Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Asociace českého pokeru bilancuje rok 2012

Rok 2012 znamenal těžkou zkoušku pro poker v ČR. Hlavním úkolem Asociace českého pokeru bylo zajistit fungování členských klubů, které v důsledku novely loterijního zákona byly fakticky vystaveny likvidaci a prosazovat myšlenku liberalizace online pokeru, tedy umožnění legálního vstupu zahraničních heren na český trh.


Nová legislativa, tedy novela loterijního zákona, platná od 1. ledna 2012, poker výrazně zasáhla. Pokud se budeme bavit o živé hře, byl poker od tohoto data kategorizován mezi sázkové a loterijní hry, které je možné hrát pouze pod kasinovou licencí. To je fakt, se kterým asociace dlouhodobě bojuje a nehodlá se mu podřídit. Zastáváme v této věci dlouhodobě zcela konzistentní názor, který je podložen skutečně značným množstvím analýz nezávislých odborníků, institucí a univerzit z celého světa, stejně jako konkrétními soudními rozhodnutími z jiných zemí, tedy že poker je dovednostní hra s převažujícím podílem dovednostní na výsledky v něm. Máme tedy za to, že pokerové turnaje pod zákonnou definici loterií za současného legislativního stavu nespadají a navíc nelze na tuto hru uplatnit ani další ustanovení Zákona, tak jak to činí některé finanční úřady. Z vlastní zkušenosti, tj. z konkrétních jednání s úředníky finančních úřadů musím konstatovat, že ani u nich není názor na uvedenou problematiku zdaleka jednotný. Rozhodnout v celé věci tak bude muset správní soud.

Velkým úspěchem AČP je, že kluby hrají dál, tou horší je že stále pouze ve křehkém statusu quo. Společně už téměř rok vzdorujeme nesmyslnému honu na čarodějnice, nesmyslnému kategorizování pokeru pod loterijní zákon.

Asociace 9. ledna 2012 uspořádala v Praze turnaj se startovným 1 Kč pod názvem „Poker není zločin“, na který pozvala zástupce státního dozoru nad loteriemi.  Kontrola turnaje byla ukončena rozhodnutím Finančního úřadu pro Prahu 1, ve kterém bylo konstatováno, že námitky AČP jsou důvodné a k uspořádání podobného turnaje není nutné povolení Ministerstva financí. Zanedlouho ovšem došlo ke kontrolám námi pořádaných turnajů v Přerově a Uničově, u kterých Finanční úřad v Olomouci naopak zkonstatoval, že jsme pořádali sázkovou hru bez povolení Ministerstva financí a udělil nám pokutu 40tis. Kč.  Jak vidět, že i samotné finanční úřady došly ke dvěma protichůdným závěrům. Pokutu jsme uhradili a proti rozhodnutí podali správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Nyní čekáme na termín hlavního líčení, při kterém se bude posuzovat, zda turnaj v pokeru je dovednostní soutěž, nebo sázková hra při které rozhoduje pouze náhoda. Jelikož asociace dále pokračuje v pořádání pokerových turnajů, byly s ní do konce roku 2012 započaty další tři správní řízení a dokonce byla požádána o vyjádření k dané problematice Krajským ředitelstvím policie pro Středočeský kraj.
Věřme, že srpnový rozsudek v New Yorku, kde byl poker opět označen za hru dovednostní dokazuje, že se snad konečně blýská na lepší časy, a že existují lidé a soudci, kteří jsou schopni na věci nahlížet se zdravím rozumem. V ČR nás soudní bitva o poker zatím čeká. Vše jsme k ní v průběhu roku 2012 připravili a na jaře příštího roku nás na Krajském soudu v Ostravě čeká její první kolo.

Rok 2012 ukazuje, že vše co jsme předpovídali, se stalo skutečností. Policejní razie, vzájemné udávání, poker provozovaný lidmi, kteří jsou zvyklí jednat za hranou zákona, stagnace odvětví, útlum zájmu kasin o poker, to všechno jsou aspekty prohibice.

Sama kasina vnímají, že novelizací zákona byla otevřena pro poker pandořina skříňka. Kauce 20 mil. korun za každé nové hrací místo pokeru (dík licenčním podmínkám) totiž dopadá i na ně, stejně jako navýšení základního jmění na 100 mil. Kč z prokazatelně zdaněných peněz v ČR. To výrazně omezilo otevírání nových herních míst na poker s kasinovou licencí. To na co jsme poukazovali, že v menších městech nebude kde hrát, pokud zde nebudou kluby, je realitou. Navíc se ukazuje, že problém s podobou zákona bude mít i řada za stávajících subjektů. O to víc nás těší, že obrana klubů AČP je účinná.

