Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Pokerové turnaje - komplexní přehled

Turnaje v pokeru jsou bezesporu historicky nejdůležitější inovací, které kdy byly aplikovány na pokerové hry. I když nejde zrovna o nejnovější fenomén (první pokerové turnaje vůbec byly v USA organizovány již na konci 60. let minulého století), není v současné době prakticky asi vůbec možné si pokerovou hru bez této inovace představit. Turnajový poker především stojí za fenomenálním boomem pokeru na celém světě, jelikož je důležitým prvkem a nepostradatelnou součástí současného pokerového marketingu a také pokerového byznysu na internetové síti vůbec.


Základní princip pokerového turnaje

Princip turnaje v pokeru je v podstatě velmi jednoduchý. Zúčastnění hráči zaplatí poplatek za organizaci turnaje/registrační poplatek (ENTRY FEE/REGISTRATION FEE) a zakoupí si také za vstupní vklad (BUY-IN) určené množství základních startovních žetonů (STARTING CHIPS), přičemž jejich celková herní hodnota (PLAY MONEY) se nerovná hodnotě vstupního vkladu, nýbrž má k tomuto vstupnímu vkladu daný poměrný vztah.

Hráči, kteří své žetony v průběhu turnajové hry prohrají, vypadávají z turnaje a nakonec celý turnaj vyhraje hráč, který vyhraje všechny žetony. Nejlepší účastníci turnajového klání umístění do daného místa nakonec v čele s vítězem obdrží podle stanoveného procentního klíče odstupňované finanční částky, jejichž souhrn (PRIZE POOL) byl získán ze všech vstupních vkladů a případných dokoupení  hráčů.  Účastníci celé řady turnajů si v průběhu počáteční fáze turnajové hry mohou dokoupit žetony do hry, jestliže již všechny prohráli. Tyto další nákupy žetonů zvané RE-BUYS bývají časově resp. finančně omezené a informace o nich by měly být součástí vypsání turnaje.

V řadě turnajů je ještě mimo normálních dokupů umožněno hráčům ještě jedno dokoupení žetonů, které je označováno jako ADD-ON. Tento dodatečný nákup žetonů, který bývá větší než RE-BUY, nemusí být vázán na minimální počet stávajících žetonů hráče. ADD-ON navyšuje významně PRIZEPOOL a obvykle je umožněn na konci časového úseku určeného pro normální dokoupení. Turnaj, v němž NEJSOU vůbec povolena žádná dokoupení, se nazývá FREEZEOUT. Z tohoto turnaje hráč vypadne ihned potom, co prohraje všechny své žetony.

Počet finančních výher v turnajích a jejich procentní odstupňování závisí na počtu zúčastněných hráčů. Dva příklady možných vypsání pokerových turnajů (pro LIMIT THP a NO LIMIT THP) dokládají tyto materiály z pokerové herny největšího kasina na světě Foxwoods, které má své sídlo v americkém státě Connecticut a patří indiánské komunitě Mashantucket Pequots.

Turnajové struktury

TEARS turnajová struktura se vyznačuje pozvolnou gradací limitů v průběhu stanovených časových úseků (hráči mají více času na hru v prvních fázích turnaje). V těchto turnajích jsou limity a startovní množství žetonů vázány na úrovně BUY-INů. Délky jednotlivých levelů turnajů jsou stanovovány na základě počtu účastníků. McClelland turnajová struktura začíná s vyššími limity než TEARS struktura, levely jsou delší a limity mají větší skoky. Tento způsob organizace hry eliminuje hráče rychleji v počátečních fázích turnaje a zbylým hráčům zase poskytuje více času na hru v závěrečných fázích turnajů. Každý z těchto typů turnajů vyhovuje jiným hráčů. Turnaje typu TEARS jsou oblíbené mezi účastníky, kteří se na turnaje spíše specializují a do herny přijdou hlavně kvůli turnajové hře. Očekávají, že ve hře zůstanou déle a tím si za své peníze užijí více zábavy. U turnajů hraných systémem TEARS sice zůstává déle ve hře více hráčů, ale ti pak musí v závěrečných fázích takových turnajů hrát rychleji a mít také asi více štěstí, aby dopadli co nejlépe. Turnaje hrané podle McClelland struktury vyhovují spíše hráčům CASH GAMES, kteří se po případném rychlém vyřazení z turnaje mohou zapojit do cash her   nenavštěvují totiž hernu jen hlavně kvůli turnajům.

