Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Komentovaná pravidla pokerové hry TEXAS HOLDEM

Komentovaná pravidla pokerové hry TEXAS HOLDEM nejsou rozhodně textem, jež by popisoval systém této hry pouze tuctovým způsobem, tj. bez ohledu na důležité souvislosti, které z těchto elementárních pravidel vyplývají. TEXAS HOLDEM je sice hrou jednoduchou, ale ne zase natolik, aby se laik mohl úspěšně řídit pouze stručným základním popisem jednotlivých herních fází. Ačkoliv se následující text rozhodně nevěnuje všem nuancím v pravidlech, může být dobrým prvním vodítkem pro toho, kdo ještě nikdy TEXAS HOLDEM nehrál.


Texas Hold'em poker je v současnosti jeho nejpopulárnější variantou této skvělé hry. Přestože je nesmírně komplexní a zábavnou hru, během niž hráč využije řadu rozmanitých herních postupů, pravidla Texas Hold'em pokeru jsou snadno pochopitelná. Předkládáme vám návod, jak se poker naučit už za několik desítek minut.

Základní herní systém TEXAS HOLDEM POKERu zahrnuje tyto fáze hry:

1.      Rozdání dvou zavřených karet každému z hráčů

2.      První sázkové kolo (PRE-FLOP  ROUND)

3.      Rozdání tří společných odkrytých karet (FLOP)

4.      Druhé sázkové kolo (FLOP ROUND)

5.      Rozdání čtvrté společné odkryté karty (TURN)

6.      Třetí sázkové kolo (TURN ROUND)

7.      Rozdání páté společné odkryté karty (RIVER)

8.      Čtvrté sázkové kolo s následným odkrytím karet hráčů (SHOWDOWN)

         a určením hráče, který vyhrál bank.

Pro sestavení NEJLEPŠÍCH pěti karetních kombinací mohou hráči použít:

a)      dvě své zavřené karty (HOLE CARDS) a tři karty ze společných karet

nebo

b)      jednu zavřenou kartu a čtyři karty ze společných karet (COMMUNITY CARDS, BOARD CARDS)

nebo

c)      všech pět společných karet

Cílem hry je určení hráče, který vyhrává celkový bank (POT), vzniklý v jednotlivých sázkových kolech. Vítěze určuje nejvyšší konečná pokerová kombinace karet, popřípadě akt vzdání se (FOLD) ostatních hráčů. V případě identických nejlepších kombinací se bank rozděluje mezi jejich držitele.

Vítězný hráč dostává bank zmenšený o poplatek (RAKE, DROP), který si herna účtuje za vedení resp. organizaci hry.

Pravidla hry

V následujícím textu jsou popsány běžné principy hry. Jednotlivé nuance pravidel by si každá pokerová herna (CARDROOM) měla upravit ve svém herním řádu (HOUSE RULES), který by měl být každému hráči k dispozici, aby se předešlo případným sporným situacím. Zrovna tak by se měl personál herny řídit herním manuálem, který by měl upravovat detaily profesionálního řízení hry.

Karty, počet hráčů, dealer a umístění hráčů

TEXAS HOLDEM poker se hraje s jedním balíčkem standardních karet francouzského typu, který obsahuje 52 listů (čtyři barvy po 13 kartách s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K,  ESO).  Hru organizuje herna a hráči hrají proti sobě. Ačkoliv hru může hrát i 22 hráčů (dokonce i 23 v případě, že nejsou páleny karty) obvykle se hraje v počtu 2 až 10 účastníků. Hru vede člen personálu herny (DEALER), který rozdává karty a vykonává všechny obslužné činnosti nutné pro plynulý průběh hry. Centrálním místem hracího stolu na TEXAS HOLDEM je místo pro dealera a herní pozice hráčů jsou situované od jeho levé ruky podél oválné linie hracího stolu až k jeho pravé ruce.

 Pozn.: pro potřeby taktických rozborů hry bývají pozice hráčů u stolu označovány jako EARLY POSITION (pozice 3,4 a 5 v pořadí), MIDDLE POSITION (pozice 6,7 a 8 v pořadí) a LATE POSITION (pozice 9 a 10 v pořadí). Pozice 1 a 2 náleží ve hře hráčům, kteří jsou držiteli malé sázky naslepo (SMALL BLIND – pozice 1) a velké sázky naslepo (BIG BLIND – pozice 2).

Vklad do hry - BUY-IN

Hráč, který chce začít hru u pokerového stolu, si musí nejdříve vyměnit peníze za žetony. Stoly mají v hernách stanovenou minimální peněžní částku k této výměně označenou jako BUY-IN. Všechny vyměněné žetony potom musí ležet před hráčem viditelně na stole a hráč by s nimi neměl manipulovat jinde než na stole. Jinými slovy: žetony hráče zůstávají na stole před hráčem až do té doby, dokud neukončí hru (tedy buď je neprohraje, nebo si je nevymění nazpátek za peníze při ukončení hry). Jestliže hráč v průběhu her vyhrává, nemůže si odebírat žetony ze stolu, pokud je ještě ve hře. Stejně jako nelze odebírat žetony ze stolu, není možné v průběhu rozehrané hry žetony na stole doplňovat. Dokoupit další žetony si hráč může až po skončení aktuální hry. Hráč může případně prohrát pouze ty žetony, které má před sebou na stole.

Tato ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION. Hráč obvykle může zůstat ve hře, pokud má před sebou na stole žeton alespoň hodnoty velké sázky naslepo (BIG BLIND). Pokud si hráč přeje zůstat ve hře, resp. navýšit vklad výměnou hotovosti za žetony, hodnota stávajících žetonů a vyměněné hotovosti musí spolu dosáhnout alespoň polovinu základní výměny BUY-IN.

Míchání karet

Před otevřením hry jsou u stolu k dispozici obvykle 2 balíčky karet, které se vzájemně mění při každé výměně dealera. Z nových karet se před začátkem hry vyberou žolíky, které se skartují. Zkontroluje se kvalita karet a karty se na stole zamíchají. Proces míchání karet by neměl být delší než 30 sekund.

Karty se míchají v pořadí styly, které se nazývají CHEMMY-SHUFFLE (1x), RIFFLE-SHUFFLE (2x), STRIP-SHUFFLE (1x) a opět RIFFLE-SHUFFLE (1x). Proces míchání karet končí jejich snímáním.

Losování pořadí

Otevírací hra začíná vylosováním pořadí hráčů. Po zamíchání karet rozdá dealer každému z hráčů jednu odkrytou kartu. Hráč s nejvyšší kartou a barvou (HIGH CARD BY SUIT) obdrží značku označující DEALER BUTTON. Tento speciální žeton označuje teoretického dealera a na konci každé jednotlivé hry ho dealer posunuje ve směru hodinových ručiček na dalšího hráče v pořadí. V případě stejných karet rozhoduje při losování sestupné pořadí barev – piky, srdce, kříže a káry (SPADE, HEART, CLUB, DIAMOND). Uvedené pořadí je zavedené v amerických hernách. V jiných herních lokalitách může být ovšem pozměněné. Další alternativou bývá například pořadí, které je určenou abecedním pořádkem počátečních písmen, kdy nejnižší kartou jsou kříže (CLUBS).

Základní sázky NASLEPO  –  SMALL a BIG BLIND

Ještě předtím než dealer rozdá hráčům karty, musí vsadit hráč, sedící jako první nalevo od značky DEALER BUTTONu takzvanou malou sázku naslepo (SMALL BLIND). Zároveň musí položit takzvanou velkou sázku naslepo (BIG BLIND) hráč, který sedí jako druhý nalevo od značky DEALER BUTTON. Velikost malé sázky naslepo obvykle odpovídá polovině nižšího sázkového limitu, který platí pro první sázkový interval u her s omezenými sázkami (tj. u limitních her). Velká sázka naslepo se rovná dvojnásobku malé sázky naslepo a má tedy stejnou hodnotu jako nižší sázkový limit.

Sázky jsou takto nazývány z toho důvodu, že hráči musejí vsadit požadovanou sumu ještě před tím, než se podívají na své zavřené karty. Sázky naslepo se používají z toho důvodu, aby v každé hře byly v banku (POTu) nějaké finanční prostředky. Zásadní význam mají tyto vynucené sázky v turnajových hrách, protože pomáhají vyřazovat hráče ze hry, jelikož jsou pravidelně zvyšovány a hráči s menším počtem žetonů nemají na jejich zaplacení. JELIKOŽ SE PŘED KAŽDOU NOVOU HROU POSUNUJE DEALER BUTTON VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK NA DALŠÍHO HRÁČE V POŘADÍ, POSOUVAJÍ SE DOLEVA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK TAKTÉŽ I  BLINDY.

 U alternativy hry pouze dvou hráčů (HEANDS-UP PLAY) sází malou sázku naslepo (SMALL BLIND) držitel DEALER BUTTONu. Jeho soupeř musí v tomto případě vsadit velkou sázku naslepo (BIG BLIND). V případě, že by hráč díky své nepřítomnosti u stolu nevsadil vynucenou BLIND sázku, potom může vstoupit znovu do hry, až po jejím dodatečném zaplacení – nemůže se tedy vyhnout platbě vynucených sázek naslepo. Nový hráč také nemůže vstoupit do hry na místě mezi dvěma hráči, kteří mají sázky naslepo. V tomto případě musí počkat, až kolem něj projde DEALER BUTTON a potom teprve má možnost na svém místě zasáhnout do hry.  

Rozdání zakrytých karet – HOLE CARDS

Dealer stanoveným způsobem zamíchá karty a rozdává je postupně tak, aby nebyly ukázané jiným hráčům. První kartu obdrží hráč s malou sázkou naslepo (SMALL BLIND) a po něm dostanou po jedné kartě další hráči v pořadí dle hodinových ručiček až má každý hráč 2 zavřené karty (HOLE CARDS) – poslední kartu rozdání dostane hráč s DEALER BUTTONem. Jestliže se v průběhu rozdávání převrátí karta, dokončí dealer rozdávání obvyklým způsobem. Převrácenou kartu hned vymění dealer za vrchní kartu v balíčku a tato původní karta bude použita jako karta spálená resp. odložená (BURN  CARD). Jestliže se v průběhu rozdání převrátí více než jedna karta, bývá rozdání neplatné. Hráči nesmí ukázat karty jiným hráčům, dokud nedojde k závěrečné fázi, tj. odkrytí karet (SHOWDOWN). Karty nesmí opustit prostor plochy stolu a musí být vždy pro kontrolu v zorném poli dealera.

Licitování v prvním sázkovém kole (PRE-FLOP ROUND)

V tomto prvním kole se začíná vyjadřovat jako první hráč sedící po levé ruce hráče, který položil na stůl velkou sázku naslepo (BIG BLIND). Tento hráč má tři možnosti akce:

1)      FOLD (složení karet, tj. odstoupení ze hry)

2)      CALL (dorovnání poslední sázky)

3)      RAISE (navýšení sázky poslední sázky)

Další následující hráči včetně vlastníka DEALER BUTTONu se mohou vyjádřit také jedním z výše uvedených způsobů a navíc mohou ještě znovu navýšit sázku (RERAISE).  Jestliže má zájem zůstat ve hře také hráč se SMALL BLINDem, musí dorovnat sázku do výše velkého BLINDu nebo případné sázky předtím. Jestliže je nakonec na řadě hráč, který má velký BLIND, může ještě jednou otevřít sázení tím, že zvýší (RAISE) svůj BIG BLIND v rámci povolených sázkových limitů. Tuto opci má hráč s BIG BLINDem pouze v prvním sázkovém kole a to pouze jednou. Minimálním navýšením sázky bývá hodnota velkého BLINDu. Počet zvýšení sázek je obvykle omezen na 3.