Na podzim roku 2011 jsme se rovněž podíleli na kompromisním řešení v nově připravovaném zákoně o loteriích. Možná se ptáte proč toto kompromisní řešení? Bohužel není politická vůle u nás ani ve světě pro vytvoření samostatné zákonné normy o dovednostních hrách. Je nezbytné proto hledat kompromisní řešení ve státní regulaci, která zajistí klubům a live pokeru na širokém území ČR, tedy nejen v Praze existenci. Bohužel to před čím jsme varovali MF, tedy že nový zákon je v rámci legislativy EU ve vztahu k zahraničním online hernám diskriminační, evropská komise potvrdila a návrh nového zákona jen opsal okruh od MF k MF, kde jej bude nutné přepracovat. Ztratil se tak téměř rok, kdy o zákoně mohl už jednat Parlament.

AČP se na přepracovávání nového zákona již začala aktivně podílet a je velmi blízko dotáhnout liberalizaci online pokeru a umožnit vstup zahraničním pokerovým hernám legálně na český trh. Na Ministerstvu financí se jedná o znění nového zákona a dobrou zprávou je, že se jednání konečně účastní asociace i zahraniční operátoři poskytující služby v oblasti online pokeru. Věřme, že dojde k vytvoření konečně smysluplné právní normy (dosavadní jednání na MF tomu nasvědčují) a nedojde k obstrukcím v rámci legislativního procesu v parlamentu, aby zákon mohl začít platit v co nejbližším termínu, nejlépe od ledna příštího roku. Stávající stav, kdy hráči ani společnosti poskytující služby na tomto segmentu trhu nemají oporu v českém zákoně a stát dík nesmyslným zákonným restrikcím přichází na daních o výrazné částky, nikomu nevyhovuje a je dlouhodobě neudržitelný.

Předseda AČP Milan Sláma a Martin Staszko

Rok 2012 přehled událostí

PRAHA

9. ledna 2012 – Protestní turnaj poker není zločin v klubu SHOW-DOWN na Vinohradech
12. ledna 2012 podala AČP prostřednictvím svého právního zastoupení námitky proti kontrole a finanční úřad
5. března 2012 Finanční úřad pro Prahu 1 rozhodl, že § 2 písm. m), který definuje typ této loterie, neukládá provozovateli povinnost předložit povolení MF.

OLOMOUC

19. ledna 2012 kontrola v klubu LEON v Přerově
2. února 2012 kontrola v klubu SPECTRA v Uničově
Duben 2012 – zahájení správního řízení
3. května 2012 – ústní projednání na FÚ Olomouc předložení dalších důkazů
29. května 2012 rozhodnutí o udělení pokuty 40.000 Kč za porušení § 1 odst. 2 lot. zákona.
30. května 2012 odvolání proti rozhodnutí a pokutě k Finančnímu ředitelství v Ostravě
20. srpna 2012 FŘ odvolání zamítá a potvrzuje rozhodnutí FÚ Olomouc
2. října 2012 podáváme proti tomuto rozhodnutí FŘ Ostrava správní žalobu k Ostravskému Krajskému soudu

Konec listopadu 2012 jsme soudem dotazováni, zda budeme souhlasit s rozhodnutím soudu bez nařízení řízení. Na to odpovídáme, že na projednání před soudem trváme.

LANŠKROUN

12. června 2012 byla provedena kontrola v klubu Tennesí Budwarka v Lanškrouně

Až ke konci října 2012 bylo zahájeno správní řízení, ke kterému jsme 8. listopadu 2012 podali své připomínky.

DOMINO BULLETS Příbram a Jitřenka Kolín – kontroly v listopadu

28. listopadu 2012 – jsme dotazováni Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje odd. hospodářské kriminality. Na dotazy odpovídáme 13. prosince 2012
30. listopadu 2012 – zaslán dopis náměstkovi MF Ing. Tomáši Zídkovi
10. prosince 2012 jednání na odboru 34 státní dozor nad loteriemi

Dovolte vyjádřit, že naše práce má výsledky. Vzhledem k počtu řízení jsme v obraně klubové pokeru úspěšní. Nutno rovněž poznamenat že většina řízení je vedena na základě udání, dík kterým musí FÚ jednat.