Akronym TEARS  je zkratkou pro název Tournament Evaluation and Rating System, tedy turnajovou strukturu, kterou etabloval turnajový ředitel Američan Tex Morgan. Například na začátku století se podle ní hrály významné turnaje jako World Poker Challenge (Reno Hilton),WSOP (Binion’s Horseshoe Las Vegas), Tournaments of Champions (Orleans in Las Vegas) nebo Legend of Poker (Bicycle Casino). Starší turnajová struktura McClelland je pojmenována po turnajovém řediteli Jack McClellandovi a byla používána v takových významných turnajích jako jsou L.A. Poker Classic, California State Poker Championship (Commerce Casino L.A.), The World Poker Open (Horseshoe/Gold Strike Tunica) nebo Four Queens Poker Classic (Las Vegas).

Oba dva zmíněné turnajové formáty mají své pro i proti a dochází také k jejich vylepšování. Faktem je, že formát turnajů, v nichž se hrají kratší čas nižší limity a delší čas vyšší limity vyhovuje spíše těm lepším pokerovým profesionálům. Většina z nich totiž nemá zájem hrát šest až osm hodin a končit s ničím. Z hlediska kvality hry bude asi vždy zajímavější systém, v němž budou mít hráči dostatek času ke hře na finálovém stole. To může být třeba turnaj, v němž budou hráči na finálovém stole začínat s BLINDy, jejichž úroveň nepřesáhne 10 % (v ideálním případě asi 5 $) průměrného počtu žetonů hráčů).

PRAVIDLA PRO REGULACI HRY V TURNAJÍCH

Mezi základní turnajové regulační nástroje patří zejména pravidlo HAND-FOR-HAND, systém výměny žetonů CHIP RACE a pravidla týkající se umísťování DEALER BUTTONu - DEAD BUTTON RULEMOVING BUTTON RULE

Aplikace pravidla HAND-FOR-HAND

Jak bylo již řečeno, v pokerových turnajových kláních se vítězem stává účastník, který nakonec zůstane ve hře jako poslední. Během turnaje dochází k nerovnoměrnému vypadávání hráčů na stolech a zbylí hráči jsou potom přemísťováni ke zbývajícím stolům tak, aby byl počet ještě hrajících hráčů pokud možno stejnoměrně rozdělen mezi všechny stoly.

Pomocí zvyšování BLINDů (tj. velkých a malých sázek naslepo) se v turnajích docílí vyřazení méně úspěšných popřípadě příliš pasivních hráčů. V případě, že by v pokerové hře neexistovaly BLINDy, hra by naprosto ztratila na zajímavosti, protože by nikdo nebyl nucen vkládat sázky. V turnajových hrách mají sázky naslepo význam naprosto stěžejní: kdyby totiž jejich úroveň nebyla po určitých časových intervalech se železnou pravidelností zvyšována, nemohl by formát turnajové hry prakticky vůbec fungovat, protože by se dostal do nereálných časových propozic. Jelikož dochází v různých fázích turnajů k vyřazování hráčů, měl by organizační tým turnaje zajistit, aby vše probíhalo na fair play úrovni.