FLOP – rozdání tří společných karet

Po skončení prvního sázkového kola umístí dealer všechny sázky na jedno místo, zpravidla doprostřed stolu. Poté spálí jednu kartu a vyloží na stůl tři odkryté společné karty (FLOP).

Pokud FLOP obsahuje více karet než tři, potom musí dealer zamíchat karty (bez HOLE CARDS a spálené karty) a rozdat potom nový FLOP.

Licitování ve druhém sázkovém kole (FLOP ROUND)

Druhé sázkové kolo začíná akcí první hráč sedící nalevo od hráče s DEALER BUTTONem, který nepoložil karty. Tento hráč má tři možnosti vyjádření:

1)      může položit (FOLD) karty

2)      může pauzírovat (CHECK)

3)      může vsadit (BET) vklad v rámci povolených limitů

V případě, že je hráč na první pozici nebo nebyla učiněna žádná změna vkladu hráčem před ním, může postoupit akci na dalšího hráče právě prohlášením CHECK. Minimálním navýšením sázky je hodnota velkého BLINDu.

Rozdání čtvrté společné otevřené karty - TURN

Po skončeném licitování ve druhém sázkovém kole umístí dealer všechny sázky do POTu. Potom spálí (odloží) jednu kartu (skrytým způsobem) a vyloží na stůl čtvrtou společnou odkrytou kartu hned vedle FLOPu.

Licitování ve třetím sázkovém kole (TURN ROUND)

Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět hráč sedící jako první po levé ruce držitele DEALER BUTTONu. Hráč má stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím licitování. Minimální navýšení sázky je dvojnásobkem hodnoty BIG BLINDu.

Rozdání páté společné odkryté karty - RIVER

 Po ukončeném licitování ve třetím sázkovém kole dealer umístí opět všechny sázky do POTu a opět spálí (odloží) další kartu skrytým způsobem. Potom umístí k předchozím board kartám pátou resp. poslední společnou odkrytou kartu (RIVER).

Licitování ve čtvrtém, tj. posledním sázkovém kole a odkrytí karet - SHOWDOWN

 Po rozdání river karty dochází ke čtvrtému licitování, v němž má minimální navýšení sázek opět hodnotu dvojnásobku sázky BIG BLIND.

 Po ukončení licitování dealer umístí sázky do POTu a vyzve ještě aktivní hráče k ukázání zakrytých karet (HOLE CARDS).

V úvahu je možné brát následující kombinace karet hráčů:

1)      dvě HOLE CARDS a tři karty ze společných karet

2)      jednu HOLE CARDS a čtyři karty ze společných karet

3)      ani jednu HOLE CARD čili všechny společné karty (tato alternativa se nazývá  PLAYING THE BOARD)

Dealer určí hráče, který drží nejsilnější karetní pokerovou kombinaci. Ten vyhrává celkový bank (POT) snížení o poplatek herně. V případě absolutně identických výherních kombinací se POT dělí (CHOP UP). BARVA V TOMTO PŘÍPADĚ NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI. Pokud se bank resp. POT nedá rozdělit na stejné díly, menší částku obdrží vždy hráč, který začínal licitování později.

Hra skončí i v případě, když v rámci licitování ve kterékoliv fázi hry zůstane ve hře již jen jediný aktivní hráč, tj. ostatní hráči složí (FOLD) karty. Tento hráč potom vyhrává bank a nemusí ukázat své karty.

Jestliže v rámci posledního čtvrtého sázkového kola všichni hráči pauzírovali, tj. zdrželi se sázení (CHECK), začne odkrytí svých karet (SHOWDOWN) jako první hráč, který pauzíroval jako první. V případě, že došlo v tomto kole pouze k sázení (BET) a ne ke zvyšování sázek (RAISE) odkrývá své karty jako první hráč, který vsadil jako první a pak postupně ostatní po směru hodinových ručiček.

Jestliže v průběhu závěrečného sázení nechybělo zvyšování sázek (RAISE), začne odkrývat své karty jako první hráč, který zvýšil jako poslední. Zbývající karty jsou ukazovány (vycházeje od začínajícího hráče) po směru hodinových ručiček.

Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně hráč prohrává a na stole mu zbývá již jen pár žetonů, může se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebude mít hráč dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadí do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechce položit karty) a bude tzv. ALL IN. Hraje tedy přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň sázek hráče (jinými slovy řečeno: hráč nemůže vyhrát od druhého hráče žádné peníze, které by přesahovaly jeho vklady). Následuje vytvoření druhého banku (SIDE POT), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.

Ochrana před velkými sázkami se nazývá ALL IN PROTECTION a v podstatě znamená, že v případě že bude  hráč hrát ALL IN tedy o vše a částka bude činit  $950, tak může od každého protivníka v dané hře vyhrát maximálně stejnou výši, tj.  $950.

Předpokládejme, že hráč A otevře sázkové kolo sázkou  $20. Hráč B, který je nyní na řadě hodlá dorovnat, ale má před sebou na stole pouze  $5. Vsadí tedy těchto pět dolarů do banku a deklaruje tuto sázku jako ALL IN. Další hráč C na řadě má v žetonech  $20 na dorovnání a proto sázku hráče A dorovná. Aktuální sázkové kolo končí a dealer přesune do centrálního banku (nyní označeného jako MAIN POT – hlavní bank)  $5 od každého z hráčů A,B a C (tj.dohromady  $15). Zbylých 2x $15 ze sázek hráčů A a C přesune dealer do vedlejšího banku (SIDE POT), o který mohou hrát pouze hráči, kteří do něj přispěli svými sázkami. Jestliže by nyní následovala další sázková kola, všechny sázky by putovaly do tohoto vedlejšího banku. ALL IN hráč B bude pak se zavřenými kartami pasivně čekat (bez účasti na hře), až do fáze odkrytí karet (SHOWDOWN). Při zjišťování vyhrávající kombinace odkryjí nejdříve karty hráči A a C , aby se zjistilo, kdo z nich  vyhraje vedlejší bank (SIDE POT), nezávisle na kartách ALL IN hráče B. Poté odkryje své karty hráč B  a v případě, že ty převýší svou hodnotou karty ostatních hráčů, vyhraje hlavní (MAIN) bank. V opačném případě hráč B prohrává svou sázku ALL IN a tedy i své peníze v hlavním banku.

V souvislosti se sázkou ALL IN není bez zajímavosti podotknout, že tato sázka poskytuje hráči určitou strategickou výhodu, protože nemůže být blafován (neriskuje další peníze). Navíc hráči pokračující v sázení mohou vyřadit ze hry i potenciálního oponenta hráče, který šel ALL IN, aniž by tento nějak riskoval. Na druhé straně má hráč se sázkou ALL IN nevýhodu, že nemůže vyhrát peníze, které jdou přes jeho sázku. Koneckonců, cílem v pokeru není vyhrávat kombinace, ale žetony, tj. peníze. Někdy může být pro hráče jdoucího ALL IN frustrující skutečnost, že na svoji dobrou kombinaci vyhraje málo peněz. Příklad:  může se třeba stát, že bude někdo hrát ve hře, ve které jeho dva soupeři budou mít v žetonech na stole třeba  $500. Ten někdo bude mít před sebou již jen například $20, ale dostane do ruky např. AA. Oba soupeři vsadí do banku po  $300 a ten někdo je bude chtít dorovnat. Vsadí tedy své zbylé žetony v hodnotě  $20 ALL IN a bude mít tedy právo v případě lepší své kombinace vyhrát od každého ze soupeřů pouze dvacet dolarů.

Hra potom může skončit tak, že dotyčný hráč se svou dobrou kombinací vyhraje nakonec jen  $40, zatímco jeden protivník vyhraje s ubohým jedním párem dvojek z vedlejšího banku  $480.

K situaci, kdy jde někdo ALL IN se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy ALL IN sázka je zvýšením předchozího vkladu  a jedná se tedy o RAISE. V POT LIMITních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka ALL IN RAISE nedosahuje výše předchozího RAISE/BET, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (RAISE) a tedy tato sázka ALL IN neotvírá prostor pro další sázecí akce. Uvedu příklad: řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (BET)  $20, hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě  $25, které vsadí jako ALL IN – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (PSEUDO RAISE), protože k opravdovému RAISE mu chybí  $15. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (CALL) předchozího ALL IN hráče  $25, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku ALL IN hráče B požadovanými  $5 – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (RERAISE) hráče B, který šel ALL IN. ALL IN sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (RAISE) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ní reagoval dalším zvýšením (RERAISE). Hráč A tedy v tomto případě svým  $5 dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.

Podívejme se ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není ALL IN a jeho protihráči již všichni ALL IN jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení a pokud se toto přihodí například v turnaji, tak všichni hráči otevírají podle pravidel své karty, i když třeba není ještě procedura hry u konce.

Dorovnání sázky (CALL)

Dorovnání sázky – CALL je výraz pro situaci, kdy hráč na řadě dorovná sázku (BET) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (BET) předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (POTu) musí samozřejmě v aktuálním sázkovém kole dorovnat sázku i hráče, který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním.

Jestliže hráč dorovnává (CALL) zvýšení (RAISE) předtím než investoval nějaké žetony do banku, nazývá se toto dorovnání COLD CALLING. Například jestliže hráč A vsadí (BET)  $50, hráč B zvýší (RAISE) na  $100 a hráč C dorovná (CALL) sázku  $100, nazývá se toto dorovnání jako COLD CALLING (player C calls two bets cold).

Při živé hře v solidní herně je třeba si dávat pozor na přesnou proklamaci toho, co chceme z hlediska sázek dělat, pokud jsme tedy na řadě. Výraz CALL je možné použít pouze pro „čisté” dorovnání a neměl by se spojovat s jiným prohlášením.Věta „I call and raise  $100” (dorovnávám a zvyšuji) by mohla být považována za tzv. STRING RAISE, což je výraz pro nedovolený způsob zvýšení sázky – podobně se používá obecnějšího termínu STRING BET, což je výraz pro nedovolenou sázku položenou postupně.

Zvýšení sázky (RAISE)   

RAISE znamená zvýšit sázku (BET) o hodnotu, která je povolena. Tím že zvýšíme sázku například hráče, který hraje před námi, nutíme následující hráče minimálně k vyrovnání (CALL) nové (naší) sázky.

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE (opětné zvýšení). Pokud tedy v sázkovém kole někdo podruhé zvýší (RAISE), jedná se o RE-RAISE (v této úvaze není započítána první sázka – OPENING THE POT).