Bohužel se ukazuje to, o čem jsme mluvili již se zástupci klubů na setkání v úvodu roku 2012. Jde o proces zdlouhavý a finančně náročný. Na studiích, překladech, právních službách a dalších služba související s řešením situace, jsme od podzimu roku 2011 vydali téměř milion korun. Doufejme, že je blízko doba, kdy tyto škody se státem zúčtujeme.

Na úplný závěr mi dovolte malé zamyšlení. Vzhledem k legislativě, která od 1. ledna 2012 řádí poker mezi hazardní hry, sledujeme jistou stagnaci oboru danou tím, že boom našeho odvětví byl mimo jiné dán faktem, že hráči vnímali poker jako dovednostní hru s jiným, unikátním postavením, oproti hazardním kasinovým hrám, ve kterých rozhoduje náhoda. Po celé zemi existovali přirozené komunity napojené na klubové prostředí, kde se věnovali pokeru jako svému koníčku bez nutné přítomnosti hazardních her, jako je např. rulety či automatů.  Zákonná úprava, která dle výkladu Ministerstva financí ukládá povinnost pro hraní pokeru vlastnit loterijní licenci a devalvuje  poker v očích veřejnosti mezi ostatní hazard a řada hráčů ztratila o „oficiální“ poker zájem.  Řada jiných si prostě neobhájí před blízkými, že to čemu se chtějí věnovat a v čem chtějí být dobří, je dík nesmyslné právní normě společensky podobně pokřivené, jako propadnout hracím automatům. 

Poker jednoduše zařazením mezi hazard ztratil jistou společenskou prestiž a pro jisté kruhy se stal záležitostí prakticky neslušnou. Ministerstvo financí jednoduše říká: Kdo hraje karty, je lump a to škodí pokeru víc než krize. Poker potřebuje nové hráče, aby se rozvíjel. Bohužel se obávám, že „prohibice“ na hru mimo kasina, příliv nových hráčů zastavila. Málokdo totiž s pokerem začne tak, že si půjde rovnou sednout k pokerovému stolu do kasina. Naopak dokud se mohli hráči bez obav seznamovat s naší hrou v komunitě podobně zapálených hráčů v klubu, při střízlivém startovném do turnajů v řádu několika stokorun, byl zajištěn přirozený růst hráčů, který si nejprve hru osvojil, naučil se jí a postupně přecházel na vyšší startovné a turnaje většího rozsahu, hrané téměř výlučně v kasinech.  

Situace se navíc v  roce 2013 může zhoršit o to víc. Finančně naddimenzované požadavky na kauce a základní jmění nutné k provozování pokeru jako kasinové hry, budou s velkou pravděpodobnosti ekonomicky neudržitelné i pro řadu kasin. Bohužel se tak zřejmě dočkáme dalšího omezování herních míst.

Plán na rok 2013:

• 1. Prokázat u nezávislého soudu že poker je dovednostní hra. Aktivně bránit kluby a hráče před útoky státního dozoru
• 2. Aktivně pracovat na novém loterijním zákoně, především na paragrafech, které liberalizují trh pro zahraniční operátory. Udělat maximum pro to, aby zákon prošel legislativním procesem bez poškozujících zásahů a začal platit od roku 2014
• 3. Zasazovat se o změnu politického klimatu k nové právní normě o dovednostních hrách. Diskutovat s kompetentními lidmi a politiky o její případné podobě.
• 4. Příprava celostátních klubových soutěží, které bychom rádi spolu s novou legislativou spustili od roku 2014
• 5. Zabezpečit další rozvoj pokeru jako odvětví

Sdílet tento článek na Facebooku
3.2.2013 | Autor: Asociace českého pokeru, Milan Sláma

