadit. Je to tak, nebo muzu zahrat treba check raise .... jak to tedy je?
Odpovědět »
tuplak
18. 04. 2014 / 07:30
Prosím o radu.Čtvrté a páté kolo check. Ukazování karet dle pořádí. Má vítěz právo vidět karty soupeřů? Děkuji za odpověď.
Odpovědět »
tuplak
18. 04. 2014 / 07:30
Prosím o radu.Čtvrté a páté kolo check. Ukazování karet dle pořádí. Má vítěz právo vidět karty soupeřů? Děkuji za odpověď.
Odpovědět »
jemelik
07. 09. 2013 / 15:51
DO kdy je možnost re-entry? Z při turanji, kdy má každý hráč možnost jednoho re-entry, časově neomezeně, chtěl bych vědět jestli může po odpadnutí dokoupit na bublině nebo třeba až v ITM, díky
Odpovědět »
Jesuslives
11. 04. 2012 / 04:53
Pár otázek na lidi, kteří se v tom vyznají (prosím, aby toto nekometovali ti, kteří s tím nemají zkušenosti. Díky): 2) Tohle je hrozně sporná záležitost. Je povoleno cizincům se mimo handu bavit v jejich jazyce? Kde je hranice přátelským pokecem (tak jsem se byl včera vožrat) a neregulerní výhodou (zahodil jsem AK)?? 7) Opravdu může přijít hráč na SB?? Prosil bych o konkrétní příklad, nedokážu si to představit. Zbytek je jasnej 12) Quote: "V showdownu, kde není žádný ze soupeřů all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, který provedl poslední agresivní akci. Pokud během posledního kola sázek k žádné akci nedošlo, jako první ukazuje hráč po levici buttonu a následně další hráči po směru hodinových ručiček." Dotaz: No tak pokud na riveru nebyla žádná akce, tak jde showdown v pořadí od poslendího agresora na turnu, případně flopu či preflop (nikoliv od SB dále). První a druhá věta si trochu odporují... 15) Pokud hráč např. na boardu, kdy jsou 4 karty stejné suit ukáže eso od této barvy a druhou kartu ponechá face down, znamená to, že tato karta vyhrála, ale zároveň je hráč povinnován ukázat i druhou kartu, pokud se hra dostala do showdownu. Respektive tato handa nemůže být považována za fold, pokud hráč evidentně drží vítěznou kombinaci. Rozumím tomu správně? 21) Do jaké míry toto můžu v praxi vyžadovat?? Osobně hráče, kteří mají "divoké" stacky (tzn třeba komínek padesáti stovkových žetonů) nebo hráče, co si jede barber poling, z pozice hráčů velice rád šikanuju, že si od dealera/floormana nechám přepočítat stack. Spíše by mě zajímalo, jak hráče odnaučit znemožňování identifikace velikosti stacku. Protože když chci vědět aktuální chipcount, často se na mě okolí dívá jak na otrapu...
Odpovědět »
Courier83
11. 04. 2012 / 06:22
JESUSLIVES:: Já můžu něco dodat k bodu #12. "In a non-all-in showdown, at the end of the last round of betting, the player who made the last aggressive action in that betting round must show first. If there was no bet in the last round, the player to the left of the button shows first and so on clockwise." Je to tedy překlad téhle věty a evidentně určitě správny. Jinak v praxi jsem to zahlédl například v pražském Aleksu, kdy se na riveru bez sázek vždycky začíná ukazovat od SB. V některých zahraničních kasinech se to používá taky, nedokážu ale potvrdit v kterých.
Odpovědět »
omgidontcare
11. 04. 2012 / 12:36
COURIER83:: Jesus asi poukazuje na to, že se v tom překladu nějak vytratilo to, že se jedná o last aggresive action "... in that betting round ..."
Odpovědět »
Courier83
11. 04. 2012 / 14:01
OMGIDONTCARE:: V tom překladu to je: V showdownu, kde není žádný ze soupeřů all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, který provedl poslední agresivní akci + pokud během posledního kola sázek k žádné (agresivní je tady implied) akci nedošlo...
Odpovědět »
DogLeg19
10. 04. 2012 / 15:25
#34) Pokud by hráč zahlásil call, ale do potu hodil žetony jako na raise, znamenalo by to, že platí call a žetony se nevrací, jen jsou součástí potu, o který se hraje. ... Rozumím tomu dobře?
Odpovědět »
Jesuslives
11. 04. 2012 / 04:43
DOGLEG19:: Slovní deklarace má vždy přednost před tím, co reprezentují vhozené žetony
Odpovědět »
sima1one
10. 04. 2012 / 16:39
DOGLEG19:: podle mě ne pokud třeba chce callnout 5000 a řekne call a potom hodí 2*5000 žeton tak je to call a normálně se mu 5000 vrátí
Odpovědět »
cardcasino
10. 04. 2012 / 14:19
LOL to Courier83
Odpovědět »
G-6
10. 04. 2012 / 12:30
to je mi jasný, ale to pravidlo vypadá že je to zakázaný i v headsupu, což je dost divný.
Odpovědět »
Courier83
10. 04. 2012 / 12:23
G-6:: To se týká především multi-way potu, případně když se neúčastníš hry. Příklad: hráč A je ve velké hře a dá třeba all-in, hráč B přemýšlí co udělat a do toho hráč C (který vůbec není ve hře) začně celou situaci vyhodnocovat a sdělovat ostatním svoje názory jako "to už nejde zahodit" nebo "ten musí mít nuts" "re-raisoval preflop tak to bude asi monster" a podobně, čímž nějakého účastníka sehrávky může poškodit.
Odpovědět »
G-6
10. 04. 2012 / 12:09
ad 51 - je mi jasný že nemůžu radit ani řikat co jsem foldnul když ještě někdo hraje, ale co ta trojka ? Když se hry účastnim, jsem v headsupu s nim, tak je naprosto normální ho pošťuchovat a ptát se ho jestli má nuts nebo bluff a čekat na to jak se bude tvářit ne...
Odpovědět »
Headis
10. 04. 2012 / 11:07
A já vždycky myslel, že pravidlo #41 je o zakázaných tématech v kasinu ::3
Odpovědět »
Courier83
10. 04. 2012 / 11:33
HEADIS:: bohužel tomu tak není a ani být nemůže... Narozdíl od jiných webů nabízíme uživatelům pravidla kompletní a nikoliv pouhý výtažek ::;
Odpovědět »
polda
10. 04. 2012 / 10:18
ad 20, a ja si vzdy myslel ze to je chip raise a ono to je opravdu race... zajimave
Odpovědět »
LoXX
10. 04. 2012 / 12:07
POLDA:: ::D
Odpovědět »

Video

Jaroslav Vobořil díl první! Minulost a temná budoucnost?
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout díl 2.
Play Button
Mindset vítězů, jak ho dosáhnout?
Play Button
Všechna videa »

Spolupracujeme

King´s Resort
King´s Prague
Forbes Casino Brandýs
Casino Babylon
Showdown
Grand Casino Aš
Go 4 Games
www.pokerman.cz