S výjimkou tzv. LIVE BLINDu (LIVE BLIND je výraz pro právo hráče s velkým blindem zvýšit sázku) nemůže hráč, který je opět na řadě svůj vlastní vklad (BET) zvýšit (RAISE), pokud předtím nebyl navýšen (RAISE) jiným hráčem. Navýšení (RAISE) musí být vždy alespoň tak vysoké, jako je sázka (BET), která je navyšována (RAISE). Totéž platí pro opětovné zvýšení (RERAISE), které musí být minimálně tak velké jako zvýšení (RAISE). Toto je univerzální pravidlo, které platí zcela samozřejmě nejen v amerických hernách. Jestliže tedy například jeden hráč vsadí  $5, následující hráč musí zvýšit (pokud má tento záměr) minimálně o  $5, tedy nemůže zvýšit třeba jen o  $4. Základní účel tohoto pravidla je ten, aby hráči nezdržovali hru a neotravovali ostatní hráče minimálními zvýšeními větších sázek.

Toto pravidlo pochopitelně není aplikováno na sázky ALL IN.

V mnoha hernách, které nabízejí hry s danými limity existují omezení, které se váží k počtu možných navýšení (RAISE). Často bývá u limitních her stanoven maximální počet možných zvýšení (RAISE) na tři nebo čtyři. Například, jestliže je možné v jednom sázkovém kole zvýšit (RAISE) sázku pouze třikrát (toto pravidlo je označeno jako THREE REISE RULE), může vypadat situace při sázení třeba takto:

Hráč A otevře sázky vkladem (BET)  $5 a následující hráč B navýší (RAISE) jeho sázku tím, že celkem vsadí  $10. Hráč C vsadí celkem  $15 (tj. navýší předchozí sázku pěti dolary) a hráč D vsadí celkem  $20, protože opět navýší (RAISE) předchozí sázku pěti dolary. Protože všichni tři hráči B,C a D provedli navýšení (RAISE), je kvóta maximálních možných tří navýšení vyčerpána a nikdo další již v tomto kole nemůže navýšit (RAISE) sázku.Poslední dovolené zvýšení v průběhu jednoho kola sázek se nazývá CAP . V uvedeném případě je tedy možné říci, že sázení bylo dovršeno zvýšeními –  pro tento případ existuje v pokeru věta: THE BETTING IS CAPPED. V této souvislosti je důležité poznamenat, že u POT LIMITních her a her bez limitu (NO LIMIT) omezení počtu zvýšení (RAISE) neexistují.

Pauzírování (CHECK)

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat se používá gesto poklepání rukou na stůl nebo verbální proklamace CHECK.

Složení karet (FOLD)

Jestliže se hráč nechce zúčastnit hry, vystoupí z ní tím, že odhodí karty na stůl a ohlásí svůj záměr slovem FOLD. Je naprosto nepřijatelné a proti všem pokerovým pravidlům, aby hráč složil své karty mimo pořadí. Hráč má právo reagovat pouze v okamžiku, kdy je na něm řada. Jestliže usoudíte, že vaše karty nemají naději na úspěch a máte tedy v záměru je složit, stále musíte zachovávat ohled k dalším hráčům, abyste nedali předčasně najevo že se sázením končíte. Vaše předčasné prozrazení faktu, že složíte hru, může dát zbývajícím hráčům informaci, na níž by neměli mít zatím právo. Vědomí, že držíte slabé karty může například povzbudit některého z hráčů, aby hrál dál – přitom se může jednat o hráče, který by mohl být jinak oklamán blufem jiného soupeře.

Nabízí se uvést v této souvislosti klasický případ, kdy se vám může stát, že vás předčasné odhození karet poškodí. Řekněme, že ve hře jsou včetně vás tři hráči a vy jste vytušili, že jeden ze soupeřů nemá v ruce vůbec nic. Napadne vás, že byste tedy mohli blufem dostat ze hry soupeře, který by přišel na řadu ještě předtím, než protihráč, o jehož kartách právě tušíte, že jsou slabé. Protivník, kterého se snažíte vyřadit ze hry blufováním vás začne pozorně zkoumat a nakonec složí karty – bude se totiž obávat nejenom vaší sázky: i když vám nenaletí na bluf a dorovná vás, stále se ještě může obávat faktu, že za ním je na řadě pořád ještě jeden hráč, který ho může zničit. Nu a když se Vám takto podaří obalamutit soupeře, který je před vámi, náhle ten hráč, o kterém jste usoudili, že má slabé karty, složí předčasně svou hru mimo pořadí, tj. ještě dříve, než vám složí karty ten hráč, na něhož jste ušili zvýšením sázky bluf. Což může být pro vás katastrofa, protože blufovaný soupeř vás místo složení karet dorovná a vy potom můžete ztratit bank (POT), který by byl třeba váš, kdyby soupeř se slabými kartami předčasně nesložil hru. 

Vedlejší bank (SIDE POT)

Účelem vytvoření vedlejšího banku (SIDE POT) v pokeru je umožnit zbývajícím hráčům ve hře, kteří mají ještě dostatek žetonů před sebou na stole, aby mohli ještě dále sázet proti sobě. K vytvoření vedlejšího banku tedy dochází v případě, kdy nemá hráč žetony na potřebnou sázku a jde do hry tzv. ALL IN, přičemž sázení dále pokračuje. Hráč, který šel do hry ALL IN může potom vyhrát jen takový díl z celkového banku, do jehož výše mohl spoluhrát resp. sázet. Jednoduše řečeno: v pokeru máte šanci vyhrát jen ten bank, do kterého jste vsadili své peníze. Jestliže se v průběhu hry vytvoří 3 banky, může mít také každý bank různého výherce.

Vedlejší bank bývá vytvořen na konci sázkového kola poté, co každý hráč dostal šanci k vyjádření se ve hře. Situace vyžadující vytvoření vedlejšího banku může vypadat například takto: Hráč A jde do hry ALL IN s  $50. Hráč B ho dorovná (CALL) vsazením  $50. Hráč C dorovná těchto  $50 a zvýší (RAISE) obnosem  $50 – vsadí tedy celkem  $100. Hráč D položí (FOLD) karty. Následuje hráč B. V případě, že tento hráč pouze dorovná (CALL) zvýšení (RAISE) hráče C obnosem  $50, je vytvořen hlavní bank (MAIN POT) o celkové hodnotě  $150 a zároveń také vedlejší bank (SIDE POT) o cekové hodnotě  $100.

Hlavní bank může vyhrát každý z hráčů A,B,C, ale vedlejší bank nemůže vyhrát hráč A, který šel do hry ALL IN (nemá v něm peníze, protože je tento bank tvořen pouze  $50 zvýšením hráče C a  $50 dorovnáním hráče B). V případě, že by se hráč B ještě rozhodl opětovně zvýšit (RE-RAISE) zvýšení (RAISE) hráče C, musel by hráč C ještě dorovnat  $50 a vedlejší bank by měl potom celkovou hodnotu  $200 ( $50 raise hráče C + 50 $ call hráče B +  $50 reraise hráče B +  $50 call hráče C). Jestliže by nyní měl na konci hry nejlepší kombinaci hráč A, mohl by vyhrát pouze hlavní bank v hodnotě  $150. O osudu vedlejšího banku rozhodnou karty hráčů B a C. V případě že nejlepší pokerovou kombinaci na stole bude mít hráč B nebo hráč C, vyhraje také jeden z těchto hráčů oba dva banky (vedlejší i hlavní).

Sázka STRADDLE (STRADDLE BET)

STRADDLE je název pro sázku, kterou je před rozdáním karet v pravidlech často dovoleno položit hráči, jenž následuje po hráči s velkou sázkou naslepo (BIG BLIND). STRADDLE BET je dvojnásobkem velké sázky naslepo. Jedná se tedy o navýšení (RAISE), které nutí další hráče dorovnat, tj. vlastně položit dvě BIG BLIND sázky, pokud chtějí zůstat ve hře. Hráč se sázkou STRADDLE uzavírá před FLOPem sázky a má právo opětného navýšení (RERAISE).