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 17
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
bukulogang
03.02.2013 14:48:24
asociace českého pokeru banda lidí kteří se snaží vydělat co nejvice penězna vzniklé situaci v čele s panem Slámou. Pro nás hráče neudělají vůbec nic. ::R čaba
bukulogang
RadekACP
03.02.2013 19:13:13
BUKULOGANG 03.02.2013 14:48:24: Já patřím také do té bandy, která se snaží co nejvíc vydělat... Co bys potřeboval, abychom pro tebe udělali?
RadekACP
Safracczz
03.02.2013 22:37:25
Dotaz na ACP: Z jakeho duvodu zprostredkovava ACP jednani se zástupci státního dozoru nad loteriemi Ministerstva financí a zastupci soukrome spolecnosti PokerStars podnikajici z offshore Isle of Man?
Safracczz
admin
03.02.2013 22:45:59
SAFRACCZZ 03.02.2013 22:37:25: Zeptejme se Ludku jinak: proc tvych 37 pokerovych projektu nikdy nevyslo a proc spamujes jedinej projekt, ktery funguje?
admin
RadekACP
03.02.2013 22:51:47
SAFRACCZZ 03.02.2013 22:37:25: AČP ráda zprostředkuje jednání se všemi společnostmi, které jsou schopny dělat poker pořádně a slušně a nesnaží se hráče pouze zneužít na pochybné projekty. Nevíš o nějakých takových Luďku???
RadekACP
Xenon
03.02.2013 23:32:19
Rád bych poprosil p. Slámu, případně kohokoliv jiného, o vyjádření k naprosto nepochopitelně schizofrenní situaci, kdy předseda AČP aktivně (a zřejmě i úspěšně) intervenuje ve věci tragédie jménem CS Poker a místopředsedové buď vlastní portál na kterém se jako na jediném českém webu neobjevilo jediné písmeno, nebo dělají tomuto projektu aktivní reklamu, nebo obojí najednou? Nikoho z ničeho neobviňuji, ale nerozumím, jak tedy AČP funguje v tom případě jako organizace.
Děkuji
Xenon
Safracczz
03.02.2013 23:32:35
ADMIN 03.02.2013 22:45:59: Dotaz na ACP mi nepripada jako spam. 37 projektu, ale jdi ty vseznalku :)
Safracczz
JerryDark
03.02.2013 23:38:45
Co přinese nový zákon online hráčům?
JerryDark
Safracczz
03.02.2013 23:40:50
RADEKACP 03.02.2013 22:51:47: Radku, prosim o odpoved na dotaz + co je zapotrebi udelat, aby ACP zprostredkovala takove jednani se zástupci státního dozoru nad loteriemi Ministerstva financí? Pochybným projektem se mysli presne co? Aktualne bych o pochybnem projektu hovoril jako o spojeni CS poker a tady Jardou co hraje v tricku CS Poker živé turnaje? Pockam si na odpoved na dotaz od Xenon
Safracczz
inf
04.02.2013 02:14:00
XENON 03.02.2013 23:32:19:

Ta z vašeho pohledu schizofrenní situace vychází z naší snahy informovat své čtenáře o problému v ucelené formě s kompletními a ověřenými informacemi. V úzké spolupráci s AČP sbíráme materiály a nikdo se nemusí bát, že tato kauza na našem portálu zůstane bez odezvy. Logicky z důvodů, které jste uvedl ve svém příspěvku. Ke zveřejnění článku tedy dojde až ve chvíli, kdy si všechny potřebné informace pečlivě ověříme. Až pak bude možné vytvořit 100% objektivní článek.

Jedině tak se vyhneme situaci podobné té, kdy majitel portálu Poker-Arena uvedl, že: "Nevime a ani nedokazeme posoudit zda je pravda na strane hracu nebo herny."

Tím samozřejmě nechci říci, že s upozorněním na stále se množící problémy s touto hernou nesouhlasím. Aby mě z toho nikdo neobviňoval. Jen reaguji na váš konkrétní dotaz.

SAFRACCZZ 03.02.2013 23:40:50:

Aktuálně o žádném pochybném projektu hovořit nemůžeš, protože spojení Jardy Vajgla a CS Pokeru urychleně skončilo (polovina prosince) ve chvíli, kdy začalo být jasné, že s hernou pravděpodobně není něco v pořádku. Jinak bych chtěl dodat, že jsme na svých stránkách hernu CS Poker nikdy nepodporovali. Vstup p. Vajgla do jejího profesionálního týmu nikdy nevyjadřoval postoj Pokerman.cz, byla to pouze jeho osobní aktivita. V očích široké veřejnosti je nicméně hlavní tváří našeho portálu, takže ohlasy tohoto typu svým způsobem chápu.

E: Chtěl bych na pravou míru uvést dezinformaci, kterou jsem uvedl v souvislosti s výše zmíněnou citací Jaroslava Sity z portálu Poker-Arena.cz. Majitelem PA není její autor, nýbrž společnost J & L SOLUTIONS LIMITED. Omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti.

Zároveň přikládám její kompletní znění:
"Kazdopadne tento clanek jsme nepsali z duvodu hernu hanit, ale z duvodu informovat o tom, ze se neco deje a ze se to AKTUALNE RESI. Resi to ACP. Pro vsechny hrace i pro samotnou hernu je korektnejsi resit to pres ACP nez anonymne nadavat na forech. Nevime a ani nedokazeme posoudit zda je pravda na strane hracu nebo herny. Od toho je tu nezavisla instituce ACP. Ukolem PA je o techto vecech pouze informovat, aby co nejvice hracu spolupracovalo s ACP na reseni."
inf
Xenon
04.02.2013 03:16:36
INF 04.02.2013 02:14:00:
Děkuji za kvalitní odpověď. Ukončení spolupráce mezi jedním z majitelů PM a zmíněnou hernou je jistě pozitivní zprávou, kterou bylo možná záhodno zveřejnit dříve. Budu se tedy těšit na úplný článek.
Rád bych ještě zmínil, že konkrétně Vaši novinářskou práci sleduji a považuji ji v poměrech českých pokerových médií za vysoce nadprůměrnou, věřím tedy, že zmíněný článek odpoví na většinu otázek jasně a jednoznačně.
Xenon
inf
04.02.2013 03:28:49
XENON 04.02.2013 03:16:36: Děkuji, budeme se snažit.
inf
RadekACP
04.02.2013 08:47:38
SAFRACCZZ 03.02.2013 23:40:50: Ludku, ACP zprostredkuje takove jednani kazde herne, ktera o to pozada a u ktere je prukazne, ze chce opravdu vstoupit na cesky trh legalne a platit tady dane. Jedina herna, ktera nas o to pozadala je PokerStars a navic v mnoha evropskych zemich jiz prokazala, ze to s legalnim vstupem na trh mysli vazne. Zajímas se o to snad z duvodu ze by herna kterou zde zastupujes chtela u nas platit dane? Velmi o tom pochybuji...
RadekACP
Safracczz
04.02.2013 11:44:07
RADEKACP 04.02.2013 08:47:38: Zajímám se o to z toho důvodu protože jsou zde i jiné "české "subjekty, které pokud dojde ke schválení nového zákona, dle připomínek PS&FT, tak by nemuseli dosáhnout na takovu licenci. Myslím to obecně, nemyslim tim pouze herny, ale i portály které provozujeme. Protože pokud přijde nový zákon "ušitý" na míru PS, tak jsem přesvědčen, že v ČR moc heren nezůstane, protože jsme x-krat menším trhem, než dnes již regulované trhy na kterých se menší herny vzdávají lokálních licencí. Po pravdě nerozumím snaze ACP o regulaci CZ online trhu, kde je důvod, proč? Peníze z regulace potečou pouze do statní kasy a dále subjektu/svazu který bude toto dozorovat tedy s vysokou pravděpodobností ACP? Mrzí mě, že jsem prošvihl valnou hromadu AČP, příště. Tam bych se odpovědil asi dozvěděl a nemusel bych tady v komentech. Btw. Pokd jedete na LAC London, můžeme dát řeč tam...
Safracczz
bukulogang
04.02.2013 12:55:26
RADEKACP 03.02.2013 19:13:13: radku já teda vyzkoušel apč jednou když tady taková nějaká herna Silver poker klub Martina Grulicha (údajně je ve vaší asocoaci) nevyplatila výhru,dělá různé podvod s obsazováním do věrnostních freerollů a tak.Poslali jsme vám důkazy kde je vše jasné...a potvrzené!!!No a vaše reakce? Napsali jste panu Grulichovi že by bylo dobré to vyřídit. Pan grulich vám řekl že je to vyřízeno a basta( do dnes se neozval).Tak jsme vám psali znovu a to musím říct že už jste mě poslalí k šípku.... !!! No a to domlouvání pokerstars ačp a mf je podle mě taky divné ale to už se řešilo níže :p ::R čaba
bukulogang
xxmartin33
04.02.2013 13:39:38
no celkově mě lobing v jakékoliv formě vadí -tím chci říct nepochybuji o tom ,že PS má managera a tým právníků a asistentku ,která umí telefonovat a schůzky na MF si domluvit sáma -jakékoliv zastupování nebo zprostředkovávání třetí stranou mě přijde minimálně divné a nabízí se otázka co z toho pro vás od PS plyne?
xxmartin33
Duckerr
06.02.2013 02:49:14
RADEKACP 04.02.2013 08:47:38: Tady bych si dovolil doplnit :)
"Jedina herna, ktera nas o to pozadala je PokerStars a navic v mnoha evropskych zemich jiz prokazala, ze to s legalnim vstupem na trh mysli vazne." .. což prokázala i v řadě mimoevropských zemí, kde vždy dodržovala zákony :D lol :D
Duckerr
 

Spolupracujeme:

Forbes Casino