Například v případě, že budou v turnaji hrát již jen pouze dva stoly se šesti resp. pěti hráči a bude se vlastně čekat na vyřazení toho jedenáctého (aby mohl být zřízen konečný finálový stůl s celkem deseti účastníky), je nezbytné zabezpečit, aby se například na jednom ze stolů díky třeba zdržování hry nehrálo o něco rychleji. Ve svižnějším sledu her se logicky i rychleji posouvají  BLINDy, což by mohlo být pro některé z hráčů nevýhodné. Proto dochází k aplikaci pravidla hry označeného jako HAND-FOR-HAND. Nastolením hry HAND-FOR-HAND je sledován účel, aby na všech stolech probíhal pokud možno stejný počet her. Jestliže tedy například na jednom ze stolů skončí jedna hra náhodou dříve, čeká se na začátek další hry na tomto stole až do chvíle, kdy dojde také k začátku hry na dalším stole. Toto pravidlo bývá také aplikováno v rámci větších turnajů na internetu, u nichž bývá třeba více placených míst. I zde je důvodem nastolení tohoto pravidla zamezení zvýhodnění některých hráčů, kteří by se mohli dostat na poslední placená místa částečně i díky neférovému prodlužování resp. zdržování hry.

SYSTÉM VÝMĚNY ŽETONŮ CHIP RACE

Tím, jak se v průběhu turnaje zvyšují BLINDy, dochází také k potřebě výměny žetonů za žetony vyšších hodnot. Například v jisté části průběhu turnaje dojde k potřebě vyřadit ze hry hrací známky, které mají hodnotu 5 jednotek. Každý hráč tedy hrací známky těchto hodnot vyjme z ostatních svých hracích známek (pokud tedy ovšem nějaké takové vůbec vlastní) a organizátor hry je vymění za žetony, které mají hodnotu 25 jednotek. Může se často stát, že hráčům zůstane několik žetonů, které takto není možné vyměnit, jelikož nedosahují v součtu 25 jednotek. V těchto případech bývá běžné, že dealer rozdá každému z hráčů s přebývajícími žetony po jedné kartě za každý žeton v hodnotě zmíněných pěti jednotek. Karty jsou potom organizátorem hry rozdány počínaje hráčem na pozici číslo 1 (tuto pozici číslo jedna má účastník hry sedící jako první po levici dealera), přičemž hráči vždy za své žetony dostanou najednou všechny karetní listy. V případě, že má třeba hráč na pozici malé sázky naslepo dva žetony hodnoty pěti jednotek, obdrží ještě před dalším hráčem s velkou sázkou naslepo hned dva karetní listy. Tomu z hráčů u stolu, který má potom nejvyšší karetní list, jsou zbývající žetony od ostatních hráčů proměněny za žetony vyšších hodnot. Přitom platí, že při rovnosti hodnot karetních listů rozhoduje jejich barva obvykle v následujícím sestupném pořadí: piky, srdce, káry a kříže. Jen pro zajímavost: v angličtině takové sestupné pořadí odpovídá obrácenému abecednímu pořadí počátečních písmen názvů barev karetních listů: spades, hearts, diamonds a clubs.

Popsaný systém hodnotové výměny žetonů se v turnaji nazývá CHIP RACE. K uvedené hodnotové výměně žetonů se váže toto základní pravidlo: samotná aplikace systému výměny žetonů CHIP RACE nesmí v žádném případě vyřadit hráče z turnaje.

PRAVIDLO  O  UMÍSTĚNÍ  ZNAČKY, KTERÁ OZNAČUJE  DEALERA - DEAD BUTTON RULE

V rámci pokerového turnaje dochází někdy k případům, kdy je třeba stanovit nové umístění DEALER BUTTONu označujícího hráče, který se stává teoretickým dealerem.

Jedná se o situace, v nichž je ze hry vyřazen hráč s malou sázkou naslepo, hráč s velkou sázkou naslepo nebo oba dva hráči s těmito sázkami současně. Na uvedené případy pamatují dvě pravidla, která je řeší různým způsobem. Jedno z pravidel se nazývá DEAD BUTTON RULE a název druhého je MOVING BUTTON RULE. Před začátkem turnaje je třeba si vždy ujasnit, podle kterého ze zmíněných pravidel se budou tyto případy řešit.

DEAD BUTTON PRAVIDLO – DEAD BUTTON RULE

Užití pravidla DEATH BUTTON RULE v případě, kdy je vyřazen ze hry hráč s malou sázkou naslepo

Jestliže dojde k této situaci a hráč s malou sázkou na slepo není nahrazen jiným hráčem, je DEALER BUTTON přesunut na uvolněné místo a sázky naslepo se posunou jako obvykle na další hráče. Přitom platí, že z hlediska sázení hraje jako poslední v posledních třech sázecích kolech účastník hry, který měl DEALER BUTTON v herní fázi, v níž vypadnul ze hry hráč s malou sázkou naslepo.

Užití pravidla DEAD BUTTON RULE v situaci, že je ze hry vyřazen hráč s BB

Jestliže uvedený hráč s velkou sázkou naslepo není nahrazen jiným hráčem, posune se DEALER BUTTON na hráče, který měl malý BLIND, přičemž malý blind neexistuje a velký BLIND obdrží hráč, který sedí jako první po levé straně neobsazeného místa. V následující hře je DEALER BUTTON posunut na neobsazené místo a hráčem se sázkovou výhodou držitele DEALER BUTTONu  se podruhé stane hráč, který měl malý BLIND ve fázi hry, v níž byl vyřazen hráč s velkým BLINDem.

Užití pravidla DEAD BUTTON RULE v případě, že jsou ze hry vyřazeni oba dva držitelé sázek naslepo

Jestliže vyřazení hráči s oběma sázkami naslepo nejsou nahrazeni jinými soupeři z jiných stolů, získá i v dalších dvou kolech sázkovou výhodu držitele DEALER BUTTONu hráč, který měl v době vyřazení obou hráčů s BLINDy DEALER BUTTON, Tento účastník hry tedy bude mít výhodu posledního sázejícího v posledních třech sázkových kolech tři hry za sebou.

MOVING BUTTON RULE

Při aplikaci tohoto pravidla se vychází z premisy, že DEALER BUTTON musí být v každé hře posunut na dalšího hráče. V případě, že tedy vypadne ze hry hráč s malým BLINDem, bude mít v následující hře výhodu hráče s DEALER BUTTONem hráč s malou sázkou naslepo a první dva hráči následující po jeho levici obdrží velké sázky naslepo. Ve hře tedy budou hrát dva velké BLINDy a hráč s malým BLINDem, který bude zároveň také vlastnit i DEALER BUTTON.

V případě, když je ze hry vyřazen hráč s velkou sázkou naslepo, bude mít v příští hře výhodu hráče s DEALER BUTTONem hráč, který měl malý BLIND a v této hře budou také zároveň dvě velké sázky naslepo. Tyto velké sázky naslepo vloží první účastníci hry, kteří sedí nalevo od místa, které uvolnil vyřazený hráč. V následující hře bude mít první hráč nalevo od uvolněného místa malou sázku naslepo, hráč za ním bude také na malém BLINDu a druhý hráč za ním bude mít zcela logicky velký BLIND.

HRA JEDEN NA JEDNOHO – HEADS UP

V pokerové hře jeden proti jednomu je důležité vždy vědět, kde se bude nacházet malá sázka naslepo. Na některých on line sajtech je umísťována malá sázka naslepo na místo s BUTTONem s tím, že SMALL BLIND se před FLOPem vyjadřuje jako první a po FLOPu jako poslední. Jiné pokerové on line herny zase umísťují na BUTTON BIG BLIND a malou sázku naslepo na druhou pozici. V tomto případě malý BLIND začíná ve všech kolech jako první. V kamenných pokerových hernách se někdy může přihodit, že ani dealeři přesně neví, jak je to vlastně s umísťováním BLINDů, protože HEADS UP hra zde není příliš častá.

Pro umístění sázek naslepo a DEALER BUTTONu ve hře HEADS UP v pokerových hernách platí většinou následující ustanovení: malou sázku naslepo má hráč s DEALER BUTTONem. Tento účastník hry hraje jako první před rozdaným FLOPem a jako druhý po FLOPu. Dealer v tomto případě vždy rozdá karty nejdříve hráči, který nemá DEALER BUTTON.

Řešení umístění DEALER BUTTONu v případech, kdy je jeden ze tří zbývajících hráčů u stolu vyřazen.

Pro pochopení pravidel v těchto herních situacích je důležité mít na paměti, že žádný z hráčů u stolu by neměl platit dvakrát za sebou velkou sázku naslepo. V prvé řadě by nás tedy mělo zajímat, který z hráčů bude mít v další hře velkou sázku naslepo. Jestliže budeme mít o této otázce jasno, budeme také vědět, kdo bude mít malý BLIND a potažmo také DEALER BUTTON. Následující text popisuje tři případy řešení takových situací, v nichž bude vyřazen vždy jeden z trojice zbývajících hráčů v turnaji. Pro lepší názornost si označíme jednotlivé hráče čísly 1, 2 a 3, tak jak sedí ve směru hodinových ručiček u stolu (po levici hráče 1 sedí hráč 2  a po levici hráče 2 sedí hráč 3). Dále vycházejme z předpokladu, že hráč č. 1 vlastní DEALER BUTTON.

Situace, kdy je vyřazen hráč s DEALER BUTTONem

Jestliže je vyřazen dealer (hráč č. 1), bude mít velkou sázku naslepo hráč číslo 2 a hráč číslo 3 bude mít malou sázku naslepo spolu s DEALER BUTTONem. Hráč číslo 3 prostě nemůže mít dvakrát za sebou velký BLIND.

Případ, kdy je vyřazen ze hry hráč s malou sázkou naslepo

V případě, že je ze hry vyřazen hráč číslo 2, dostane velký BLIND hráč číslo jedna a jeho protihráč, tedy hráč číslo 3 dostane malý BLIND spolu s DEALER BUTTONem.

Vyhodnocení  situace, v níž je vyřazen hráč s velkým BLINDem

V případě, že je ze hry vyřazen hráč číslo 3, obdrží velký BLIND hráč číslo 1 a jeho protihráč, hráč číslo 2 bude mít tedy zcela logicky malou sázku naslepo a DEALER BUTTON.

ALTERNATIVY POKEROVÝCH TURNAJŮ

Dříve, než se stručně v přehledu zmíníme o základních charakteristikách různých druhů pokerových turnajů, podívejme se do seznamu vysvětlivek akronymů, kterými jsou jednotlivé turnaje označovány nebo které se objevují v označení turnajů.

F/R FREEROLL
H/U HEADS UP
H HOLDEM
O OMAHA
O8 OMAHA HI-LO
7CS 7-CARD STUD
7CS8 7-CARD STUD HI-LO
RZ RAZZ
DL 2-7 DRAW LOWBALL
TDL 2-7 TRIPLE DRAW LOWBALL
H.O.R.S.E. HORSE EVENT
H.O.S.E. HOSE EVENT
S.H.O.E. SHOE EVENTL = LIMIT
PL POT LIMIT
NL NO LIMIT
R/B REBUY
F/O FREEZEOUT
S/O SHOOT OUT
A/O SHOOT OUT
D-C DOUBLE CHANCE
LD LADIES
SN SENIORS
TB TURBO
SP SPEED
6-H 6-HANDED
M.E. MAIN EVENT
S-SAT SUPER SATELLITE
M-SAT MEGA SATELLITE
STT SINGLE TABLE TOURNAMENT
SNG SIT & GO TOURNAMENT

Charakteristiky jednotlivých typů turnajů

FREEROLL TURNAJE

V těchto turnajích neexistuje ani vstupní vklad BUY-IN ani poplatek za organizaci turnaje ENTRY FEE/REGISTRATION FEE. Přestože je takový turnaj pro hráče zcela zadarmo, jsou v něm k dispozici pro nejlepší účastníky menší finanční ceny nebo postupová místa do dalších již placených turnajů. Turnaje FREEROLL jsou velice populární a proto je hraje také velké množství hráčů – například jsou vypisovány i pro deset tisíc hráčů. Počet hráčů v těchto turnajích bývá často omezen nižším číslem, než je číslo deset tisíc.

SIT & GO (SIT AND GO) TURNAJE (SNG)

SIT AND GO turnaje se hrají podobně jako FREEZEOUT turnaje s tím rozdílem, že FREEZEOUT turnaje jsou MTT (MULTITABLE) turnaje, kdežto SIT AND GO turnaje jsou v podstatě SINGLE-TABLE turnaje hrané i na několika stolech.

Jedná se o turnaje obvykle s jedním nebo několika stoly (např. 2, 3, 5, 10, 20) jejichž začátek není pevně časově stanoven, protože začínají, až když je do turnaje registrován takový počet hráčů, pro který byly vypsány. V případě turnaje SNG s více stoly (MULTITABLE SNG) jsou po eliminaci hráčů zbylí hráči přemísťováni mezi stoly tak, aby tyto stoly byly rovnoměrně obsazeny. Například u SNG turnaje pro 45 hráčů mohou být třeba stoly po devíti hráčích a když je vždy vyřazeno z turnaje 9 hráčů, tak dochází k rovnoměrnému přemístění zbylých hráčů mezi stoly. Nakonec zůstane ve hře 9 hráčů, kteří vytvoří finálový stůl. U takového turnaje při vstupném například 3 $ + 25 centů může třeba brát peníze 7 nejlepších hráčů (42 $ první a 6 $ sedmý). Při 18 hráčích mohou být například placeni 4 nejlepší ve výplatních poměrech 40, 30, 20 a 10 %. U turnaje s jediným stolem (SINGLE-TABLE  ) například pro devět hráčů bývají vyplácena 3 místa obvykle v poměrech 50, 30 a 20 %. Tyto turnaje jsou velmi oblíbené, protože hráči hrají hned od začátku na finálovém stole a mohou si tedy vyzkoušet své turnajové umění i ve hře s méně hráči. Některé z nich mívají také placena čtyři první místa.

SHOOTOUT (SHOTGUN) TURNAJE  (SHOOTOUT / SHOTGUN TOURNEYS)

V takto označených turnajích se na jednotlivých stolech hraje vždy až do posledních hráčů, přičemž tito zbývající hráči jsou potom přesazeni k finálovému či závěrečným stolům. Formát SHOOTOUT turnajů může být odlišný. Například nemusejí postupovat na finálový stůl jen vítězové na jednotlivých stolech. Může se třeba jednat o turnaj pro 27 hráčů a tito ho začnou hrát na třech stolech. Z každého z nich potom postoupí tři nejlepší hráči a ti nakonec vytvoří finálový stůl s devíti účastníky. Turnaje, jejichž vítěz je nucen vyhrát dva turnajové stoly se nazývají DOUBLE  SHOOTOUT  TOURNAMENTS. V turnajích označených jako TRIPPLE SHOOTOUT musí vítězný hráč zvítězit na třech stolech. TRIPPLE SHOOTOUT turnaje se také hrají s menším počtem hráčů na stolech (například se čtyřmi na šestnácti stolech). Zajímavou inovací SHOOTOUT turnajů jsou turnaje začínající s jedenácti stoly, na nichž hraje ze začátku po deseti hráčích. První fáze tohoto turnaje končí, jakmile zůstanou pouze tři hráči u každého stolu. Všem těmto hráčům je vyplacena výhra a hráči postupují do druhé fáze turnaje. Druhá fáze turnaje začíná na čtyřech stolech – tři z nich mají 8 hráčů a jeden 9. Opět zůstanou v turnaji jen hráči umístění na prvních třech místech každého stolu, kterým je opět vyplacena výhra. Ve třetí fázi turnaje začnou zbylí hráči hrát na dvou stolech po šesti hráčích. Opět zůstanou pouze tři nejlepší, kterým je vyplacena opět výhra. Poslední fáze turnaje se hraje u jediného stolu s posledními šesti hráči. Zde jsou nakonec vyplaceni nejlepší tři a turnaj končí klasicky, když zůstane pouze vítěz. SHOOTOUT je turnaj, v němž v němž rozhodně není o vzrušení nouze.

Turnaje HEADS-UP

Zcela zvláštní variantou pokerových turnajů jsou takzvané HEADS-UP turnaje, které se hrají podobně jako například tenisové turnaje vyřazovacím způsobem (KNOCK- OUT STYLE). V těchto turnajích hrají proti sobě vždy pouze dva hráči. Turnaje tohoto formátu se hrají jako SINGLE-ELIMINATION, DOUBLE- ELIMINATION turnaje nebo jako turnaje označené názvem ROUND-ROBIN. U SINGLE-ELIMINATION turnajů je hráč vyřazen po první prohře a u DOUBLE- ELIMINATION turnajů po druhé prohře. V ROUND-ROBIN formátu hraje každý hráč HEADS-UP hry proti celé řadě soupeřů a hráči jsou umísťováni do žebříčku podle statistiky výher a proher. Nejlépe umístění hráči potom postupují do SINGLE nebo DOUBLE- ELIMINATION playoff turnajů. Pravděpodobně nejlepším turnajem tohoto druhu je turnaj, v němž každý hráč hraje minimálně jednou s každým dalším hráčem turnaje. Playoff hraje nakonec obvykle 8 nebo 10 hráčů.

SATELLITES – SATELITNÍ TURNAJE

Satelitní turnaj je menší turnaj, v němž cenami pro nejlepší hráče jsou vstupy do většího turnaje. V tomto smyslu jsou satelity levnými turnaji, z nichž se mohou hráči za málo peněz dostat do dražších turnajů, tj. do turnajů s vyššími vstupními vklady (BUY-INS) a většími PRIZEPOOLy. Například může existovat satelitní turnaj se vstupem (BUY-IN) 20+2 $. Jestliže se tohoto turnaje zúčastní například 30 hráčů, získají první tři hráči jako cenu vstup do většího turnaje, který má BUY-IN 200+20 $. Jinými slovy: na každých 10 hráčů satelitu je jeden postupující do většího turnaje. Někdy mimo postupujících hráčů obdrží určité dolarové ceny  i hráči, kteří skončili v pořadí těsně v závěsu - tedy na nepostupových místech.

TURNAJE  6-MAX  (SHORTHANDED TOURNAMENTS)

Jedná se o formát turnajů, v němž jsou na stolech hráči pouze do určitého počtu. Obvykle se tyto turnaje hrají s maximálním počtem šesti hráčů na stolech.

TURNAJE DOUBLE CHANCE (DOUBLE CHANCE FREEZEOUT TOURNAMENTS)

DOUBLE CHANCE turnaj je podobný svým formátem turnaji s RE-BUY možnostmi, tedy turnaji s dokoupeními. Rozdíl je ve skutečnosti, že v DOUBLE CHANCE turnaji existuje vždy pouze jeden RE-BUY, čili dodatečný dokup žetonů, který je ovšem na rozdíl od klasického RE-BUY zadarmo. Hráči mohou využít možnosti doplnění žetonů kdykoli v průběhu tzv. DOUBLE CHANCE PERIOD, neboli v průběhu času, který je na tento RE-BUY zdarma vyhrazen. Většinou tato možnost nezávisí ani na množství žetonů hráče. Obvykle je tato pouze jediná možnost získání dalších dodatečných žetonů ke hře limitována časově – například jen na období prvních několika úrovní BLIND levelů. Konkrétně vše může probíhat například následujícím způsobem: všichni hráči v turnaji si koupí jako BUY-IN 2000 jednotek v žetonech. Jestliže kdykoliv hráč v průběhu např. prvních 60 minut turnaje bude mít méně než 1000 jednotek, může dostat (pouze jednou) dalších 1000 jednotek v žetonech (samozřejmě až po ukončení jednotlivých her). Po devadesáti minutách hry v takovém turnaji může dostat každý, kdo si neudělal DOUBLE CHANCE RE-BUY zdarma žetony v hodnotě 2000 jednotek.

TURBO TURNAJE

Turbo turnaj je soutěž, v níž jsou úrovně sázek naslepo (BLIND  LEVELS) zvyšovány mnohem rychleji, než je to u standardních turnajů. Intervaly jednotlivých úrovní BLINDů trvají obvykle jen 5 minut (u normálních turnajů je to 15 minut). Existují ale samozřejmě různé typy turbo turnajů, které se liší v těchto intervalech. Turbo RE-BUY TURBO TOURNAMENT má obvykle přestávku po půl hodině hry. Na rozdíl od normálního RE-BUY turnaje, kde je přestávka asi po hodině hry.

DEEP STACKS TURNAJE

V těchto turnajích hráči začínají s větším počtem žetonů, než je to obvyklé ve standardních turnajích. Je běžné, že hráči dostanou na začátku hry k dispozici například 5000 jednotek v žetonech. U normálních turnajů je to řekneme 1000 jednotek. Protože úroveň sázek naslepo je zvyšována v těchto turnajích standardním způsobem, mají hráči zcela logicky více času na hru. Některé DEEP STACKS turnaje mohou mít ale delší časové intervaly mezi jednotlivými úrovněmi sázek naslepo (například 30 minut), což je skutečnost, která dává hráčům ještě větší prostor ke hře.

TURNAJE V DUPLICATE POKERU

DUPLICATE POKER je poměrně novou pokerovou inovací, která si zakrátko získala v pokerovém světě poměrně dost příznivců. Zvláštností DUPLICATE POKERu je skutečnost, že v něm hráči sedící na stejných pozicích na různých stolech dostávají zcela identické karty. Hráči začínají se stejnými počty žetonů a je evidováno skóre hráčů v žetonech v jednotlivých kolech her. Finální skóre hráčů je potom srovnáváno mezi hráči na stejných pozicích. Hráči, kteří mají nejlepší výsledek vztažený na stejně sedící ostatní hráče, potom vyhrávají. Hráči tedy hrají nejen proti soupeřům na svých stolech, ale hlavně proti hráčům sedícím na stejných místech na dalších stolech, na nichž se odehrávají hry se stejnými kartami.

Tento formát pokerové soutěže byl uveden v život hlavně z toho důvodu, aby pokud možno odstranil z pokerové soutěže prvek náhody resp. štěstí. V této souvislosti je ovšem stále problémem skutečnost, že na každém stole hrají zcela logicky jiné typy hráčů, takže jde v podstatě zase jen o náhodu, zda se dostanete ke stolu se slabšími nebo silnějšími hráči. Může se tedy stát, že budete sice pokerově lepší, než vaši soupeři, ale žetonů budete mít stejně méně, protože nebudete mít k dispozici výhodu vašich soupeřů: tj. možnost připravit o žetony úplné amatéry.

Několik vybraných speciálních turnajových slovíček

TRADE PIECES - tento termín se používá pro situaci, kdy je dohodnuto několik hráčů tak, že si budou navzájem poskytovat určitá procenta  z výher. V případě, že se vám tedy nebude jeden den v turnajích vůbec daři, může se dařit někomu jinému, s kým máte uvedenou dohodu, takže ten den něco získáte, i když jste byli neúspěšní.

SOFT PLAY - neetická hra hráče vůči protihráči, se kterým je tento hráč domluven. Např. nehraje proti němu tvrdě a položí i velmi silnou kombinaci.

CHOP nebo DEAL - případ, kdy se dohodnou hráči na finálovém stole na rozdělení PRIZEPOOLu.

BUBBLE - jedná se o situaci v turnaji, kdy dochází k určení prvního hráče, který již nezískává žádné peníze z PRIZEPOOLu. Například: v turnaji je již jen 31 hráčů a pouhých 30 hráčů získává nějaké ceny. V tomto případě je možné o těchto hráčích anglicky říci, že they are on the bubble. O hráči, který je vyřazen (KNOCKED OUT) je možné anglicky říci, že je knocked out ON THE BUBBLE.

BOUNTY - název pro menší obnos, jež je určený pro hráče, který vyřadí určitého jiného hráče z turnaje.

Sdílet tento článek na Facebooku
10.10.2007 | Autor: Redakce

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 0
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.


 

Spolupracujeme:

Forbes Casino