Sdílet tento článek na Facebooku
11.10.2007 | Autor: Redakce

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 147
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Deagol5
08.09.2008 22:42:31
Mám dotaz k pravidlům. Proč se při situaci, kdy hráč jde all-in a je dorovnán, ukazují karty hned?
Deagol5
admin
09.09.2008 08:08:50
Showdown pri all-in situaci je hlavne u turnaju. Pri cash games toto pravidlo neplati vzdy, jen v nekterych hernach, dle nastaveni pravidel herny, ve ktere se hraje.
admin
Deagol5
09.09.2008 08:26:38
Rozumím, ale proč se tohle pravidlo používá a při turnajích se otáčejí karty ihned a ne až po riveru? Je k tomu nějaký důvod?
Deagol5
admin
09.09.2008 10:25:27
Ukázání karet ihned je divácky i hráčsky atraktivní a emocionální, což bude zřejmě ten hlavni duvod.
admin
xsahara
15.11.2008 02:07:12
Ahoj,
já ve hře texas holdem nejsemzas taj zběhlá. Ale jak to je?
Pokud všichni hráči v normální turnajové hře dorovnají po riveru. Má hráč co první otáčí karty možnost udělat pass nebo musí otočit karty?? Mezi námi je teď o to takový spor v pravidlech jsem to nenalezla takže pokud někdo něco takového najde mohl by mi prosím dát echo?? Děkuji moc xsahara@seznam.cz
xsahara
admin
15.11.2008 08:28:39
Ano, hrac, co ma prvni ukazat karty muze udelat pass/muck
admin
pro242
03.12.2008 12:27:43
Dobrý den, ještě k ukazování karet po riveru. V posledním kole zůstanou ve hře 3 hráči. Hráč, který má povinnost ukázat karty jako první, je vyloží. Druhý hráč v pořadí již vidí, že první hráč má vyšší výherní kombinaci než on.
Můj dotaz zní, zda je druhý hráč povinnen vyložit karty na stůl, nebo zda může složit bez ukázání karet. Děkuji
pro242
Dante
03.12.2008 12:51:12
nemusi ukazovat, rika se tomu muck, tedy je muckne :). Pokud se to v nejakych kasinech nebo klubech deje, tak to jsou jen nevzdelani dealeri nebo spatna pravidla
Dante
OAF069
09.12.2008 17:02:13
Dobrý den,před nedávnem jsem přišel do jednoho podniku kde několik lidí hrálo Texas...po nějaké chvíli přišly na FLOP 3 karty stejné barvy.Na TURN přišla další a na RIVER také.Na stole byla FLUSH. Jeden ze 2 hráčů All-in,druhý Call.Oba ukázaly stejnou barvu jako byla na stole.Problém byl v tom že jeden zastával názor na SPLIT a druhý,že větší karta bere bank...Jak to tedy je,co rozhoduje o výhře když je na stole flush??? Díky za odpověď.
OAF069
admin
09.12.2008 18:17:43
Pokud nektery z hracu drzel vyssi kartu v barve, ktera byla na boardu, vyhrava tento hrac, pokud nikdo zadnou kartu od barvy na boardu nemel, nebo mel nizsi, nez karty na stole, jedna se o split.
admin
OAF069
09.12.2008 18:33:44
Na stole byla nejvyšší karta 10,a oba měli vyšší.Jedek K a druhý Q(stejné barvy jeko na stole).Znamená to tedy že ten s K vyhrál?
OAF069
admin
09.12.2008 19:56:04
Samozrejme
admin
romec
14.12.2008 13:44:02
Začínáme to s kamarády hrát "rekreačně" v hospodě a není nám nikomu jasný, když zůstanou pouze ve hře 2 hráči a rozdáváme si sami kdo na kterým blindu je...díky za vysvětlení!
romec
rumrumrum
14.12.2008 14:14:59
romec: BTN je zároveň aj SB - pred flopom ide prvý, po flope druhý
rumrumrum
rumrumrum
14.12.2008 14:16:57
ozaj, a ešte prvému sa karta dáva tuším dealerovi, ale tým si nie som istý... mohol by to tu niekto potvrdiť alebo vyvrátiť?
rumrumrum
romec
29.12.2008 12:08:53
Díval jsem se v televizi na pokerový turnaj a mezi souhrnem ukáží na obrazovce hodnotu malého i velkého blindu, ale ještě tam sázka "ante". Ví někdo přesně co znamená... je ji potřeba dodržovat i v amaterském pokeru?
romec
admin
29.12.2008 17:55:54
Ante je povinna sazka pro vsechny hrace v pokerovem turnaji, kde je ante soucasti struktury blindu. Tzn., ze vsichni hraci davaji kazde kolo krome SB a BB ante. Tim se zvysuje pot v kazdem kole a nuti hrace s nizsimi pocty zetonu casteji hrat. Tim se urychluje prubeh turnaju a ante se zavadi vetsinou v deepstack turnajich v pozdejsich levelech.
admin
romec
01.01.2009 16:16:39
Zase já - Dejte prosím info, zda vyhrává hráč A nebo B, či je hra nerozhodná.
A: 8; 8
B: J; 3
Stůl: 9; 9; K; K; Q
romec
admin
01.01.2009 16:44:14
split
admin
romec
10.01.2009 15:00:27
Pro velkej úspěch opět dotaz: Ještě něco ke FLUSHi.....Jak dopadne tato situace? Já vím, že je to všem jasný, ale my teprve "začínáme".
A:5(káry), 9(kříže)
B: A,10 (ani jedna křížová)
Stůl: Q,J,K,A,10 (vše kříže)
Já říkám, že jde o split. Pokud by měl hráč " A" 10(kříže) a nastole by ležely tyto karty - Q, J, K, A, 9...bere bank on ...je to tak nebo ne? Opět díky za vysvětlení...
romec
rumrumrum
10.01.2009 16:07:05
romec: Jasné, že split. Vždy, keď si nie si istý, tak si proste povedz, aká je kombinácia 5 najlepších kariet pre každého hráča. Tu je to royal flush T-A pre oboch hráčov.
rumrumrum
kango
10.01.2009 17:32:46
rumrumrum 14.12.2008 14:16:57 - karty dostava vzdycky hrac po levici dealera, tzn pri headsupu je to big blind
kango
rumrumrum
10.01.2009 17:34:51
kango: dík ;-)
rumrumrum
filovo
13.01.2009 12:17:05
Dotaz. kdy dochazi k spilt potu a kdy je pouzit kicker? nejakej priklad.
hrac "A": A,6
hrac "B": K,5
stul:7,7,7,3,10
filovo
rumrumrum
13.01.2009 14:42:08
filovo: Aká je kombinácia 5 najlepších kariet hráča A?
Aká je kombinácia 5 najlepších kariet hráča B?
rumrumrum
filovo
13.01.2009 15:08:04
oba dva maj trojici (7,7,7)
nebo 7,7,7 kicker A
filovo
rumrumrum
13.01.2009 18:15:02
777 nie je 5 kariet, ale 3. Napíš mi, hráč A má týchto 5 nalepších kariet, hráč B zase týchto. Alebo skúsim to urobiť za teba.

Hráč A: 7 7 7 10 A
Hráč B: 7 7 7 10 K

Keď to vidíš takto napísané, tak mi povedz, vyhral A alebo je to split? :)
rumrumrum
filovo
13.01.2009 20:06:04
hrac A vyhral
filovo
rumrumrum
13.01.2009 20:06:23
Výborne :-P
rumrumrum
Headis
14.01.2009 11:36:40
Komensky by mel radost, uplna skola hrou :-)
Headis
komedjant
08.02.2009 00:18:36
Zdravim mam dotaz k showdownu. je jasne, ze v poslednim kole sazek (po riveru) ukazuje prvni karty ten, co zvysil jako posledni (bud bet, nebo raise,...) a pote hraci doleva od tohoto hrace. CHci se vsak zeptat, jak to je, kdyz po riveru vsichni checkuji. Tak ukazuje karty ten vlevo od dealera, nebo se bere v potaz kolo po turnu a tudis kdo po turnu posledni zvysoval? diky moc za odpoved, pripadne s odkazem na pravidla. nikde jsem to bohuzel nenasel. diky
komedjant
admin
08.02.2009 08:56:43
Karty ukazuje prvni hrac, ktery probedl akci v jakemkoli sazkovem kole od flopu (PF hra se v potaz nebere). Pravidla se v kazde herne mohou v detailech resit, ale toho je bezna praxe. Pokuid zadna akce od fflopu neprobehla, ukazuji hraci zleva od dealera.
admin
komedjant
08.02.2009 22:08:53
Diky a nekde odkaz na to do pravidel by byl?
komedjant
zzz
27.02.2009 12:25:00
Nazdar, sem velmi začínající hráč Pokeru. Pročítal sem pravidla a nějak sem zmatený co se týče posloupnosti sázení.
př.: tři hráči FLOP ROUND
A-5kč ( v PRE-FLOP ROUND small blind)
B-10kč ( v PRE-FLOP ROUND big blnid)
C- 15kč
a ted? musí dorovnat ještě pře Turnem A- 10kč a B-5kč, aby se udržel ve hře (nebo můžou dokonce reraisenout), nebo se rozda Turn a celé kolo sázek začíná A od nuly, tedyA muže checknout nebo sázet (jak libo)?
zzz
y0k
27.02.2009 16:54:32
hrac C by musel raisnout minimalne dvojnasobek posledniho raisu, cili hrac B pred nim dal 10, on by musel zvysit minimalne na 20, cili 15 by vubec nemoh dat. ostatni ho muzou dorovnat a kouknout na dalsi kart a nebo muzou zvysovat, ale opet minimalne jednou tolik..
y0k
y0k
27.02.2009 16:56:13
Jinak samozdrejme, abys moh jit dala videt turn, musismit vyrovnany veskery zavazky na flopu, cili vsichni hraci musi prinest do hry stejne penez.. jak by k tomu pak C prisel? ;)
y0k
Bucar
03.03.2009 12:23:26
Prosim vas mohl bych se zeptat,kolik lidi může hrát s 32 kartami poker???
Bucar
torture666
03.03.2009 13:02:50
poker se hraje s pokerovými či whistovými kartami, kterých je 52. s mariáškami si tedy poker nezahraješ :) jinak max počet hráčů u stolu je 10 (texas hold´em), i když hypoteticky je tu karet až pro 22 hráčů.
torture666
poker121
04.03.2009 15:33:02
dobry den, chtěl bych se zeptat na u mě neobvyklou situaci kterou jsem nikde nenašel - hraji-li tři poslední hráči A B C, z toho jsou dva dejme tomu B a C all-in a vyhraje hráč A Který z hráčů B a C je druhý? Děkuji za odpověď
poker121
admin
04.03.2009 16:16:00
Ten ktery mel pred hrou vice zetonu.
admin
Malaghost
20.03.2009 18:36:59
Zdravím, chtěl bych se zeptat jaká je výše minimálního betu při flop, turn a river rounds? Podle toho co sem pochopil, tak po flopu je to min. bb a ve zbyvajicich kolech 2x bb, nebo se to týka jenom raisování?
Malaghost
majky666
20.03.2009 22:35:04
Jak se má správně žešit situace, kdy na board příjde 5 karet v srdcích a hráč1 má A,K v pikách a druhý pár desítek( nemá srdcovou)? Podle mě je to split. Mýlím se?
majky666
torture666
22.03.2009 16:15:51
to Malaghost: nvm jak jinde, ale na internetu je ve všech kolech min. bet 1BB, raisování je zas min. o sázku betu (takže když dá hráč bet 50, min. soupeřův raise je na 100 (= 50 dorovná a 50 dá navrch)).

to majky666: oba hráči mají shodnou flush takže split
torture666
rumrumrum
22.03.2009 23:09:18
Malaghost: Ako povedal torture, je to 1 BB. Myslím, že si to mýliš s fixed limitom, kde sú stávky pred flopom a na flope small bet (tj. 1 BB) a na turne a riveri big bet (tj. 2 BB). V no limite sa to ale nemení.
rumrumrum
tEss
22.03.2009 23:33:53
zdar, mám dotaz na all in situaci. Hráč A jde all in (např. $50), B ho dorovná all inem ($25) a C taktéž all in ($10). Nejvyšší kombinaci bude mít B, pak C a nejslabší A. Jak se bude dělit pot?
tEss
torture666
27.03.2009 14:50:09
B vyhraje od C 10usd a od A 25usd, hráči A se vrátí 25usd
torture666
Ahonz
31.03.2009 01:45:46
ahoj mam nekolik konkretnich dotazu:
1. pri hre v niz maji oba hraci stejne dva pary - rekneme KK a 77 a jednen z nich jeste navic v ruce A - vyhrava bank pripadne se deli?
2. ve hre, kde dojde k situaci ze ani jeden z hracu nema ani jednu kombinaci a hraji na nejvyssi kartu a dojde k tomu, ze i nejvyssi maji stejnou - rekneme ze jeden ma A4 a druhy AK - deli se nebo bere bank ten co ma tu druhou nejvyssi?? dekuji za odpoved
Ahonz
Ahonz
31.03.2009 01:57:04
Jeste jedna teoreticka varianta - dojde po riveru k situaci na stole rekneme: 4 9 J Q K a dva hraci budou mit v ruce A2 a druhy A3. kdo vyhrava nebo se deli? diky
Ahonz
blahdy
31.03.2009 02:30:33
Deli se, oba hraci budou mit kombinaci "9-J-Q-K-A". Zkratka se vzdy berou ty nejlepsi (v tomto pripade nejvyssi) karty, at uz jsou na stole nebo v ruce hrace.
blahdy
torture666
31.03.2009 02:32:56
cílem je sestavit co nejsilnější pětikaretní kombinaci, takže když neni ve hře pár, AK poráží A4. v druhym případě je to tedy split - oba hráči utvoří kombinaci A K Q J 9
torture666
Lenny
24.04.2009 11:45:56
Kde by som sa docital pripadne ziskal komplet pravidla ktore by mal ovladat kazdy florman lebo uz ma to nebavy v kazdom kasine ine pravidla texasu.Nerozumiem uz tomu.Hlavne sa jedna o pravidlo ked hrac povie pravdu o svojom hande.Dik.
Lenny
pohodajk
16.05.2009 04:34:30
Vážený pane,
zdravím Vás z Karlových Varů
dovolte mi, abych Vás požádal o chvilenku Vašeho času.
Začínáme s kamarádem Jakubem hrát na internetu Poker. Nejvíce nás zaujal Texas Holdem.Občas si zahrajem i spolu naživo. Nerad Vás obtěžuji, ale vznikl mezi námi maličký rozpor. Potřebujeme rozsoudit. Myslím si, že někdo z nás chápe špatně základní pravidla.

