Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Oldřich "oldrich88" Šiml v dealu v Sunday Million

Čeští hráči čím dál častěji promlouvají do konečných pořadí velkých turnajů. Tentokrát to nebyl nikdo z Abanana Pro Teamu, ani Paštika, ani nikdo ze SuperNova Elite. Online králem letošního roku se prozatím stává Oldřich "oldrich88" Šiml z Plzně, který před pár okamžiky zakončil svou pouť největším pravidelným online turnajem - Sunday Million na PokerStars.com. Olda se zastavil až v dealu a před spánkem po náročném turnaji ho může hřát bezmála $200.000!


Do turnaje Sunday Million na PokerStars.com se přihlásilo 8.341 hráčů, takže se při klasickém buy-inu $200+15 hrálo o $1.668.200. Kromě pravidelných českých online grinderů se turnaje zúčastnil i chlapík z Plzně Olda Šiml, kterého znají jen Plzeňáci a pár zasvěcených od vidění.

Olda Šiml na finálovém stole řádil a byl celou dobu chipleaderem. Při posledních sedmi hráčích byly stavy žetonů následující:

Seat 3: Rameva38 - 8.638.784
Seat 4: Saygoodbye40 - 5.998.794
Seat 5: Profesoras - 4.617.930
Seat 6: gsf84 - 6.059.960
Seat 7: Blompf - 20.010.087
Seat 8: oldrich88 - 25.492.673
Seat 9: iownoknp - 12.591.772

Na sedmém místě skončil skončil "Saygoodbye40", který se rozhodl pro shov s A-Q. "gs84" našel ale lepší karty:

PokerStars Hra č.39776525321: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVI (200000/400000) - 15.02.2010 8:26:49 CET 15.02.2010 2:26:49 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.5 je button
Místo 3: Ramewa38
Místo 4: Saygoodbye40
Místo 5: Profesoras
Místo 6: qsf84
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Ramewa38: vložil ante 40000
Saygoodbye40: vložil ante 40000
Profesoras: vložil ante 40000
qsf84: vložil ante 40000
Blompf: vložil ante 40000
oldrich88: vložil ante 40000
iownoknp: vložil ante 40000
qsf84: vložil small blind 200000
Blompf: vložil big blind 400000
VLASTNÍ KARTY
oldrich88: zvyšuje o 511111 na 911111
iownoknp: pokládá
Ramewa38: pokládá
Saygoodbye40: zvyšuje o 4957683 na 5868794 a je all-in
Profesoras: pokládá
qsf84: zvyšuje o 1081166 na 6949960 a je all-in
Blompf: pokládá
oldrich88 nezahrál včas
oldrich88: pokládá
Nedorovnaná sázka(1081166) se vrací qsf84
oldrich88 nehraje

FLOP:

oldrich88 se vrátil

TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
qsf84: ukazuje (pár králové)
Saygoodbye40: ukazuje
qsf84 sesbíráno 13328699 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 13328699 | Rake 0

Board:

Místo 3: Ramewa38 položil před Flop (nevsadil)
Místo 4: Saygoodbye40 ukázál a prohrál s nejvyšší karta eso
Místo 5: Profesoras (button) položil před Flop (nevsadil)
Místo 6: qsf84 (small blind) ukázál a vyhrál (13328699) s pár králové
Místo 7: Blompf (big blind) položil před Flop
Místo 8: oldrich88 položil před Flop
Místo 9: iownoknp položil před Flop (nevsadil)

Šestý se s turnajem rozloučil "Profesoras", který se vydal na shortu all-in z cutoffu a na big blindu sedící Olda Šiml musel dorovnat:

PokerStars Hra č.39776545301: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVI (200000/400000) - 15.02.2010 8:28:01 CET 15.02.2010 2:28:01 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.6 je button
Místo 3: Ramewa38
Místo 5: Profesoras
Místo 6: qsf84
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Ramewa38: vložil ante 40000
Profesoras: vložil ante 40000
qsf84: vložil ante 40000
Blompf: vložil ante 40000
oldrich88: vložil ante 40000
iownoknp: vložil ante 40000
Blompf: vložil small blind 200000
oldrich88: vložil big blind 400000
VLASTNÍ KARTY
iownoknp: pokládá
Ramewa38: pokládá
Profesoras: zvyšuje o 2267930 na 2667930 a je all-in
qsf84: pokládá
Blompf: pokládá
oldrich88: dorovnává 2267930

FLOP:


TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
oldrich88: ukazuje (pár dámy)
Profesoras: ukazuje (pár šestky)
oldrich88 sesbíráno 5775860 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 5775860 | Rake 0

Board:

Místo 3: Ramewa38 položil před Flop (nevsadil)
Místo 5: Profesoras ukázál a prohrál s pár šestky
Místo 6: qsf84 (button) položil před Flop (nevsadil)
Místo 7: Blompf (small blind) položil před Flop
Místo 8: oldrich88 (big blind) ukázál a vyhrál (5775860) s pár dámy
Místo 9: iownoknp položil před Flop (nevsadil)

Poté přišla hra, ve které "oldrich88" navýšil svůj chiplead, když se rozhodl pro re-steal svého budoucího soupeře v heads-upu:

PokerStars Hra č.39776636437: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVI (200000/400000) - 15.02.2010 8:33:28 CET 15.02.2010 2:33:28 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.8 je button
Místo 3: Ramewa38
Místo 6: qsf84
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Ramewa38: vložil ante 40000
qsf84: vložil ante 40000
Blompf: vložil ante 40000
oldrich88: vložil ante 40000
iownoknp: vložil ante 40000
iownoknp: vložil small blind 200000
Ramewa38: vložil big blind 400000
VLASTNÍ KARTY
qsf84: pokládá
Blompf: zvyšuje o 400000 na 800000
oldrich88: zvyšuje o 1311111 na 2111111
iownoknp: pokládá
Ramewa38: pokládá
Blompf: dorovnává 1311111

FLOP:

Blompf: sází 1200000
oldrich88: zvyšuje o 1688888 na 2888888
Blompf: dorovnává 1688888

TURN:

Blompf: sází 1200000
oldrich88: dorovnává 1200000

RIVER:

Blompf: sází 2000000
oldrich88: dorovnává 2000000

SHOW DOWN :
Blompf: ukazuje
oldrich88: ukazuje
oldrich88 sesbíráno 17199998 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 17199998 | Rake 0

Board:

Místo 3: Ramewa38 (big blind) položil před Flop
Místo 6: qsf84 položil před Flop (nevsadil)
Místo 7: Blompf ukázál a prohrál s nejvyšší karta eso
Místo 8: oldrich88 (button) ukázál a vyhrál (17199998) s dva páry, devítky a osmičky
Místo 9: iownoknp (small blind) položil před Flop

Minraise z UTG opět znamenal monster handu, o čemž se přesvědčil z big blindu pushující "qsf84", pro nějž turnaj skončil na 5. místě.

PokerStars Hra č.39776745214: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVII (250000/500000) - 15.02.2010 8:40:05 CET 15.02.2010 2:40:05 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.9 je button
Místo 3: Ramewa38
Místo 6: qsf84
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Ramewa38: vložil ante 50000
qsf84: vložil ante 50000
Blompf: vložil ante 50000
oldrich88: vložil ante 50000
iownoknp: vložil ante 50000
Ramewa38: vložil small blind 250000
qsf84: vložil big blind 500000
VLASTNÍ KARTY
Blompf: zvyšuje o 500000 na 1000000
oldrich88: pokládá
iownoknp: pokládá
Ramewa38: pokládá
qsf84: zvyšuje o 11079865 na 12079865 a je all-in
Blompf: dorovnává 11079865

FLOP:


TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
qsf84: ukazuje (pár devítky)
Blompf: ukazuje
Blompf sesbíráno 24659730 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 24659730 | Rake 0

Board:

Místo 3: Ramewa38 (small blind) položil před Flop
Místo 6: qsf84 (big blind) ukázál a prohrál s pár devítky
Místo 7: Blompf ukázál a vyhrál (24659730) s dva páry, esa a devítky
Místo 8: oldrich88 položil před Flop (nevsadil)
Místo 9: iownoknp (button) položil před Flop (nevsadil)

Svůj hot run potvrdil Oldřich Šiml vyhraným coinflipem proti "Rawema38", kterému sice přišel jeden z jeho 6 outs, jež před flopem měl, ale Oldův set na riveru ho odsoudil ke 4. místu:

PokerStars Hra č.39776754688: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVII (250000/500000) - 15.02.2010 8:40:40 CET 15.02.2010 2:40:40 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.3 je button
Místo 3: Ramewa38
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Ramewa38: vložil ante 50000
Blompf: vložil ante 50000
oldrich88: vložil ante 50000
iownoknp: vložil ante 50000
Blompf: vložil small blind 250000
oldrich88: vložil big blind 500000
VLASTNÍ KARTY
iownoknp: pokládá
Ramewa38: zvyšuje o 2500000 na 3000000
Blompf: pokládá
oldrich88: zvyšuje o 36040602 na 39040602 a je all-in
Ramewa38: dorovnává 2528784 a je all-in
Nedorovnaná sázka(33511818) se vrací oldrich88

FLOP:


TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
oldrich88: ukazuje (trojice, trojky)
Ramewa38: ukazuje (pár králové)
oldrich88 sesbíráno 11507568 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 11507568 | Rake 0

Board:

Místo 3: Ramewa38 (button) ukázál a prohrál s pár králové
Místo 7: Blompf (small blind) položil před Flop
Místo 8: oldrich88 (big blind) ukázál a vyhrál (11507568) s trojice, trojky
Místo 9: iownoknp položil před Flop (nevsadil)

O tom, kdo bude Šimlovým soupeřem v heads-upu, rozhodla následující hra:

PokerStars Hra č.39776825819: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVII (250000/500000) - 15.02.2010 8:44:50 CET 15.02.2010 2:44:50 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.7 je button
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Místo 9: iownoknp
Blompf: vložil ante 50000
oldrich88: vložil ante 50000
iownoknp: vložil ante 50000
oldrich88: vložil small blind 250000
iownoknp: vložil big blind 500000
VLASTNÍ KARTY
Blompf říká, "nh ;)"
Blompf: zvyšuje o 500000 na 1000000
oldrich88: pokládá
iownoknp: dorovnává 500000

FLOP:

iownoknp: checks
Blompf: sází 500000
iownoknp: zvyšuje o 3000000 na 3500000
Blompf: dorovnává 3000000

TURN:

oldrich88 říká, "ok"
oldrich88 říká, " ty"
iownoknp: sází 15151322 a je all-in
Blompf: dorovnává 15151322

RIVER:


SHOW DOWN :
iownoknp: ukazuje (pár dámy)
Blompf: ukazuje (pár králové)
Blompf sesbíráno 39702644 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 39702644 | Rake 0

Board:

Místo 7: Blompf (button) ukázál a vyhrál (39702644) s pár králové
Místo 8: oldrich88 (small blind) položil před Flop
Místo 9: iownoknp (big blind) ukázál a prohrál s pár dámy

Pár her nato se zbývající dva hráči dohodli na dealu v tomto poměru:

Blompf: $197.757
oldrich88: $196.971 (cca 3.757.000 Kč)

s tím, že konečnému vítězi na konto přibude ještě $30.000.

V posledních hrách Oldovi již Kartibůh nepřál, když prohrál přísný coinflip a pak klasický riverový 3outer "by PokerStars.com":

PokerStars Hra č.39777125947: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVII (250000/500000) - 15.02.2010 9:03:43 CET 15.02.2010 3:03:43 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.8 je button
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Blompf: vložil ante 50000
oldrich88: vložil ante 50000
oldrich88: vložil small blind 250000
Blompf: vložil big blind 500000
VLASTNÍ KARTY
oldrich88: zvyšuje o 722222 na 1222222
Blompf: zvyšuje o 2277778 na 3500000
oldrich88: zvyšuje o 43252057 na 46752057 a je all-in
Blompf: dorovnává 33057943 a je all-in
Nedorovnaná sázka(10194114) se vrací oldrich88

FLOP:


TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
Blompf: ukazuje (trojice, dvojky)
oldrich88: ukazuje
Blompf sesbíráno 73215886 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 73215886 | Rake 0

Board:

Místo 7: Blompf (big blind) ukázál a vyhrál (73215886) s trojice, dvojky
Místo 8: oldrich88 (button) (small blind) ukázál a prohrál s nejvyšší karta eso

 

PokerStars Hra č.39777160420: Turnaj č.284020010, 200$+15$ Hold'em No Limit - Úroveň XXXVIII (300000/600000) - 15.02.2010 9:05:45 CET 15.02.2010 3:05:45 ET
Stůl '284020010 237' 9-max Místo č.7 je button
Místo 7: Blompf
Místo 8: oldrich88
Blompf: vložil ante 60000
oldrich88: vložil ante 60000
Blompf: vložil small blind 300000
oldrich88: vložil big blind 600000
VLASTNÍ KARTY
Blompf: zvyšuje o 600000 na 1200000
oldrich88: zvyšuje o 9624114 na 10824114 a je all-in
Blompf: dorovnává 9624114

FLOP:


TURN:


RIVER:


SHOW DOWN :
oldrich88: ukazuje (pár dvojky)
Blompf: ukazuje
Blompf sesbíráno 21768228 od bank

SUMMARY:
Celkový bank 21768228 | Rake 0

Board:

Místo 7: Blompf (button) (small blind) ukázál a vyhrál (21768228) s dva páry, šestky a dvojky
Místo 8: oldrich88 (big blind) ukázál a prohrál s pár dvojky

Oldřich Šiml tak svou výhrou předčil své české předchůdce na fináovém stole Sunday Million - Oldu "anetas1" Trávníčka a Martina "praetoriancz" Provazníka. Velká gratulace!

Další české stopy v nedělních turnajích

V Sunday Million si dobře vedl i Abanana Pro Petr "jellycz" Jelínek, který skončil na 21. místě s výhrou $3.670.

Na finálový stůl speciálního promo turnaje F40 Micro Million se dostal pražský hráč Martin "matakoda" Kodraz. Při účasti 40.864 hráčů to je obdivuhodný výsledek, za nějž obdržel $7.181.

V dalším pravidelném nedělním turnaji na PokerStars, Sunday 500 ($500+30), skončil před branami finálového stolu žralok ze Slaného Ondra "KvicKiller" Goetz. Za 13. místo si odnesl $3.691.

SuperNova Elite Filip "drateks" Nechanský si tentokrát pro dolary odskočil na Full Tilt. V turnaji $75.000 GTD tam obsadil 3. místo, za nějž mu náleží $16.818.

V právě probíhající sérii FTOPS XV se v noci na dnešek odehrál 9. event - $500+35 heads-up. V konkurenci 1.024 hráčů se neztratil známý heads-up specialista Ondřej "Pulda" Pulec, který se s turnajem rozloučil až v osmifinále. Nakonec z toho bylo pěkné 10. místo a $7.680.

Sdílet tento článek na Facebooku
15.2.2010 | Autor: Jaroslav Vajgl

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 27
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
FenixNO1
15.02.2010 10:58:56
Tak sunday se zvládnul co Oldo, tak jaro strávené v Berlíně.....POĎ MI....justice:))
FenixNO1
gigi19
15.02.2010 11:12:56
velká gratulace do Plzně

FenixNO1: doufám že v Poděbradech křupneš toho vožralýho blbečka,ještě teď mě z něj bolí hlava
gigi19
Crane
15.02.2010 12:05:38
übergratz!
Crane
agregus
15.02.2010 12:31:21
GRATZ. BTW jeho nick je "oldrich88", nie olda88...
agregus
Crane
15.02.2010 13:52:04
hezky vysledky ceskejch hracu, to je az k neuvereni:)
Crane
Zralok
15.02.2010 16:35:31
Fasntastický výkon, gratulace.
Jenom více a houšť.
Docela rád bych viděl, a myslím že nejenom já, jestli by to bylo možné, průběh turnaje z pohledu hráče.
Zralok
Krotitel
15.02.2010 17:18:44
kazdy sunday milion je na pokerstars.tv.je tam finalovy stul s moznosti videt vsechny karty
Krotitel
Cica007
16.02.2010 02:00:49
Supr výkon!! gratulace z Písku
Cica007
dedap
16.02.2010 10:48:51
http://www.pokerstars.tv/movies/8FT/online-poker-show-sunday-million---february-14th-2010.html

To je paráda jak čte komentátor oldrich jako old (starý) Rich (jméno) lol :-)
dedap
lucanito
16.02.2010 12:55:30
DEDAP 16.02.2010 10:48:51: ne Old(jako starý) a rich (jako bohatý)
Asi z toho moc nemáš viď když koukáš na anglicky komentovaný video :-)
lucanito
dedap
16.02.2010 13:27:33
LUCANITO 16.02.2010 12:55:30: nějak jsem ten tvůj koment nepochopil, ale asi měl být vtipný a zhodit mojí angličtinu. tak ok, odrovnal jsi mě... lol
mě anglicky komentované videa maximálně vyhovují. navíc ta pokerová angličtina/terminologie je hodně easy.
dedap
MisionThe
16.02.2010 13:34:23
DEDAP 16.02.2010 13:27:33: potom je na to špatně angličtina, ptž lucanito to vystihnul správně ono RICH je totiž bohatý :)
MisionThe
dedap
16.02.2010 13:39:34
MISIONTHE 16.02.2010 13:34:23: jo je otřesná, ale pro mé účely zatím vyhovující a dostačující. mě to v tu chvli vyznělo takto, protože myslím, že se použivá i jako angl jméno. a pokud to Vám dělá nějaké problémy, tak mě je to putna. překladatel ze mě asi nebude. GL
dedap
MisionThe
16.02.2010 13:46:37
DEDAP 16.02.2010 13:39:34: tady ale nejde o to že ses překouknul nebo tak, tady jde o to že on tě opravil a ty ses do něj ještě "navezl" i když on má pravdu. Stačilo napsat že ses přeslechnul nebo tak a ne ještě ironicky komentovat...

btw. ono příjmení může být prakticky každý slovo, že? :)
MisionThe
dedap
16.02.2010 13:52:52
MISIONTHE 16.02.2010 13:46:37: Ok, je zbytečné řešit takové hlouposti. a lucanitovi se omlouvám, když to tedy určitě myslel v dobrém a bez "výsměchu"... Hezký den přeji
dedap
agregus
16.02.2010 14:06:50
chcel by som pocut komentatora vyslovit "OLDŘICH" :D inac, ked to takto pozeram spatne, tak to bol velmi zaujimavy stol. Ale ten Blompf si veru nezasluzil vyhrat. Nie kvoli stastiu, ale kvoli tym par handam co predvadzal...
agregus
Pokerisbingo
16.02.2010 16:55:54
AGREGUS 16.02.2010 14:06:50:
Souhlas ,hlavně ty jeho bety se mi vůbec nelíbili.
Pokerisbingo
Michal444L
17.02.2010 12:13:51
Tak já samozřejmě taky gratuluju Oldo.A konečně si poznal,že když ti do toho FenixNO1 nekecá,tak pro tebe neni problém vyhrát takovýhle prachy. :-)
Michal444L
peppesa
17.02.2010 13:51:36
super chlape, gratuluju, jen tak dál GL
peppesa
Woltaire
17.02.2010 18:54:01
Tak to je originál šílený,jako gratulace,ale svůj živototní luckbox už sis vybral..vyhrát jeden 3 dollarovej re-buy,dát si sunday mega a trefit to,je největší štěstí,co jsem kdy viděl..podle stats co vim,hraje normálně tenhle hráč 2 a 5 dollars SNG
Woltaire
FenixNO1
17.02.2010 22:48:37
WOLTAIRE 17.02.2010 18:54:01:
Originál šílený je, že fakt netuším, jaké jsou Tvoje stats-zdroje, ale pokud chceš být o chlup moudřejší a vidět jak se dá pálit online poker a jaké disciplíny a buyiny, tak se mrkni na web http://www.officialpokerrankings.com/ a zkus výše zmíněného pána zadat ty dube a mimo záznam, ještě vůbec než si věděla co poker je, natož texas holdem, Plzeň se hazardu a kartám vůbec věnovala a slušně si vydělávala a nejeden pražák či berouňan plakal cestou domu jak na pokru, tetě nebo cviku prohrál co mohl, a za zvuku cinkotu prohraných klíčku od aut a zrestituovaných domečků, ťapal zpět směr hlavní město!
FenixNO1
oldrich88
17.02.2010 23:23:50
Chtěl bych poděkovat všem za gratulace díky
Woltaire,nebudu tě nějak přesvědčovat,ale pravda je taková že 3dol.rebay sem nikdy nehrál nebavilo by mi to.A SNG hraju double up turbo 50,100 dol.Mam 3 hvězdy neni to nic závratnýho,ale udržet je by se mi určitě na SNG 2,5 nepodařilo.Ale spíš se věnuju turnajům od 21.00 55dol.gar.80000dol a rebay 11dol gar.60000dol.nekdy hraju od 19.00 109dol gar.40000dol a další. SM a Warm-Up hraju každou neděli!Takže nedal sem si 1 SM a nevyhrál škoda:-)!Ale souhlasim Lucky sem byl,ale to asi každej kdo to trefí co chytráku???
oldrich88
Woltaire
18.02.2010 23:26:56
Oldřich: Nemyslel jsem to nijak zle,jen jsme to sledoval s pár lidma a někdo tam vyjížděl tvoje stats...samozřejmě ti gratuluju,můžeš to originál hrát.Přeju ti další úspěchy.

Fenix:Bych byl opatrnější v těch silnejch řečech..;) Přijeď si někdy teda zahrát do Berouna,je to tu easy,jsme strašný ryby a furt pláčeme ;)
Mimochodem do Plzně jsem zavítal asi 3krát v životě na poker,fullhouse se to jmenuje myslim a dokonce mám za to,že tam byl olda, za ty tři návštěvy jsme si my ryby berounský odvezli pěknej balíček,jen já jsem byl dvakrát v dealu ve dvou a jednou to bylo dokonce taky s další berounskou fishkou;) o CG nemluvě. o allinu ani nebudu mluvit,poker ve sportbaru,nelíbilo se mi vůbec.Takže čau někdy u stolu;)
Woltaire
oldrich88
19.02.2010 01:01:39
Woltaire:já hraju v allinu a chtěl bych tě pozvat ve středu 24.2.2010 garance 75tis. za 1000+200 od19,00 Účast mi slíbil Paštika bude na něj 3000,- bounty neni to tak hrozný ten sportbar.Dík za gratulaci
oldrich88
Woltaire
19.02.2010 09:55:07
Já vím že tam hraješ, pamatuju si tě moc dobře :-) S tou středou se mnou nepočítej, v týdnu chodím jen tady v Berouně,nebo Praze, kde to mám blízko..Navíc kvůli All-inu bych teda do Plzně nejel,opravdu se mi to tam nelíbilo..Ale třeba někdy o víkendu se rád přijedu mrknout do fullhousu,jestli ještě stojí... :)
Woltaire
Kecinpulach
19.02.2010 20:10:20
Velká gratulace! Kdy si budeme moci přečíst rozhovor? ;)
Kecinpulach
honck
22.02.2010 05:47:34
WOLTAIRE 19.02.2010 09:55:07: ad fullhouse: nestoji. zavreno. vse se presunulo do pokerhousu kousek od zimaku.
honck
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino