Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Principy hry Chinese Poker - 2. část - mandarínská verze

V první části pojednání o čínském pokeru jsme probrali základní pravidla týkající se západní a východní verze. Nyní se blíže podíváme na tzv. mandarínskou verzi čínského pokeru. V tomto systému hry čínského pokeru jsou sice zachovány bonusy východní verze, ale k nim jsou ještě přičítány body za výhry v jednotlivých sestavách – opět vždy jeden bod za dílčí výhru. Mimo tuto skutečnost  zde ještě existují dvě speciální bonusové situace.


 1) případ nazvaný jako SHOT vznikne, když hráč má lepší všechny tři sestavy. V této situaci jsou body za výhru v dílčí sestavě zdvojnásobeny a mohou k nim být ještě připočteny i bonusové body. Například jestliže hráč porazí soupeře ve všech třech sestavách a vytvoří ještě trojici ve front sestavě, potom jeho bodový součet dosáhne hodnoty 9. V tomto bodovém ohodnocení jsou započítány 2 x 3 body za všechny vyhrané sestavy a k nim jsou ještě přičteny 3 bonusové  body za trojici vytvořenou ve front sestavě

2) další případ nastane, kdy hráč vyhraje všechny tři sestavy proti všem třem protihráčům u stolu. Tato situace se nazývá HOMERUN a je tedy aplikována pouze u hry s plným počtem čtyř hráčů (FOUR-HANDED GAME). Jestliže se toto stane, jsou body za výhry v jednotlivých dílčích sestavách ztrojnásobeny a  jestliže má také ještě hráč nárok na bonusové body, jsou také tyto body přičteny k součtu bodů hráče. Například když hráč porazí všechny protihráče uvedeným způsobem a bude mít trojici ve front sestavě, získá u každého hráče 12 bodů – vždy devět bodů za výhry v sestavách, které jsou  povýšené o tři body za trojici ve front sestavě.

V čínském pokeru se připouští, aby hráč tzv. vzdal (SURRENDER) své kombinace. V tom případě musí takto učinit prostřednictvím verbální deklarace ještě před vyložením karet (SHOWDOWN). Potom nebudou karty tohoto hráče srovnávány s kartami dalších účastníků hry. Bude muset ale zaplatit pokutu tím způsobem, že na jeho úkor získá každý z protihráčů tři body. Aby mohl hráč vzdát své karty, musí mít před sebou na stole dostatek žetonů k zaplacení pokuty. Potom, co hráč ve hře deklaruje svůj úmysl prohlášením SURRENDER, potvrdí tento akt hráče také dealer ústně a položí na složené zavřené karty dotyčného hráče značku (MARKER).

Kombinace CLEAN SWEEP u čínského pokeru

Ve všech popsaných verzích čínského pokeru se hraje také na takzvané CLEAN SWEEP kombinace karet, kterým jsou přiřazeny bonusové body. Všechny druhy těchto kombinací musejí hráči nahlásit ještě před vyložením karet (SHOWDOWN). Jejich bonusové ohodnocení není u každé verze čínského pokeru stejné. Sestupné hodnotové seřazení CLEAN SWEEP kombinací od nejvyšší po nejnižší je následující:

1. Kombinace PURE DRAGON

Jedná se o karty od esa po krále stejných znaků (piky, srdce, kříže nebo listy). Tato kombinace je v západní verziohodnocena 8 bonusovými body, ve  východní verzi 13 bonusovými body a v mandarínské verzi 39 bonusovými body.

2. Kombinace BLACK/RED DRAGON

Karty jsou seřazené od esa po krále a mají stejnou barvu (červenou nebo černou). Bonusové body jsou stejné jako v předchozím případě vyjma mandarínské verze, u níž je tato kombinace ohodnocena nižším počtem, tj. 26 body.

3. Kombinace DRAGON

Jde o sestavu karet od esa po krále, v níž mohou mít karty různé barvy. Jednotlivé verze čínského pokeru (východní, západní a mandarínská) přiřazují této kombinaci bonusové body 4, 13 a 13.

4. Černá nebo červená kombinace (ALL BLACKS OR ALL REDS)

Jedná se o 13 karet stejné barvy (buď červené, nebo černé). Bonusové ohodnocení u jednotlivých verzí je stejné jako u kombinace DRAGON.

5. Nízká kombinace (MINOR HAND)

V této kombinaci jsou karty různých barev, které mají hodnoty od 2 do 9. Tato kombinace je bonusově ohodnocena pouze v mandarínské verzi 6 body.

6. Vyšší kombinace (SENIOR HAND)

Jedná se také o karty různých barev, které jsou ovšem na rozdíl od předchozí kombinace kartami vyšších hodnot (od desítky po eso).Tato kombinace je opět  bonusově ohodnocena stejně jako předchozí pouze v mandarínské verzi 6 body.

7. Párová kombinace (SIX WHEELS HAND)

Jde o kombinaci šesti párů (pozn.: také poker vytváří dva páry). Západní varianta čínského pokeru přiřazuje této kombinaci 4 bonusové body, obě východní potom 3 body.

8. Kombinace tří flushí (THREE FLUSH HAND)

Tato kombinace sestává ze tří flushí, ve front, middle a back sestavě. Bonusové ohodnocení je u všech variant stejné jako u předchozí kombinace.

9. Kombinace tří straight (THREE STRAIGHT HAND)

Jak již název napovídá, v této kombinaci jsou v jednotlivých sestavách bonusem straight.Bonusové ohodnocení je zde stejné jako u předchozích dvou kombinací.

Jestliže má CLEAN SWEEP více hráčů, potom obdrží celkové bodové ohodnocení lepší kombinace z uvedeného žebříčku. V případě, že mají dva  hráči CLEAN SWEEP stejné hodnoty, dochází k situaci označené jako TIE, při níž nedochází k peněžní transakci mezi těmito hráči. Tito hráči ale případně mohou získat peníze od ostatních hráčů. Jestliže není CLEAN SWEEP deklarována před ukázáním karet SHOWDOWN, potom je hrána jako normální kombinace.

Buy-in má u čínského pokeru obvykle hodnotu 20 násobku peněžní hodnoty jednoho bodu. Jestliže se účastníkovi hry nakonec nepodaří sestavit kombinace dle řádného pořadí, jeho sestavy jsou prohlášeny za neplatné a takový hráč musí zaplatit pokutu. Hráč s neplatnou sestavou zaplatí CLEAN SWEEP kombinaci její bodovou hodnotu. Pokuta je proti normálním kombinacím nastavena následujícím způsobem:

- u západní verze jsou to čtyři body

- u východní verze se platí 3 body plus bonus

- u mandarínské verze se platí 6 bodů plus bonus

Sdílet tento článek na Facebooku
10.2.2008 | Autor: Petr Dvořáček

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 0
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.


 

Spolupracujeme:

Forbes Casino