Cituji:

Pro sestavení NEJLEPŠÍCH pěti karetních kombinací mohou hráči použít:

a) dvě své zavřené karty (HOLE CARDS) a tři karty ze společných karet

nebo

b) jednu zavřenou kartu a čtyři karty ze společných karet (COMMUNITY CARDS, BOARD CARDS)

nebo

c) všech pět společných karet

Cílem hry je určení hráče, který vyhrává celkový bank (POT), vzniklý v jednotlivých sázkových kolech. Vítěze určuje nejvyšší konečná pokerová kombinace karet, popřípadě akt vzdání se (FOLD) ostatních hráčů. V případě identických nejlepších kombinací se bank rozděluje mezi jejich držitele.

A ted k věci: Teď napíši naše karty na ruce a pak flop upozorňuji že v obouch případech z nás nikdo neměl barvu proto pro zjednodušení napíši pouze hodnotu karet.


1. sporný případ: Hrač XXXX měl - A,10 a hráč YYYYY - 7, 10

FLOP - 8,8,Q, TURN - 7 a RIVER - 10 NAPIŠTE NÁM PROSÍM, KDO VYHRÁL - DĚKUJI


2. sporný případ: Hrač XXXX měl - K,K a hráč YYYYY - J, 10

FLOP - 7,A,A, TURN - J a RIVER - 10 NAPIŠTE NÁM PROSÍM, OPĚT KDO VYHRÁL - DĚKUJI

JÁ JSEM PŘESVĚDČEN, ŽE OBA PŘÍPADY VYHRÁVÁ HRÁČ XXXXX A KUBA TVRDÍ OPAK, PROTO POTŘEBUJEME ODBORNÍKA ABY NÁS ROZSOUDIL DĚKUJI MNOHOKRÁT JIŘÍ KöTELEŠ
Já vím sto pro že mám pravdu ale potřebuji ho přesvědčit
prosím poslat odpověď na naše e-maily díky Jirka pohodajk@seznam.cz a iceyes@seznam.cz - hlavně Kubovi iceyes@seznam.cz
pohodajk
rumrumrum
16.05.2009 13:06:23
Prečítaj si diskusiu pod článkom, už to tu bolo viackrát vysvetlené. :)
rumrumrum
7fialek
16.05.2009 18:29:07
1. sporný případ: Hrač XXXX měl - A,10 a hráč YYYYY - 7, 10

FLOP - 8,8,Q, TURN - 7 a RIVER - 10 NAPIŠTE NÁM PROSÍM, KDO VYHRÁL - DĚKUJI

Hrac A muze sestavit 88A1010. Tedy dva pary, desitky a osmicky, s A kickerem.
Hrac B muze sestavit pouze 881010Q tedy dva pary, desitky a osmicky, s Q kickerem.
Prohrava tedy na slabsiho kickera.


2. sporný případ: Hrač XXXX měl - K,K a hráč YYYYY - J, 10

FLOP - 7,A,A, TURN - J a RIVER - 10 NAPIŠTE NÁM PROSÍM, OPĚT KDO VYHRÁL - DĚKUJI

Hrac A muze sestavit AAKKJ. Tedy dva pary, esa a krale.
Hrac B ma nejlepsi handu AAJJ10. Tedy dva pary, ale nizsi.
Ikdyby sestavil AJJ1010, tak je porad pozadu.
7fialek
JerryMach
11.06.2009 16:40:47
A tvoří se SIDE POT i když zůstanou ve hře jenom dva hráči a jeden dá All-in a ten druhý ho dorovná Call???
JerryMach
Huge
06.07.2009 15:37:27
To JerryMach:
Zřejmě předpokládáte, že stack prvního hráče je větší, než dorovnávajícího, jinak by žádný side pot nebyl. Za tohoto předpokladu záleží na herně, která buď může vrátit přebytečnou část sázky okamžitě (returned money), nebo až po showdownu, jako by se jednalo o standardní side pot. Chtěl jsem dodat, že je to ekvivalentní (fuk), ale v cache game by nebylo. Ale heads-up cash game je spíše teoretická záležitost (nesmysl).
K článku:
"U alternativy hry pouze dvou hráčů (HEANDS-UP PLAY)..." - Tak tady se asi vloudila chybička, kdysi jsem mírně trapně mluvil o hands-up, ale jak jste zde zkřížili hands a heads (to je ta správná varianta), to se jentak nevidí.
Huge
walrus
11.08.2009 12:35:10
Ahoj, mam dotaz . Kdo vyhrava, kdyz na stole lezi tyto karty, Q Q J 7 5 a hrac A ma na ruce Q 8 a hrac B ma na ruce Q 2 ? Predem dekuji za odpoved.
walrus
Robcak21
11.08.2009 13:40:39
Hrac A slozi kombinaci: QQQJ8
Hrac B: QQQJ7

takze vyhrava hrac A, na lepsi kicker...8
Robcak21
Andy
12.08.2009 14:09:23
Co v případě, že ve hře je hráč a) dá bet 20 hráč c) je call a hráč b) raise 40 - musí hráč při vyslovení raise říci konečnou sázku nebo třeba stačí říct raise 20, což znamená, že se to sečtě s bet 20 a dá to tedy dohromady minimální rais tj. 40????...........Je to stejné i v případě, že hráč a) rerais 80?
Jednoduše řečeno, při raise se říká konečná ( celková ) částka nebo jen to o co je sázka navyšována.
Andy
cawar
19.08.2009 17:01:48
ADMIN 09.12.2008 18:17:43:

mám dotaz ohledně Flush. Pod odkazem výherní kombinace je napsáno:

Jedná se o 5 jakkoliv hodnotově za sebou jdoucích karet stejné barvy. Při porovnání kombinací FLUSH rozhoduje hodnota nejvyšší karty. Jestliže jsou nejvyšší karty stejné, rozhoduje hodnota druhé, třetí, čtvrté nebo páté karty. Jestliže jsou všechny karty stejné hodnoty, dojde k rozdělení banku. Celkem je možné sestavit 5108 druhů této kombinace. Barva FLUSH není brána coby rozhodující kriterium. Kombinace A-J-9-4-2 přebíjí kombinaci A-J-8-7-6, kombinace A-Q-J-7-5 přebíjí kombinaci A-Q-J-6-5.

Tady v diskuzi je napsáno že se posuzuje jen nejvyšší karta. Pořád se o tom dohadujeme.
příklad: všechno stejná barva
hráč 1: Q 10
hráč 2: J 9
stul: A K 8 5 4
podle pravidla v sekci výherní kombinace vyhrává hráč č. 1 s A K Q 10 8, ale podle příspěvku tady by měl být split, protože nikdo nemá vyšší kartu než je na stole a sice A.

prosím o správnou variantu. Díky
cawar
Peters
20.09.2009 13:03:37
Zdravím. Taková kontrolní otázka, já si myslím, že je to jasný, ale dokud nas někdo nerozsoudí, tak se budem hádat.
Hráč č.1 má K,Q
Hráč č.2 má 10,9
Flop,turn,river je J,Q,K,10,9
Oba mají postupku s nejvyšší kartou král.
Je to split, či vyhrává hráč č.1, protože má vyšší kicker. Díky moc
Peters
majky666
20.09.2009 13:25:09
CAWAR 19.08.2009 17:01:48:
Vyhrává hráč č.1,má vyšší flush (AKQT8), hráč č.2 má nižší (AKJ98). Protože pokud je nejvyšší karta stejná,porovnává se druhá,pokud jsou stejný tak třetí nejvyšší atd.,atd.

PETERS 20.09.2009 13:03:37:
je to split, protože v holdemu se porovnávají nejlepší kombinace 5ti karet, což v tomhle případě je u obou hráčů stejná kombinace (9,T,J,Q,K)
majky666
zemecek
27.09.2009 22:14:39
Zdravím, mám dotaz. Pokud vsadím a jeden nebo dva hráči mne dorovnají a já nechtěně ukážu karty co se správně má stát? Je to automaticky fold pro mne nebo ty karty mohou hrát ale já už žádnou akci nesmím dělat? A jak je to když ještě není vsazeno? Díky za odpověď.
zemecekpe@seznam.cz
zemecek
walrus
09.10.2009 08:34:53
Ahoj, potrebujeme radu. Na stole lezi karty -2 10 Q K A,
hrac A - 10 Q
hrac B - 10 Q
hrac C - 2 K
Kdo vyhrava, je to split pro A a B, nebo vyhra pro C. Dekuji a pokru zdar!
walrus
pilda
09.10.2009 10:15:42
WALRUS 09.10.2009 08:34:53: vyhrává C (vyšší 2 páry). Pokud by C nehrál, byl by to split mezi A/B, kteří mají oba kombinaci QQTTA
pilda
hajzl
16.10.2009 21:03:26
Zdravím, mám dotaz na počty zvyšování sázek:
NAPŘÍKLAD: HRAJÍ 2 HRÁČI, Po RIVERU: hráč A) "CHECH" B) BET 100 > Hráč A Call 100 a Raise 500 , B) CALL 500 - MŮŽE JEŠTĚ HRÁČ "B" UDĚLAT RAISE? JE NĚJAK OMEZEN POČET RAISE > OBVZKLE SE PÍŠE O 3 ZVÝŠENÍCH?
JINAK BY MOHLI HRÁD DÁLE B) PO CALL 500 RAISE 500, A) CALL 500 A ZASE RAISE TŘEBA 1000, B) CALL A REISE 200 ATD AŽ DO NEKONEČNA (DOKUD BY MĚLI ŽEONY)?


Mám ještě dotaz na rozdávání, když si hráči rozdávají sami:
romec RE 14.12.2008 13:44:02
Začínáme to s kamarády hrát "rekreačně" v hospodě a není nám nikomu jasný, když zůstanou pouze ve hře 2 hráči a rozdáváme si sami kdo na kterým blindu je...díky za vysvětlení!

rumrumrum RE 14.12.2008 14:16:57
ozaj, a ešte prvému sa karta dáva tuším dealerovi, ale tým si nie som istý... mohol by to tu niekto potvrdiť alebo vyvrátiť?
DEALER SOBĚ DÁVÁ AŽ JAKO DRUHÉMU, NEBO SNAD NE?

za odpovědi díky!
hajzl
Delacon
18.10.2009 15:57:04
Měl bych dotaz...jednou se mi stalo, že jsme byli tři hráči ve finále a dva dali all in a třetí dorovnal a porazil ty dva ... na jakým místě skončí hráč, který dal all in 5900 a na kterým hráč, který dal 5600 žetonů??
děkuji za odpověď
Delacon
majky666
18.10.2009 16:06:14
HAJZL 16.10.2009 21:03:26:
v HU je button zároveň SB, rozdávání začíná u hráče na BB, před flopem se první vyjadřuje hráč na button/SB. Po flopu se první vyjadřuje BB.

DELACON 18.10.2009 15:57:04:
Pořadí se určuje podle počtu žetonů před hrou, tzn. druhý skončil hráč s 5900, hráč s 5600 třetí.
majky666
majky666
18.10.2009 16:11:51
http://www.ulozto.cz/2838528/pravidla.pdf
majky666
Koumes
23.10.2009 12:10:09
Zdravím,
hrajem poker už delší dobou ale porád se nemůžem dohodnout zda se po každé hře karty musí opět zamíchat nebo ne.
Nebo se karty s kterými se hrálo jen dají dospod a hraje se dál např:až do příchodu pokru.
Díky za odpověd.
Koumes
Migin
09.11.2009 19:02:43
Zdravim a mam dotaz: Cash game byl jsem all in. Za mnou byl hrac kterej me docolloval. Ja jsem mel 2 pary a on postupku. je mi jasne ze vyhrava on ale ja jsem vylozil karty na stul, a zeptal jsem se ho jestli ma 10 do postupky, on mi ukazal obe karty a mel ji. ale on je nepolozil jen ukazal a jak je daval dealerovi tak je hodil obrazkem dolu jako fold. Tímto se ptam jestli bych mel vyhrat ja kdyz on jen ukazal karty a nepolozil na stul ????
Migin
Amater
11.11.2009 21:46:45
Zdravim.. mohl by mi nekdo rict jestli se po kazde dohrane hre znovu micha balik nebo se karty davaji do spod balicku a hra pokracuje bez zamichani karet... jestli je to tak ,, kdy se tedy micha balik? diky za odpoved Amater co si rad zahraje
Amater
Migin
12.11.2009 18:17:15
AMATER 11.11.2009 21:46:45: Micha se po každe hře, 2 * rohama k sobe 1* prekopnout 1* rohama k sobe a pak prekopnout na kryjicí kartu
Migin
Ony
26.11.2009 01:46:54
K tomu míchání-myslím,že nejprve by se správně měli karty rozmíchat všechny na stole-styl pomocná škola a až pak jak píšeš v tom postupu....
Ony
Ony
26.11.2009 02:04:58
Jinak článek super...jsem myslel,že pravidla znám a v tomto článku jsem objevil ještě nejaké nedostatky,které musím ještě prostudovat:)ku příkladu-STRADDLE BET=jestli jsem to dobře pochopil,tak než DEALER začne rozdávat,tak musí byt dány sázky na slepo SB a BB a teď se do toho může vložit hráč na UTG a vložit STRADDLE BET což je 2xBB a tím na sebe vzít to pravidlo,že když ostatní jen LIMPNOU,tak může ještě vsadit?Je to pro mě novinka,ale snad chápu.A pak tedy jestli chci ještě jednou navýšit jedna se o RERAISE a musím tedy vsadit znovu 2xBB?Nebo můžu vsadit jen povinnou minimální sázku-čili velikost sázky BB...?Díky moc za odpověď
Ony
Ony
26.11.2009 02:44:14
Ještě jedna věc-při sázce ALL-IN v POT LIMITED a LIMITED hrách při tzv.PSEUDO RAISE je to vysvětleno dobře.Ale co když hráč C ještě RAISNE hráče A přičemž hráč B je už ALL-IN(PSEUDO RAISE),tak hráč A může buď CALL nebo RERAISE?Myslím samozřejmě při NO-LIMITED hrách.I to jsem snad pochopil správně,ale v situaci kdy hráč C jen dorovná ten ALL-IN(PSEUDO RAISE) hráče B pokud je to vůbec možné při NO-LIMITED hrách dorovnat jen těch 5dol. a ne vsadit aspoň velikost toho BB,tak hráč A může ještě vsadit???Já si myslím,že pravidlo FULL BET RULE by mělo platit i u NO-LIMITED her.Nebo to,tak aspoň hrajeme my,protože v tom nemáme jasno.Díky za odpověď.
Ony
madra
16.12.2009 17:09:35
zdravím. hrajeme s kámošema poker v hospůdce (většinou v 6ti lidech) a já bych se chtěl zeptat, jak často (jestli vubec) míchat karty v pruběhu hry, nebo jen po každé hře snímat?
madra
majky666
16.12.2009 17:18:42
MADRA 16.12.2009 17:09:35:
Míchá se po každé hře, ideální je promíchat karty na stole (jako ve školce) ale to nemusíte, párkrát prořezat,lehce promíchnout v ruce a nakonec sejmout.
majky666
majky666
16.12.2009 17:20:16
MAJKY666 16.12.2009 17:18:42:
Jinak v průběhu partie samozřejmě nemíchat :-)
majky666
madra
16.12.2009 17:35:34
díky. my si karty rozdáváme sami, takžy sme míchali vždy až poté, co se dealer vrátil k hráči, kterej si ho na začátku vylosoval, takže po 6ti hrách.

ještě mám jeden dotaz - na videu jsem viděl jít hráče all-in, ale nebylo mi jasné, proč dealer dal na stůl turn a river a pak ty karty dal stranou a dal nové dvě
madra
pnovak
03.01.2010 01:00:07
mam dotaz:
hrac A: Q9
hrac B:Q6
a stole:Q 2 2 10 3

poradte..diky..
pnovak
Eleanor67
03.01.2010 02:26:15
MADRA 16.12.2009 17:35:34: Šli nadvakrát :) nebo jak bych to řekl....když hráč A vyhraje první hru, dealer rozdá podruhé turn a river - bere vše. Pokud hráč A vyhraje první rozdání turnu a riveru a to druhé vyhraje hráč B - dělí celý pot mezi sebe zpátky ;) (snad sem to napsal správně)

PNOVAK 03.01.2010 01:00:07:
Pokud tam není barva (flush) tak se dělíte (split)

Snad sem poradil, čus.
Eleanor67
CARTER
03.01.2010 02:34:15
MADRA 16.12.2009 17:35:34: To jsi asi viděl v High Stakes pokeru co ? :) To se stává high stakes cash games když se např. dva hráči na flopu dostanou do all inu. Můžou se dohodnout že nechají turn a river rozdat dvakrát. Tedy pot se rozdělí na půl a dvakrát se rozdá turn a river. Hráč A např. vyhraje první rozdání a vyhrává půlku potu a hráč B vyhraje druhé rozdání a bere druhou půlku. Ale např. hráč A může vyhrát obě rozdání a bere celý pot.. Klidně se ale mohou dohodnou že se turn a river bude rozdávat 4x a pot se rozdělí na čtvrtiny..
CARTER
Mitra02
03.01.2010 12:43:06
mám dotaz když hráč:
A: 10,10
B: 8,8
Stůl: K,K,J,J,7
díky za odpověď
Mitra02
pilda
03.01.2010 13:38:02
MITRA02 03.01.2010 12:43:06: KK JJ T vs KK JJ 8. Vyhrává A, lepší kicker k dvěma párům (T - 10). Pokud by místo té 7 bylo na stole Q nebo A, tak je to split.
pilda
romec
05.01.2010 14:07:05
Jak to vlastně fakt platí, když hrají jen 2 hráči??? (Už jsem se ptal..) U alternativy hry pouze dvou hráčů (HEADS-UP PLAY) sází malou sázku naslepo (SMALL BLIND) držitel DEALER BUTTONu. Tohle je z vašich pravidel, viz výše....Ale zkusil jsem si zahrát na SEznamu.cz - Hry-poker Texas holdem....A tam je na BB dealer a i jinde když se hraje ve dvou rovněž.....Berme v potaz, že je to hra jen pro zábavu, ale i tak by měla platit stejná pravidla. Nebo ne?
romec
romec
23.01.2010 12:52:38
Možná hloupá otázka. Hráč, který sedí na SB a zaplatí částku SB, může potom, pokud nikdo nenavyšoval pokračovat ve hře, když nemá na dorovnání BB? Respektive, smí hrát v tomto případě ALL-IN? Díky...
romec
maaaarty
23.01.2010 13:31:10
ROMEC 05.01.2010 14:07:05:
na seznam.cz je toto pravidlo poruseno, tj. maji to tam nastavene spatne
maaaarty
maaaarty
23.01.2010 13:37:49
ROMEC 23.01.2010 12:52:38:
takovy hrac muze bud ze SB zahodit a ponecat si castku, ktera prevysovala hodnotu jeho SB, nebo dat all-in, ale tak jako kazdy hrac, ktery je all-in, uz v dalsich kolech sazek nesazi, a pouze ceka, zda bude jeho kombinace vitezna na showdownu (kdyz se po riveru ukazuji karty a porovnava sila jednotlivych kombinaci). Od kazdeho hrace, ktery je ve hre ale muze takvy hrac vyhrat maximalne takovou castku, jakou mel pred zapocetim dane hry (tzn. jeho vlozeny SB plus to co mu prebyvalo a vlozil do hra pri zahlaseni all-in), takze pokud napriklad budou blindy 500/1000 a hrac na SB ma pred zacatkem 800: 500 vlozi jako hodnotu SB a 300 potom doplati, kdyz hlasi all-in, ale od kazdeho hrace muze ziskat pouze 800 (prestoze hraci, kteri se chteji hry zucastnit musi prinejmensim zaplatit 1000 na dorovnani BB. Tak vznika takzvany vedlejsi bank (side pot), o ktery hraji jenom ostatni hraci.
maaaarty
Ivann
27.01.2010 16:41:52
Dobrý den, prosím poraďte:
hráč A: A, 4
hráč B: K, Q
stůl: 8, 7, 6, 5, 4

Kdo je vitez,nebo se to delí?
Ivann
Wool
28.01.2010 16:27:39
Ahoj.
A: 5 6
B: 5 A
na stole leží: 6 7 8 9 Q
posuzuje se vyšší karta nebo jde o split ?diky.
Wool
pilda
28.01.2010 20:05:24
IVANN 27.01.2010 16:41:52: Split, nej 5ti karetní kombinace na stole
WOOL 28.01.2010 16:27:39: Spit, oba postupka 5-9
pilda
ancientmaster
30.01.2010 18:39:12
Zdravím, mám jeden možná "hloupý" dotaz. Hrajeme poker vždy v 5-ti lidech a 500žetonů rozdělené všechny (tj. 100žetonů na hráče). Hodnoty žetonů máme určené - 10, 20, 50, 100, 200, vše po 20-to kusech. Jak nejlíp určit hodnotu small a big blindu??? A po kolika odehraných kolech zvyšovat povinné sázky??? Uvítám i možnosti s jinými hodnotami žetonů.
ancientmaster
Mariooo
30.01.2010 23:35:37
No když máte cca 7500 v žetonech, dejte si 40 - 80 blindy ... proste at na zacatku mate +- 100 BB kazdy. A live trva dele, urco bych nesel s lvl pod 12-15 minut. Ale to zalezi na tom kolik turnaju za vecer chcete hrat :)
Mariooo
corfix
13.02.2010 15:57:55
Dobrý chtěl bych se zeptat, kdo zde vyhrává?

Hráč A: 10,6
Hráč B: 7,K

Na stole: 10,6,7,6,7

Hraje se na vyžší trojici nebo dvojici ve fullhausu?
corfix
corfix
13.02.2010 16:09:46
aha, už jsem to zjistil, vyžší trojice, tak se omlouvám...
corfix
Olpran
21.02.2010 16:48:46
Dobrý den chtěl jsem se zeptat kdo vyhraje
Příklad:
hráč A: A,K
hráč B: A,Q
na stole 2 4 6 8 10
Olpran
MisionThe
21.02.2010 17:26:20
OLPRAN 21.02.2010 16:48:46:
Hráč A má nejlepší kombinaci A K T(10) 8 6
Hráč B má nejlepší kombinace A Q T(10) 8 6

Vyhrává hráč A díky Q kickeru :)
MisionThe
MisionThe
21.02.2010 17:27:17
MISIONTHE 21.02.2010 17:26:20: teda K kickeru :)
MisionThe
koboldek
27.02.2010 16:36:29
Zdravím, včera jsem hrál turnaj pod expektem dokup styl pyramidaale to není podstatné, pravidla klasika no limit hold em. Problém nastal u all inu a showdownu hráčů, protože kamarád otočil kartu, která vytvořila postupku a druhou nechal zakrytou. Protihráči se samozřejmně slabšími kombinacemi se ohrazovali že je to fold(muck). Kde je pravda? PS majitel herny nám potvrdil to co si myslíme my že se nejedná o fold. Zajímá mě co píši pravidla nikde jsem to nenašel
koboldek
Kachnik
16.03.2010 08:53:04
Ahoj, prosím o rozsouzení téhle situace, pořád se přeme, a každý nám říká něco jiného.
hráč A: 4 A hráč B: 10 A hráč C: 2 4
stůl: 9 8 8 9 2 (vyhrává C protože má 2ku nebo se pot dělí mezi A a B ?)
Díky za odpověď
Kachnik
pilda
16.03.2010 10:09:36
A - 9988A - 2páry A kicker
B - 9988A - 2 páry A kicker
C - 99884 - 2 páry 4 kicker vždy se bere nejlepší 5-ti karetní kombinace. Pár dvojek nehraje roli, protože na stole jsou vyšší 2 páry.
pilda
lukeeno
31.03.2010 23:58:14
Dobrý den. Jsem naprostý začátečník karetní hry poker a mám dotaz, který nemůžu nikde v pravidlech najít.
Poker hraje 5 hráčů A B C D E. Hráč A zvíší sázku (RAISE) na 5, hráč B dorovná, hráč C zvíší sázku na 15, hráč D dorovná, hráč E zvíší sázku na 20.
Aktuální stav je hráč A-5, hráč B-5, hráč C-15, hráč D-15, hráč E-20.
Musí hráči A,B,C,D dorovnat na 20 nebo se vyloží další (čtvrtá nebo pátá karta) a Hráči sází znovu od začátku a nic dorovnávat nemusí?
lukeeno
mnehehe
02.04.2010 15:13:43
Dobrý den,

mám dotaz ohledně posouvání DEALERA. Představte si situaci, kdy je u stolu 6 hráčů - A, B, C, D, E, F. Hráč A je na DEALEROVI, B na small blindu a C na big blindu. Hráč D nahlásí all in a je dorovnán, je jedno kým. Hráč D vypadne. DEALER se posouvá na hráče B, C je na small blindu a teď by mě zajímalo, jestli je na velkým rovnou hráč E, nebo se dává jen small blind a big blind ne.

Druhý příklad. Šest hráčů jako v předchozím příkladu. A je DEALER, B je small blind a C big blind. Hráč B nahlásí all in a je vyřazen. Posouvá se DEALER na jeho "prázdnou" pozici, aby se hráč D nevyhl big blindu? Nebo rovnou přeskakuje na C, který se tím pádem vyhne small blindu, který přejde na D. D se zase vyhne big blindu, který by přešel na E.

Doufám, že to je trochu pochopitelně napsaný. Díky za odpověď
mnehehe
admin
02.04.2010 15:36:10
LUKEENO 31.03.2010 23:58:14: Hrac E nemuze zvysit z 15 na 20, ale musi na 30 a vsichni ostatni musi jeho castku dorovnat, ci navysit, pripadne jit all-in, kdyz na dorovnani nemaji dostatek zetonu.
admin
admin
02.04.2010 15:39:26
MNEHEHE 02.04.2010 15:13:43: 1. E je na big blindu, 2. button se normalne posouva. V pripade, ze v nejake hre vypadne big blind, BTN se posouva a ve hre je pouze big blind dalsiho hrace v poradi, small blind nema nikdo.
admin
romec
08.04.2010 16:05:32
Druhý příklad. Šest hráčů jako v předchozím příkladu. A je DEALER, B je small blind a C big blind. Hráč B nahlásí all in a je vyřazen. Posouvá se DEALER na jeho "prázdnou" pozici, aby se hráč D nevyhl big blindu? Nebo rovnou přeskakuje na C, který se tím pádem vyhne small blindu, který přejde na D. D se zase vyhne big blindu, který by přešel na E.

Tak o tomhle vedeme takový malý spor. První případ je jasný, ale druhá varianta mě nějak nesedí: V pripade, ze v nejake hre vypadne big blind, BTN se posouva a ve hre je pouze big blind dalsiho hrace v poradi, small blind nema nikdo.
Znovu - A - DEALER, B - SB, C - BB. Píšete, že se BTN posouvá normálně po jednom dál a když teda vypadne B - SB, další hra je B - DEALER(prázdný místo), C - SB, D - BB. Proto mě nesedí proč by neměl mít nikdo SB.....Asi to všichni pochopili, ale já jasno nemám...Trošku bych prosil to rozepsat více...děkuji moc!!!!!!!!!!!!
romec
lukaslam
26.04.2010 13:52:30
Zdravím,
mám menší dotaz.
Při turnaji hráč vsadil all-in, druhý hráč se rozmýšlel jestli mu dá call nebo fold, hráč, který nasadil ale omylem otočil jednu kartu, když se s nimi hrál. Je toto považováno za fold ? Hráč jej nakonec nedorovnal,ale stále si stál za svým, že měl být protihráč fold......

Díky Lukáš
lukaslam
admin
26.04.2010 14:52:31
LUKASLAM 26.04.2010 13:52:30: muck
admin
winger1984
28.04.2010 11:46:32
prosím vás pomožte mi někdo umlčet jednoho kolegu/otrapu a napište mi sem prosím někdo todle:

kdo otevírá další nové kolo sázek.

zahajení klasika 3.od BTN to muj kamarád pochopil

a ted prosím: po flopu, po turnu, po riveru

děkuji :) .. potřebuji to mít prostě pisemně od některeho zkušeneh veterana zde :)

diky
winger1984
Thor85
03.05.2010 15:36:49
WINGER1984 28.04.2010 11:46:32: Na flopu, na turnu, na riveru je na rade vzdy prvni nalevo od buttonu, tudiz SB :)
Thor85
RRambo666
06.05.2010 00:20:46
K situaci, kdy jde někdo ALL IN se váže ještě jedno speciální pravidlo v případě, kdy ALL IN sázka je zvýšením předchozího vkladu a jedná se tedy o RAISE. V POT LIMITních a limitních hrách se užívá pravidla zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka ALL IN RAISE nedosahuje výše předchozího RAISE/BET, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (RAISE) a tedy tato sázka ALL IN neotvírá prostor pro další sázecí akce. Uvedu příklad: řekněme, že hráč A otevírá sázení sázkou (BET) 20 $, hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 25 $, které vsadí jako ALL IN – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení (PSEUDO RAISE), protože k opravdovému RAISE mu chybí 15 $. Jestliže nyní třetí hráč v pořadí C dorovná (CALL) předchozího ALL IN hráče 25 $, potom první hráč A (chce-li zůstat ve hře) jen dorovná sázku ALL IN hráče B požadovanými 5 $ – tento hráč A již nemá možnost navýšit sázku (RERAISE) hráče B, který šel ALL IN. ALL IN sázka hráče B není totiž považována za opravdové navýšení (RAISE) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ní reagoval dalším zvýšením (RERAISE). Hráč A tedy v tomto případě svým 5 $ dorovnáním pouze uzavřel sázecí kolo.
Chci se zeptat, zda li toto pravidlo platí i v NO LIMIT HOLDEM..Děkuji moc ::;
RRambo666
yeah
06.05.2010 09:00:07
Dobry den mam dotaz, pouziva se pravidlo FULL BET RULE i u NO LIMIT hry? ..
Hrac A da BET 1000, hrac B jde ALL-IN 1300, hrac C CALL 1300, muze hrac A tedy jeste navysit sazku(RAISE)? .. nebo muze pouze dorovnat(CALL)
yeah
winger1984
08.07.2010 10:23:53
THOR85 03.05.2010 15:36:49:
tak tak, děkuju. kolegovi sem dal hlavu na monitor at si to přečte a už sklapl..
winger1984
duck88
09.07.2010 03:23:04
mam dotaz. Hral jsem v casinu a po river hrac vsadil ja jsem ho zavolal. ukazu kartu a reknu ze mam postupku. hrac se na to podiva a zahodi karty na stul obrazkem dolu . karty byly hozeny za tzv. caru ale nedotkly se ostatnich karet. potom ukazu druhou kartu a dealer mi rekne ze ale nemam postupku a veme karty od protihrace a otoci je a rekne ze vyhral on protoze ma treba 1 paru. A da vsechny chips jemu.. Potrebuji stimhle vazne pomoc protoze slo o velke penize a myslim jsi ze jsem mel vyhrat ja. Vse bylo nahravane na kameru.
duck88
pardo
19.07.2010 13:56:53
Dobrý den chci se zeptat. V klubu mi nastala situace kdy ve hre hrac po BB raisnul preflop all-in. Vsichni fold, jen BB chvili premyslel a potom rekl call. Ale hrac v all-inu ho bud neslysel nebo nevnimal hru ani necekal na pokyn dealera(me) k showdownu a zahodil karty k foldnutym ani nemel chipy za bet line jen ho nahlasil. Zavolal jsem tedy floormana a zeptal se ho jak dannou situaci resit a rekl mi ze pokud je hrac v all-inu tak ma probehnout standartne board...a nakonec na to co mel v ruce vyhral. Ja si myslim ze mel byt fold. Děkuji předem za odpověď
pardo
duck88
20.07.2010 04:17:03
pardo: Je jedno jestli mel chips za linii nebo ne protoze jak to rekne to staci. A za dalsi nechapu jakto ze je tam nemel kdyz pises ze rekl all inn a pak ten druhy typek uvazoval a az pak rekl call.( co delal teda ten co byl all-in?) A podle me by to melo byt tak ze typek co byl all-in byl agresivni ten druhy ho jen call,z toho yvpliva ze typek all- in mel ukazat prvni karty ale on karty zahodil coz znamena fold. tim padem vyhral hrac na BB. To ze je zahodil a neukazal je jeho chyba.....
duck88
pardo
21.07.2010 10:03:26
duck88: Nejspis chtel byt agresivni....jak rikam nahlasil all-in mel min nez vsichni ostatni tak jsem neprepocitaval chipy...cekal na vyjadreni ostatnich....ale hrace vedle sebe nejspis neslysel a kdyz ten na BB nahlasil call tak sve karty odhodil k foldnutym kartam ostatnich hracu....podle me mel brat jeho chipy BB ale od floormana turnaje mi bylo receno ze jakmile je hrac v all-inu a je docallovany tak musi probehnout showdown a vyhral na to co mel na ruce tim padem pokracoval ve hre a hrac na BB ztratil 3/4 sveho stacku...
pardo
duck88
21.07.2010 17:05:09
jakmile nekdo odhodi karty a ty se jeste dotknou jinych karet tak uz je nemuizes vzit zpatky. je to fold na 100%
duck88
spinello
23.12.2010 01:28:24
dobrej chci se zeptam kdyz hodim zeton treba 500 bez slovniho vyjadreni pred flopem jeto call predchozi sazky ale kdyz po flopu jako prvni hrac na rade hodim jeden zeton bez jakeho koliv slovniho vyjadreni o hodnote 500 tak jeto co bet-500 nebo bet o velikosti blindu?? dekuji
spinello
zdenda007
24.12.2010 13:11:18
Mám dotaz ....na stole je 56789 ve hre sou treba 4hráčii...nikdo nemá nic jen jeden má třeba 9 která je zároven i na stole....je to split??
zdenda007
nigel
24.12.2010 14:04:36
ZDENDA007 24.12.2010 13:11:18: vždy bereš 5 nejlepších karet, takže pokud pět společných karet tvoří postupku, bude vždy split pokud někdo nemá v ruce kartu/karty tvořící postupku vyšší, případně flush
nigel
zdenda007
24.12.2010 17:51:19
super díky... ::U
zdenda007
pilarovalucie
03.01.2011 15:29:05
Mám dotázek k určení nejsilnější kombinace. Uvedu příklad. Na stole leží dvě desítky, dvě osmičky a jedna šestka. Hráč A má v ruce dvě trojky a hráč B dvojku a krále. Podle mého názoru vyhrává hráč B, protože má dva páry (na stole) a vyšší kartu (krále). S partou (všichni jsme začátečníci) jsme se ale nemohli domluvit, že prý pokud má hráč A v ruce pár, je automaticky vítězem, protože má složitější kombinace. Pokud ale volím nejsilnější kombinaci pěti karet, je podle mě logickým vítězem ten s králem v ruce (protože pár v ruce druhého hráče má nižší hodnotu než páry na stole). Můžete nás rozsoudit? Děkuji, Lucka
pilarovalucie
pilarovalucie
03.01.2011 15:34:24
Aha, tak už jsem podobné dotazy s odpověďmi našla výše. Takže jsem vlastně chytrá holka ::D
pilarovalucie
admin
03.01.2011 16:35:33
PILAROVALUCIE 03.01.2011 15:34:24: ::R
admin
winger1984
30.01.2011 16:53:03
AHONZ 31.03.2009 01:57:04: split
winger1984
vlaheko
31.01.2011 20:55:22
Dobry den. Na stole je FLUSH v listoch A 5 8 J 9 6. Prvy z 2 hracov All-in, druhy Call. Prvy ma v rovnakej farbe ako na stole 10 a 7, druhy mimo farbu A Q. Hrac s A Q mimo farbu zastava nazor na SPLIT, lebo na stole je najvyssia kombinacia a druhý, že ma karty v rovnakej farbe ako na stole a tak berie bank... Poradte, kto je vitazom?
vlaheko
pilda
31.01.2011 23:22:23
VLAHEKO 31.01.2011 20:55:22: Pokud to neni vtip, tak samozrejme vyhrava hrac se 10 7, protoze ma straight flush, postupku v barve.
pilda
pilda
31.01.2011 23:25:08
ted se na to divam a je tam 6 karet, ale proste pokud ma 7-J postupku v barve, nebo jakoukoli jinou, tak vyhrava. Pokud ne a na stole je A high flush, tak split.
pilda
pilda
31.01.2011 23:29:10
omg, ne uz blbnu, dlouhy den ::D v kazdem pripade vyhrava ten s listama v ruce... stahni pokerstove a hod si to tam, aspon uz priste nebudete muset resit nic...
pilda
vlaheko
01.02.2011 11:43:25
chyba, nie 10 a 7 vo farbe , ale 3 a 7 vo farbe, jednoducho dve karty vo farbe ktore netvoria postupku s kartami na stole
vlaheko
nigel
01.02.2011 12:14:46
VLAHEKO 01.02.2011 11:43:25: Pokud je alespon jedna z karet v ruce vyšší než nejnižší karta na boardu, tak máš vyšší flush, tedy vyhráváš pot.
nigel
anthropow
01.02.2011 12:33:32
VLAHEKO 01.02.2011 11:43:25: nigel to napsal přesně, pokud bys měl třeba 2,3 v barvě, máte oba stejně vysokou flush a je to split
anthropow
adka
27.02.2011 18:37:53
Koupili jsme sadu na poker- pro začátek, jestli nás to vůbec chytne, samozřejmě nějakou levnější, jsou tam žetony, ale nejsou popsané. 50 bílých, 50 červených , 50 zelených 25 modrých a 25 černých. Můžete mně, prosím, poradit, jakou jim mám přiřadit hodnotu a kolik se asi rozdá hráčům před začátkem? Všechno? děkuji.
adka
pilda
27.02.2011 18:40:58
ADKA 27.02.2011 18:37:53: zkus treba tohle http://www.homepokertourney.com/poker-tournament-samples.htm
pokud neumis anglicky, tak to prozen pres nejaky prekladac, mela by to byt srozumitelne.
pilda
adka
27.02.2011 19:36:22
PILDA 27.02.2011 18:40:58:
Díky, načetla jsem , je mně to celkem jasný, 2 systémy jsem si opsala a uvidíme, co bude víc vyhovovat. Jen maličkost, u té 3. šedé tabulky shora
T5,000 NLHE
jak je tam ten sloupek předpokládám, nárůst small blind a bigg blind v levelech , tak vedle je na řádku ještě další číslo- to je minimální navýšení? Já myslela, že ve flop round je minimální navýšení sázky rovno BB a v turn round a dál že je to dvojnásobek BB
adka
anonymous
10.03.2011 15:29:47
Omlouvám se jestli to zde již někde je, ale jsem začátečnik takže prosím o vysvětlení.
Ve Hře NOLimit T. Holdem
Ve hře jsou před flopem 3 hráči všichni mají dorovnáno a BB jako poslední jde all in,
před flopem všichni 3 opět dorovnají dorovnají.
Po flopu SB navyšuje a Dealer dorovná do side pot
Po turnu SB navyšuje a dealer fold...
Je mi jasné že SB bere side pot.
Hrají následné o main pot všichni 3?
díky
anonymous
nigel
10.03.2011 15:55:21
ANONYMOUS 10.03.2011 15:29:47: Ne
nigel
crash16
11.06.2011 20:39:32
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně situace, která nastala v ČPT. Hráč na middle position dal raise a hráč na buttonu zvýšil raise svým Allinem. Hráč na Big Blinde dorovnal. Hráč na middle position se zeptal dealera jestli může dát raise all in. Dealer odvětil že ano. Pak došel Floorman a možnost navýšení zakázal. V online hrách se mi stává poměrně často že můžu all in jen dorovnat a nenavyšovat svým all inem a to i v situacích po flopu. Můžete mi vysvětlit které pravidlo se na toto vztahuje a zda platí i na riveru.

Předem děkuji za odpověď a obdivuji nezměrnou trpělivost admina při vysvětlování pravidel :-)
crash16
Ceasears
12.06.2011 01:26:29
Cavte.Dufam,ze to tu niekto este cita ::D ,chcel by som sa opytat,hrac A raisne z UTG a callne ho iba hrac B sediaci na CO,ostatni fold...Hraci ocheckuju cely board v zlozeni 2,7,7,J,3....Do SD by mal ist samozrejme prvi hrac A,lenze ten sa opyta hraca B,ze ci nieco ma,hrac B mu odpovie,ze drzi 7,hrac A muckne svoje karty a hrac B mu ukaze 8,9...Proste klamal...Ako je zavezne slovne vyjadrenie hraca?,da sa to postihovat?
Ceasears
crash16
18.06.2011 19:23:39
CEASEARS 12.06.2011 01:26:29: CEASEARS 12.06.2011 01:26:29: Ahoj, to je podstata pokeru klamat a lhát :-) Nic nebrání hráči chcecknout a čekat na vyjádření hráče za ním. Takže abych to shrnul je to naprosto v pořádku, pokud na to někdo skočí tak je to jeho blbost :-)
crash16
Zdeeneek
24.09.2011 19:47:11
Dobrý večer
Chci se zeptat je maly turnaj u ke stolu si přisedne jen 8 hráču je zde jedna mrtvola jako 9 hrač behem hry přijde hrač a sedne si na místo mrtvoly z ktere se braly povinne sázky poté dorazí 10 hráč a chce si přisednout jak se tato situace řeší? Muže se ke stolu dosadit 10 hrač a jak je to se počtem žetonu když nebyl jako mrtvola a nemohly se mu brát povinne sázky? dekuji
Zdeeneek
SvatoplukCech
07.10.2011 17:27:16
mám dotaz :
stůl: A J A 3 Q
Hráč A: J 3
Hráč B: J 2
kdo vyhraje???
SvatoplukCech
Dendelin
07.10.2011 17:47:07
SVATOPLUKCECH 07.10.2011 17:27:16: SPLIT; dělíte bank rovným dílem ::B
Dendelin
frndolin
05.12.2011 17:36:35
Nazdar, jsem nováček. Mám otázku. Co znamená maximální vklad, třeba 20euro na kolo?Co se stane, když se překročí? Dík
frndolin
Hetty-King
03.01.2012 10:15:20
Zdravím, rád bych se zeptal na jednu věcičku a to, kdo ve hře ukazuje první karty.
Vždy jsem se jako dealer učil, že je to hráč, který učinil poslední akci, tedy, který jako poslední učinil bet, raise, nebo re-raise a to nezávisle na tom, ve kterém sázkovém kole tato poslední akce byla. Pokud k žádné akci nedošlo, ukazuje karty první hráč po buttonu.
Nedavno mi bylo jedním hráčem řečeno, že záleží vždy konkrétně na sázkovém kole.
Stala se totiž tato situace : před flopem hráč A raisnul z katofu a hráč B na velkém blindu docoloval. Poté již až do riveru nebyla žádná akce (check do konce). Dle mého tvrzení, by měl ukazovat karty hráč A, neboť byl poslední, kdo provedl akci, byť i před flopem. Dle jeho tvrzení by měl ukázat první karty hráč B, s odůvodněním, že jeho raise byl před flopem a, že pokud již nebyla v následujících kolech žádná akce, ukazuje karty vždy hráč první po buttonu.
Zároveň bych se chtěl zeptat, zda-li se toto pravidlo může v některých casinech lišit či nikoliv. Děkuji za odpověď
Hetty-King
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino